عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل روانشناسانه آثار ادبی بویژه ادبیات داستانی، یکی از شگردهای جدید بینارشته‌ای در واکاوی متون ادبی است. در این میان بررسی و مطالعه ادبیات داستانی رئالیستی از زاویه شخصیت پردازی، به خصوص توجه به شخصیتهای اصلی این داستانها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چرا که شخصیت و ساختار نویسنده این داستانها از یک سو و واقعیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه از سوی دیگر به عنوان دو عامل اساسی، در شکلدهی به این شخصیت ها تاثیر چشمگیری دارد. با توجه به این واقعیات می‌توان با بررسی ویژگی‌های روانی و شخ ...

یکی از نتایج آشنایی با فرهنگ و تمدّن اروپایی در عصر بیداری در کشورهای عربی و آستانه‏ی مشروطیّت در ایران، انعکاس مسأله‌ی زن در ادبیّات می‏باشد. پیشرفت و تحوّل در شوون اجتماعی باعث شد که هم زنان خود به آفرینش آثاری دست بزنند و هم مورد توجّه و اعتراض روشنفکران قرار بگیرند و در این کوشش‌ها شاعران و نویسندگان در صف اوّل قرار داشتند. از آن ‌جایی که صادق هدایت سازنده‌ی اصلی ادبیّات داستانی، نقد ادبی و نخستین مترجم با قریحه‌ی آثار نویسندگان نو‌آور اروپایی در ایران هم چنین توفیق‌الحکی ...

شخصیت‌ها و تیپ های اجتماعی در داستان‌های «صادق هدایت»، در عبور از پیچ و خم افکار و باورهای جامعه و به جا نهادن رد پایی بر رهگذر زمان، حامل تصاویر واقعی از رویدادهای و حوادثی هستند که ضمیر خودآگاه خالق اثر، در چهره عصر خود دیده و یا در انتظار ظهور آن، شخصیت‌ها و صحنه‌ و سایر عناصر داستانی را در قالب داستان چیده است. تاثیر و تأثر محیط و شخصیت، زاویه دید خاصی به هر داستان می بخشد و هر بار که داستان از نگاه دانای کل سنجیده می شود، دیدگاه فلسفی، روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی و سی ...

عنوان داستان، آستانه‌ی ورود به دنیای متن محسوب می‌شود و نقش دوگانه‌ای دارد، که چون رمزگان هرمنوتیکی عمل می‌نماید، گاه نوری بر دنیای متن می‌تاباند و گوشه‌ای از محتوای کلی آن را به نمایش می‌گذارد و با پوشاندن دیگر حقایق متن همچون حجابی بر جهان داستان قرار می‌گیرد و در ذهن مخاطب تنشی ایجاد می‌نماید که مخاطب را به منظور کشف آن به سوی متن می‌کشاند تا او خود، بتواند به زوایای پنهان جهان ذهنی نویسنده و نیز دنیای‌ پر رمز و راز متن راه یابد و ایدئولوژی حاکم بر آن را کشف نماید. از آن‌ج ...

چکیده ادبیات پلید‌شهری، شکلی ادبی است که آن را در تضاد با ادبیات آرمان‌شهری تعریف کرده‌اند. ادبیات پلیدشهری، بر خلاف ادبیات آرمان شهری، سابقه‌ای طولانی ندارد. ادبیات بیمارگونه و ضدّ آرمان شهر، دیگر نام‌هایی است که به این شکل ادبی اشاره دارد. بر اساس آثار ادبی موجود در این زمینه، فضای آلوده و پر از تباهی پلیدشهرها به دلیل وجود ابرقدرت‌های سیاسی و اجتماعی ظالم، زمینه ساز زندگی ناخوشایند و آلوده‌ای است که مردم را از داشتن آینده‌ی روشن و سالم محروم ساخته و زندگی آن‌ها را با اجبا ...

طنز يكي از زير شاخه‌هاي گونه‌ي ادبي غنايي و مبتني بر زيباترين حالت انساني يعني خنده است؛ اگر در پس اين خنده، هدفي برتر همچون تعالي انسان و اصلاح اجتماع نهفته باشد، طنز در معناي واقعي خود شكل گرفته است. اما اگر تنها به قصد تنوع و تحت تأثير كلام بي‌پرواي راوي صورت پذيرد، هزل است و اگر از روي غرض شخصي به دشنام و نفرين منجر گردد، به هجو گراييده است. طنز، هجو و هزل به عنوان قالب‌هاي ادبي از دوران كهن در ادبيات ايران كاربرد داشت، اما قلمرو طنز محدودتر بوده است؛ ايجاد تحولات همه جا ...

گروتسک ،طنز سیاه و چرایی و چگونگی ارتباط آن با جامعه، مساله ای بوده است که همواره ذهن مرا به خود معطوف نموده است .این امر باعث شد تا به موضوع گروتسک در آثار داستانی کوتاه نویسندگان معاصر بپردازم به دین سبب موضوع« گروتسک در آثار صادق هدایت»راباتوجه به جامعه ای که هدایت در آن می زیست انتخاب وبررسی نمودم ونیز به نوع نگاه و نگرش بزرگان ونویسندگان مطرح روزگار به وی پرداختم. پژوهش انجام شده نشانگر این موضوع است که صادق هدایت بیش از دیگر نویسندگان به جنبه های گوناگون گروتسک در آثا ...

این رساله از شش بخش تشکیل شده است . در مقدمه که اولین بخش آن محسوب می‌شود، نویسنده رساله با شرح و بیان مبسوطی در باره زندگی و احوال شخصی و خانوادگی صادق هدایت بحث کرده و با دادن نمونه‌هائی از آثار او ضمن بررسی تاثیر نظرات و افکار نویسندگان و مکاتب مختلف ادبی در کارهای صادق هدایت در حدود امکان، به نقد متون مورد استفاده نیز پرداخته است . سپس در بخش‌های بعدی رساله، ترجمه پنج داستان کوتاه از صادق هدایت به زبان انگلیسی ارائه شده است که عبارتند از: حاجی مراد، آبجی خانم، داوود گوژپش ...
نمایه ها:
زندگی | 
نقد | 

موتیف با معانی چندگانه آن در نقد ادبی امروز دنیا جایگاه قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است. بررسی تعامل این عنصر ادبی با سایر عناصر داستان در نقد و تحلیل ساختار و درونمایه داستان کارایی بسیاری دارد. در این پایان‌نامه پس از ریشه‌شناسی واژه موتیف و تعاریف آن به کاربرد آن در داستان‌نویسی پرداخته شده است و سپس کارکردهای آن به ‌عنوان شگرد ادبی در داستان‌نویسی صادق هدایت مورد بررسی قرار گرفته است. هدایت از موتیف به عنوان عنصری برای انسجام اثر (به ویژه در شیوه‌های مدرن روایت) ...