عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1555

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقتصاد کشاورزی یکی از مهمترینمسئله مورد بررسی در بحث تولید محصولات کشاورزی می باشد. با توجه به اهمیت بخش تولید و صادرات محصولات کشاورزی در صادرات غیر نفتی، سهم بخش کشاورزی در تولیدملی و سرمایه گذاری داخلی و اشتغال قابل توجه نمی باشد. بازارهای صادراتی برای محصولات غیر نفتی ایران جندان هم دور از دسترس نیست، اما برخی از این بازارها با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های اقتصادی از دسترس خارج می شوند و بدون اینکه از فرصت های تجاری به خوبی بهره برداری گردد، مشکل توسعه صادرات غیرنفتی ...

توسعه تجارت بین المللی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اواخر هزاره دوم میلادی بی تردید وام دار ظهور تجارت الکترونیکی در عرصه مبادلات جهانی کالاها و خدمات بوده، که موجبات تسهیل و تسریع در روند برقراری فرصت های مساوی و مناسب در انجام مبادلات بین المللی فراهم آورده است. در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن منجر به ایجاد تحولات چشمگیری در فرآیند های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است به طوری که برخی از روال های مرسوم قبلی، به طور کامل منسوخ و جای خود را به ش ...

یکی از راهکارهایی که برای افزایش صادرات غیر نفتی ایران مطرح است، افزایش صادرات بنگاههای کوچک و متوسط علی الخصوص بنگاههای فعال در تولید محصولات با تکنولوژی بالا یا اصطلاحاً فناورانه و دانش بنیان است. عوامل مختلفی بر افزایش صادرات بنگاه های مذکور تاثیر دارند، که یکی از این عوامل نوآوری است. گفته می شود هر چقدر بنگاهی نوآورتر باشد در عملکرد صادراتی خود موفق تر است. در این پژوهش توصیفی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بر روی نمونه آماری متشکل از 63 بنگاه مستقر در مراکز رشد ...

با توجه به پتانسیل تولید خرما در استان کرمان و اهمیت صادرات این محصول، بررسی مسیرهای بازاررسانی آن، بررسی وضعیت صادرات خرما، تعیین حاشیه و کارایی مسیرهای مختلف و بررسی مشکلات مربوط به صادرات محصول یاد شده از هدفهای این مطالعه به شمار می آیند. داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر از راه تکمیل 50 پرسشنامه در سطح تولید کننده، خرده فروش، عمده فروش و صادرکننده در شهرستان بم فراهم شده است. ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر صادرات شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) شهر رشت می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی است و تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جواب به سوالات پژوهش از روش مطالعات میدانی استفاده شده است. در ضمن، از پرسشنامه استاندارد در حوزه مورد مطالعه استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق از روش آماری تحلیل همبستگی ...

پایان‌نامه دارای یک مقدمه و 6 فصل می‌باشد : ابتدا در مقدمه پیرامون مهمترین رشته صنایع دستی ایران یعنی قالیبافی، مواد تشکیل دهنده و نحوه بافت فرش دستباف مختصرا" توضیحاتی ارائه گردیده است . فصل اول، طرح تحقیق نام دارد و شامل بیان هدف و انگیزه، مشکلی کهه انجام این تحقیق را ایجاب نموده و روش انتخابی تحقیق و فرضیه‌ها است . فرضیه حدسی است براساس وقوف کلی در مورد علل به وجود آمدن مشکل. فرضیه‌هائی که بعنوان مهمترین فرضیه‌ها (فرضیه اهم) برگزیده شده‌اند عبارتند از : 1 - آیا انجام ندادن ...
نمایه ها:
توسعه | 
تولید | 
فرش | 
ایران | 

در این تحقیق به بررسی رابطه آزادی تجاری ، بر صادرات بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از داده های سری زمانی و روش GMM پرداخته شده است. داده های تحقیق به صورت سالانه در نظر گرفته شده و از ابتدای سال 1358 الی 1393 دوره زمانی تحقیق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از رابطه مثبت بین صادرات بخش صنعت و معدن و نیروی کار است. ضریب این متغیر 36/1 می باشد. همچنین نتایج حاکی از یک رابطه ی مثبت بین متغیر موجودی سرمایه در بخش صنعت و صادرات این بخش است. ضریب این متغیر نیز 1 می باشد. ضریب متغیر ...
نمایه ها:

در این رساله چگونگی اثربخشی صادرات بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی با الگوهای اقتصادسنجی برآورد شده است . با توجه به ملاحظات نظری می‌توان برای صادرات دو نوع اثر مستقیم و غیرمستقیم قائل شد. از جمله آثار مستقیم می‌توان به گسترش بازار و تخصیص مطلوبتر منابع اشاره نمود و از آثار غیرمستقیم نیز می‌توان جهت‌گیری به سمت کالاهای با نرخ رشد بالقوهء بیشتر، خصلت آموزندهء تجارت خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی و تشویق رقابت سالم اقتصادی را بیان نمود. ...

امروزه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای جهان علی‌الخصوص کشورهای تک محصولی متکی به درآمد نفت و ازجمله ایران می‌باشد. ضرورت این امر را می‌توان از نوسانات شدید قیمت‌های جهانی نفت به خوبی دریافت همین امر موجب گردید که به مزیت‌های صادرات استان خراسان بعنوان رکن عمده صادرات محصولات کشاورزی علی‌الخصوص میوه و خشکبار و کشور ترکمنستان بعنوان بازار وسیع و در دسترس برای محصولات استان خراسان عنایت خاصی مبذول شود و در این پژوهش به "مشکلات صادرات میوه و خشکبار ...