عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صبر از صفات بزرگ انسانی است که در اخلاق اهمیت والایی دارد و اکثر علمای اخلاق به آن اهمت داده و برای آن تعاریفی ارائه کرده اند، که به برخی این تعاریف اشاره می شود. که هدف این گزارش برسی و بیان آیات صبر در کتابهای مقدس 3 دین بزرگ وتاثیری که در علمای اخلاق هر یک از این ادیان داشته است ونیز بیان تفسیر برخی از این آیات می باشد.در این تحقیق ابتدا آیات صبر در قران مجید ، ویژگی صابران ، شرایط صبر و مواردی که فرد باید بر آنها صبر کند و نیز پاداش صابران در قران بیان خواهد شد. ...

چکیده: یکی از مباحث مهم در عرفان و مقامات عرفا که باعث حفظ ایمان و رشد معنوی انسان ونشانۀ ایمان و استقامت مومن شمرده می‌شود، صبر است. صبر کلید موفقیّت در آزمایش های الهی است و در لغت به معنی شکیبایی و بردباری و در اصطلاح صوفیه عبارت است از ترک شکایت و جزع از بلایا و مصایب. صبر در آثار مولوی و ابن فارض جایگاه خاصّی دارد. هر دو عارف بزرگ نهایت راه عرفان را در راه رسیدن به حقیقت الهی مستلزم صبر و شکیبایی می‌دانند که این موضوع در جای جای کلامشان مبرهن و نمایان است. از دیدگاه مو ...
نمایه ها:
صبر | 
عرفان | 

این پژوهش با عنوان نقش صبر و اهمیت سازنده‌ی آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی(ع) با تکیه بر نهج البلاغه به نگارش درآمده است. در تعریف کلی از صبر می‌توان گفت: صبر به‌ معنی وادار نمودن نفس به انجام آنچه که اقتضای عقل و شرع است و باز داشتن از آنچه که این دو نهی می‌کنند. با توجه به کاربردهای وسیع صبر، بیشتر افعال اخلاقی به لحاظی، تحت عنوان صبر قرار می‌گیرند. سوال‌های ویژه‌ی این پژوهش عبارتند از: امیرالمومنین(ع) چگونه صبر را به عنوان یک راهکار برون‌رفت و نجات بخش ...

یکی از عوامل مهمی که در طول تاریخ زندگی انسان، در خوشی ها و سختی ها و مصیبت ها و مرارت ها رمز پیروزی و گشایش بوده و هست صبر و استقامت می باشد که در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار از آن تمجید شده است. زندگی دنیا بنا به فرموده حضرت علی (ع) و با توجه به آیه شریفه« لقد خلقنا الانسان فی کبد » پیچیده در بلاهاست و هر روز مشکلی از مشکلات گوناگون دامنگیر انسان می شود و بدون داشتن صبر در این راه یقینا با شکست مواجه شده و راه تعالی و تکامل بر او بسته خواهد شد. تاریخ انبیاء و اولیای الهی ...

مفهوم صبر از برترین و جامع ترین فضائل اخلاقی و معنوی است که اهمیت و جایگاه ویژه ای در آموزه های اسلامی دارد. این فضیلت انواع و مراتب مختلفی را شامل می شود.در پژوهش حاضر با توجه به بافت و سیاق آیات، روابط معنایی صبر با سایر مفاهیم همجوار در دو حوزه اصلی مفاهیم موافق و مفاهیم مخالف، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ایمان، تقوا، یقین، شکر، توکل، مغفرت از جمله مفاهیم موافق صبر است .صبر با مفاهیمی چون جزع، استعجال و ضیق صدر دارای تقابل معنایی است. ایمان عمده ترین و بنیادی ترین ...
نمایه ها:
صبر | 
ایمان | 
جزع | 
صبر | 
قرآن | 
باور | 
جزع | 

دعوت به سوی خدای متعال از مهمترین و شریفترین کاری است که انسان مسلمان آن را انجام میدهد، و اینطور است که مبلغ انسانی با بهترین سخنان و پاکیزه ترین کردارها به حساب می آید، خداوند متعال می فرماید: (چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید: من از مسلمانانم؟!) ولی دعوت به سوی خداوند متعال نیازمند مقدمه ها و ابزارهایی است که باید مبلغ به آنها مجهز باشد تا کارش نتیجه بدهد، که از مهمترین آن سلاح صبر و پایداری و ایستادگی بخاطر انجام ...
نمایه ها:
صبر | 
انبیا | 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مولفه‌های صبر و مشکلات در تنظیم هیجانی در پیش‌بینی افکار خودکشی در میان دانشجویان بود. در این راستا، تعداد 400 دانشجو (155پسر و 245 دختر) با استفاده از روش نمونه-گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای از تمامی دانشکده‌های دانشگاه شیراز انتخاب شدند و بوسیله مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI)، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانات (DERS) و پرسشنامه صبر مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های پژوهش بوسیله روش تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS مو ...

این پژوهش با هدف مقایسه مولفه‌های معنویت و صبر در معتادین مصرف‌کننده تریاک، مت‌آمفتامین و افراد بهنجار انجام شد. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی که از اردیبهشت تا آبان 91 به مراکز مراجعه نموده بوده اند. نمونه مورد مطالعه شامل 50 نفر مصرف کننده تریاک، 50 نفر مصرف کننده مت آمفتامین و 50 نفر افراد بهنجار بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این ...

‌‌‌صبر در آموزه های دینی، به عنوان یکی از مفاهیم اساسی ایمان شناخته می شود. این واژه به همراه مشتقات خود ۱۰۳ بار در قرآن به کار رفته است که نشانه از اهمیت ویژه این خصیصه اخلاقی از دیدگاه دین مبین اسلام است. نقش این خصیصه اخلاقی در برابر آزمایش الهی و چگونگی رفتار آدمی در مقابل سختی ها و مشکلات زندگی خود بیانگر ارزش این موضوع است. در قرآن کریم به استعانت از صبر در برابر آزمایش الهی سفارش شده است. مراد از آزمایش الهی ظهور افعال بندگان است؛ چرا که خداوند با اتکای به علم خود کیفر ...