عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازآنجا که بررسی شیوه‌های ارتباطی پیامبراسلام «صلی الله علیه و آله» می‌تواند نوع تعامل را در تمام سطوح ارتباطی تنظیم نماید و ازطرفی موجب برقررای ارتباط مؤثر و نشر و گسترش دین مبین اسلام شود. از این رو این پژوهش تلاش دارد با بررسی حیات تبلیغی پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله» در دوران مکی با رویکردی ارتباطی به شیوه‌های ارتباطی پیامبر «صلی الله علیه و آله» بپردازد. برای دستیابی به این مهم از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و از طریق مراجعه به منابع دست اول تاریخی و منابع روای ...

چکیده قرآن کریم، ضمن تعظیم پیامبر(ص)، ایشان را به عنوان اسوه‌ی حسنه معرفی کرده و تبعیت از وی را نشان خداباوری شمرده و اقوال و رفتار ایشان را برخاسته از تعالیم وحیانی دانسته است. پیامبر(ص) در کنار آگاهی کامل از محتوا، اهداف و روش‌های رسالت خویش بر مبنای بصیرت الهی، خود نیز به مقتضای حال مخاطبان اهتمام داشته است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی رفتاری برای جوامع بشری، بالاخص مسلمانان به شناخت ویژگی‌ها و شیوه‌های رفتاری پیامبر(ص) در مواجهه با دگراندیشان از نگاه آموزه‌های قرآ ...

تصمیم گیری، جوهره اصلی فعالیت های مدیران است. مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله سطح آمادگی مدیران و زیردستان انتخاب می کنند. هدف این تحقیق بررسی شیوه های تصمیم گیری مناسب مدیران تربیت بدنی دانشگاه هاست. در این خصوص یک سوال اساسی مطرح است که آیا سطح آمادگی زیردستان تعیین کننده سبک تصمیم گیری مدیران آنها موثر است؟ و چگونه می توان تصمیمات موفق تری اتخاذ کرد؟ روش تحیقی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی ...

قرآن مجموعه آموزه ای آسمانی است که توسط آخرین سفیر الهی، رسول خاتم، حضرت محمد (ص)، آورده شده و کتابی جامع برای هدایت انسان در تمام زمان هاست. از آنجا که کتاب قرآن عام است و تمام انسان ها را در تمام اقالیم هفتگانه زمین فرا می خواند و در میان آنها گروه ها و قشرهای متفاوت با فرهنگ، آئین، آداب و مسلک خاص وجود دارد، از این رو قرآن با هر گروه و قومی، در هر سطحی به شیوه ی خاص خود سخن گفته و معارف بلند و جامع خود را به منظور هدایت آنها، ارائه کرده است. آنچه در این پژوهش، با اهمیت دان ...

شیوه‌های تبلیغی انبیاء، مجموعه‌ راهکارهای رساندن پیام، بر اساس دستورات سازنده‌ی الهی به منظور هدایت جامعه‌ی بشری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شیوه‌های تبلیغی حضرت محمد(ص) و حضرت موسی(ع) در آیات و روایات است. پژوهش، از نوع کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و روش تحلیل داده‌ها، مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق، متنی و شامل آیات و روایات بحارالانوار است که به صورت هدفمند و در راستای سوالات تحقیق انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شیوه‌های تبلیغی حضرت ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوه‌های افزایش انگیزش به یادگیری دبیران زن تربیت بدنی شهر اصفهان است. نتایج این تحقیق نشان میدهد شاخص‌های مورد نظر در افزایش انگیزش، در سطح زیاد موجب افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت بدنی می‌شود. مقایسه میانگین نمرات دبیران با توجه به" سطح تحصیلات و سابقه کار و سطح تحصیلات و گروه‌های سنی نظیر"ارزشیابی نحوه عملکرد و امنیت شغلی و مستمری ماهانه، تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد و در خصوص سایر شاخص‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردیده است. اولویت‌بندی شاخص‌ها ...
نمایه ها:
شیوه | 
معلم | 
زن | 

با آغاز قرن بیستم، رشد صنعت و افزایش جمعیت و تولید در جوامع انسانی نیاز به تبلیغ و اطلاع‌رسانی برای دست‌آوردهای جدید بشر و صنایع مختلف، به صورت ملموسی بیش از پیش احساس می‌شد. در این زمان با پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع گوناگون به ویژه چاپ، شاهد افزایش حجم تبلیغات و مدرن شدن شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغات بوده‌ایم. ابداع اولین رایانه‌ها در اوایل دهه 1980که منجر به آغاز عصر دیجیتال و ارتباطات گردید، تاثیر فراوانی در زمینه‌های گوناگون تبلیغات که شامل روند طراحی، چاپ و اجرا می‌شود، ...

پژوهش حاضر به استخراج شیوه های آموزش برپایه تفکر در نهج البلاغه می پردازد و به دو سوال « حضرت علی- علیه السلام- در نهج البلاغه از چه شیوه هایی برای آموزش بر پایه تفکر استفاده کرده اند؟ »و« در شیوه های آموزش بر پایه تفکر موجود در نهج البلاغه ، کدام بعد از تفکر مد نظر قرار گرفته است؟» پاسخ می دهد .آموزش بر پایه تفکر ، موثرترین نوع آموزش است و امروزه بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . تفکر در اسلام نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در قرآن مکرر به آن توصیه شده است . ...

داستان همواره زبان گویای آدمی در انتقال تجارب تمدن ها و امت ها، تبیین آرمان ها و اندیشه ها و طرح مفاهیم بلند ذهن کاوش گر و پویش گر انسانی بوده اند. بنابراین بدیهی است از این نقش و تاثیر در متن وحی بهره گرفته شود و در راستای اهداف والای آگاهی، هدایت و تربیت فرد و جامعه انسانی مورد نظر قرار گیرد. بنابراین، بررسی قصه گویی به عنوان یکی از روش های آموزشی و تربیتی خداوند و بیان نقش سازنده آن در کارکردهای آموزشی و تربیتی و به ویژه آموزش اخلاق موضوع پژوهش حاضراست و این مباحث را دربرد ...