عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 803

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به عدم وجود اطلاعات کافی درزمینه شیوع بیماری قنددرمنطقه اصفهان ومطالعات قبلی تیم مشترکانستیتو تغذیه ودانشگاه اصفهان درزمینه نان و ترکیب نان دراصفهان ورابطه احتمالی آن بابیماری قند،اجرای طرح پیشنهادی درتکمیل مطالعه عمومی شیوع بیماری قند درایران وشناخت ویژگیهای بالینی وآزمایشگاهی واحیانا عوامل ناشناخته اقلیمی دربروز آن مفید خواهدبود.پیش‌بینی میشود بافعالیت اعضای تیم وافرادی که بطور قراردادی فعالیت خواهندکرد،طرح ظرف یک سال به پایان برسد.متد بررسی متکی به انتخاب شانس افراد ...

بیماری بروسلا یک بیماری اندیسک است که گاهی بصورت اپیدمی خود را نشان می‌دهد با توجه به علائم بیماری که بیشتر اوقات خود را بصورتهای مختلف غیرتیپیک و آهسته نشان می‌دهد و تشخیص بیماری را بتعویق می‌اندازد و مزمن می‌شود و همچنین با توجه به این مساله که در منطقه ما لبنیات غیرپاستوریزه احتمالا" شایعترین دلیل پخش بیماری می‌باشد و این مساله که در اکثر خانواده‌ها غذا بصورت مشترک خورده می‌شود و احتمالا" منبع اولیه مشترک خواهد بود چنانچه بتوان به محض تشخیص بیماری افراد هم خانواده وی را نی ...
نمایه ها:

-1 مطالعه کامل درباره تراخم درسطح استان خراسان -2 مطالعه دیستروفی قرنیه که روزبروز تعداد آن افزوده میشود-3. بررسی و مطالعه میزان بیماری های چشمی درسطح خراسان -4. بررسی علل آلودگی وشیوع یک نوع بیماری چشمی دریک منطقه وعلل عدم پیشرفت آن درمنطقه دیگر-5 این مطالعه برای اهالی پنج قریه ازپنج شهرستان استان خراسان که هرکدام درحدود پانصدنفر جمعیت دارند انجام خواهد شد هدف ازاین طرح تعیین علل شیوع دیستروفی های قرنیه درسطح خراسان وپیداکردن راه حل مناسب برای این بیماری ،بررسی نیاز استان خر ...

مفصل ران یکی از مفاصل مهم سینوویال بدن است و در رفتگی مادرزادی مفصل ران یکی از ناهنجاریهای شایع اندام تحتانی می باشد بمنظور تعیین عوامل موثر در در رفتگی های مادرزادی مفصل ران، مطالعه ای از نوع توصیفی-تحلیلی با استفاده از پرسشنامه در بین مادران با فرزند مبتلا به در رفتگی مادرزادی مفصل ران ها بیمارستانهای مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد . نتایج نشان داد که : میزان شیوع ابتلا به در رفتگی مادرزادی مفصل ران در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است و بین ابتلاء به ناهنجاری در رفتگی مادر ...

میزان شیوع سرطان پستان در اکثر کشورهای در حال پیشرفت و از جمله ایران مشخص نشده و تاکنون آمار دقیقی در این مورد ارائه نشده است . اصولا" هر گونه برنامه پیشگیری یا پروتوکلی جهت تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه بستگی به شیوع آن دارد بخصوص در رابطه با پروتوکل انجام ماموگرافی در پیش زنان با اطلاع از شیوع این بیماری بایستی انجام داد. با توجه به مراتب فوق اینجانب تصمیم گرفتم که با یاری همکاران شیوع سرطان پستان را در زنان 35 سال به بالا ساکن شیراز بدست آوریم برای انجام این موضوع بررسی ...
نمایه ها:
شیراز | 
زنان | 

بررسی علل (ژرم پاتوژن -اقلیمی -تغذیه ای ) پمفیگوس مزمن درافراد و ساکنین شمال ایران موردنظر میباشد.که باکمک آزمایش‌های آسیب شناسی ایمونولوژی وایمونوفلورسانس وجستجوی ژرم پاتوژن ومطالعات دقیق از چگونگی شیوع این بیماری دراستان گیلان و مازندران علل فراوانی این بیماری بررسی میگردد. ...

در این تحقیق به بررسی میزان شیوع آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی در بیماران کبدی به کلستاز می‌پردازیم. بیماری کلستاز در کل به بالا بودن بیلی روبین کونژوگه اطلاق می‌شود که در شیرخواران در اولین ماه زندگی بروز می‌کند. انواع اتیولوژی‌های تولیدکننده کلستاز شامل عفونتهای داخل رحمی و عفونتهای باکتریال و اختلالات ژنتیک و متابولیک است و یکی از علتهای دیگر آن شایع نیز می‌باشد. آترزی مجاری صفراوی است که خود به 2 گروه آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی و داخل کبدی تقسیم می‌شود. آترزی مجاری صفراو ...

پژوهشهایی درباره سندرم تالاسمی دردوقسمت زیر انجام میشود:الف - مطالعات بالینی و تقسیم بندی سندرم تالاسمی دراستان فارس (شیراز وچندین ده نمونه ) به طور دقیق و علمی دراین مطالعات اطلاعات مربوط به نسبت شیوع بیماری وتوارث وشدت علائم بیماران تکمیل خواهدشد.ب - فرضیه ای راجع به اینکه اگر عوامل تسریع‌کننده خونسازی (مثلا ارتیروپوئیتن )درتنظیم m-RNA برای هموگلوبین سازی بکاررود واگر این حساسیت تنظیمی درتالاسمی ازبین رفته باشد درآن صورت پیش‌بینی میشود که نسبت هموگلوبین تازه ساخته شده بطور ...

نوجوانی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان می باشد که ویژگیهای رشدی این مرحله می تواند زمینه ساز بروز انواع اختلالات رفتاری بزهکاری و سوء مصرف مواد و بیماریهای روانی باشد. با توجه به افزایش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار جمعیتی ایران، شناخت سریع و برنامه ریزی مناسب برای کنترل این اختلالات، حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع کلی آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت در سال 1380 بوده که به این منظور، طی یک مطالعه مقطعی، 557 نفر از دانش آموز ...