عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت بسزایی که بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه هر کشوری دارد لزوم بررسی عوامل موثر بر این امر ضروری است. از طرفی جلب سرمایه‌گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به اصلاح مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فنآوریهای نوین منجر شود. در این مطالعه کوشش شده است تا تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ب ...

با توجه به اهمیت بسزایی که بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه هر کشوری دارد لزوم بررسی عوامل موثر بر این امر ضروری است. از طرفی جلب سرمایه‌گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به اصلاح مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فنآوریهای نوین منجر شود. در این مطالعه کوشش شده است تا تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ب ...

اهمیت روزافزون مقوله تجارت خارجی و اقتصاد بین‌الملل پژوهشگر را بر آن داشت تا این بخش از اقتصاد کشور را با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همانگونه که می‌دانیم کشور ما ایران از آن جهت که به قول تاریخ‌دانان "چهارراه ارتباطی شرق و غرب" می‌باشد ، از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و ترانزیت کالاها وخدمات (زمینی ، هوایی ، دریایی) ، می‌تواند نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا کند. اما متأسفانه به نظر می‌آید هنوز این مسئله محقق نشده است که بیش از آن‌که علل آن اقتصادی باشد ، به مسائل س ...

در این پایان‌نامه استراتژی و روشهای افزایش بهره‌وری در تولید محصول خرما تشریح گردیده همچنین اطلاعات مربوط به تولید، روشهای کاشت، داشت، برداشت، تجارت، صادرات، واردات و آفات و امراض مهم و شایع در ایران آورده شده است. بطورکلی دو روش برای ازدیاد میزان تولید محصولات کشاورزی وجود دارد که عبارتست از روشهای به نژادی و روشهای به‌زراعی که از هر دو روش در این پایان‌نامه استفاده شده است. برای تعیین بهترین نوع خرما از لحاظ میزان تولید و همچنین میزان تأثیر انواع کودهای شیمیایی بر روی بهره‌ ...

در این رساله تشکیل یک اتحاد به گمرکی میان کشورهای در حال توسعه که با آزادسازی تجاری چندجانبه توام باشد از حیث اثر آن بر تراز پرداختها نقش نرخ واقعی ارز در از بین بردن عدم تعادل تراز پرداختها و تحول اشتغال چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت که سه فرضیه رساله را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این بررسی از چارچوب مدل جاذبه به شکل داده های تلفیقی که در حالت ایستا و پویا تنظیم شده استفاده به عمل آمده و دو اثبات از مدل جاذبه ارائه شده که نظریه اقتصادی زیربنایی ارائه شده ...

پاسخ به این سوال که ایا کاهش ارزش پول در ایران میتواند خالص ارزش صادرات(تراز حساب جاری)را به نفع کشور بهبود دهد؟موضوع این رساله را تشکیل میدهد. بدین منظور ابتدا مبانی نظری موضوع مرور شده است . سپس شرط مارشال-لرنر بیان وبرای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.برای بررسی این شرط ابتدا مدلهای اقتصادسنجی مناسب برای دو بخش صادرات غیر نفتی و واردات ایران معرفی شده و مورد مورد تخمین قرار گرفته است. در ادامه با بررسی کششها شرط مارشال- لرنر مورد آزمون قرار گرفته و این نتیجه حاصل گ ...