عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 690

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیوع درد در میان افراد مقیم خانه های سالمندان در مناطق روستایی نیوسات ولز (استرالیا) که قادر به بیان درد خود هستند بالاست. داده های توصیفی حاکی از آنندکه فعالیت های موجود برای رفع درد را می توان بسیار ارتقا بخشید. ...

شیوع اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان 39% بود. درصد جانبازی زیر 25% و تحصیلات بالاتر از لیسانس با خطر کمتر ابتلاء به این اختلال همراه بود (05/0>P). شایع‌ترین اختلال شخصیت همراه با این اختلال در میان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و غیر مبتلا، اختلال شخصیت مرزی بود (9/17% در مقابل 8/4 %)، فراوانی اختلالات شخصیت اجتنابی (4/10% در مقابل 9/1%)، وابسته (4/10% در مقابل 0/0%) و منفی‌گرا (5/7% در مقابل 0/1%) نیز در جانبازان مبتلا نسبت به سایر جانبازان بالاتر بود (05/0 ...
نمایه ها:
شیوع | 

به طور خلاصه مشکلات رفتاري-عاطفی تمام جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي کودکان و نوجوانان با کم‌توانی‌ذهنی را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين، عدم توجه کافي به مشکلات رفتاري-عاطفی اين کودکان مي‌تواند به شيوع بيشتر و مزمن شدن مشکلات آنها منجر شود. با توجه به اهميت اين مسايل، هرگونه تلاشي که در راستاي شناسايي، تشخيص، پيشگيري، کنترل و درمان مشکلات رفتاري صورت گيرد و بهداشت رواني جامعه را ارتقاء بخشد، ارزشمند مي‌باشد. در اين راستا، بررسی شیوع و مقایسه تحولی مشکلات رفتاري-عاطفی کودکان ...

به لحاظ اهمیتی که شیوع انگل های روده ای در ایجاد بیماری و وضعیت بهداشتی یک جامعه دارد و با توجه به مطالعات قبلی که میزان شیوع بالای انگل های روده ای به خصوص کرم های انگلی را در اصفهان نشان داده است، ضرورت انجام این بررسی احساس گردید. در این مطالعه مقطعی (Cross-sectional) تعداد 1560 نفر از دانش آموزان با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و ضمن ثبت متغیرهایی از قبیل سن، جنس و ناحیه آموزشی، نمونه مدفوع آنها به آزمایشگاه ارسال گردید. نمونه ها پس از بررسی شکل ظاهری، به روش مستقی ...

از آنجایی که شیوع مال اکلوژنها در نژادهای مختلف متفاوت می‌باشد و آمار و ارقام ارائه شده توسط محققین خارجی قابل تعمیم به جامعه ایرانی نمی‌باشد. در این تحقیق به منظور داشتن اطلاعات نسبتا" دقیقی از شیوع انواع مال اکلوژنها در نژاد ایرانی بر آن شدیم تا شیوع مال اکلوژنها و دفورمیتی فک و صورت را در شهر تهران بررسی کنیم. تحقیقات انجام شده توسط محققان پیشین نشان داده است که شیوع مال اکلوژن از حداقل 65/5 درصد در سرخپوستان آمریکا و 65/7 درصد در مصریها (44) و حداکثر 100 درصد در سوئدیها ( ...

لیشمانیوز جلدی که در گذشته به طور معدودی در کاشان دیده می شد در سال 1374 با افزایش بی سابقه ای در منطقه جنوب شرق این شهرستان مشاهده گردید. به منظور بررسی شیوع آلودگی در انسان، 4856 نفر در ده روستا مورد بازید قرار گرفتند. مبتلایان قبلی و فعلی بیماری با معاینه کلینیکی و آزمایش های انگل شناسی مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از شیوع بیماری در 14.16% افراد مورد مطالعه می باشد. 1.5 درصد افراد دارای جوشگاه زخم (اسکار) بودند که میزان مبتلایان در افراد زیر 10 سال 27.5% بود. ...
نمایه ها:
شیوع | 

جویدن ناخن یک عادت شایع در کودکان است که عادتی خجالت آور، ناپسند و از نظر اجتماعی غیر قابل قبول است و باعث بی نظمی و آسیب ناخن و کوتیکول آن، التهاب و عفونت ناخن و اطراف آن، مشکلات دندانی یا عوارض دیگر می شود و نگرانی کودک و خانواده اش را باعث می گردد. در این مطالعه، هدف ما، تعیین شیوع جویدن ناخن در کودکان دبستانی تهران و رابطه آن با سن، جنس، تعداد فرزندان و منطقه زندگی کودکان مذکور است. سپس علل ایجاد کننده این عادت و طرز برخورد با آن را مرور خواهیم کرد. 1903 کودک مورد مطالعه ...

در این مطالعه، شیوع موارد مثبت HBsAg در سرم خانمهای باردار مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. 1002 خانم باردار مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان به روش نمونه گیری متوالی ساده انتخاب شدند و نمونه سرم آنها آزمایشگاه سازمان انتقال خون به روش ELISA از نظر HBsAg مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، سرم خون 23 مورد از 1002 خانم تحت مطالعه (3/2%) از نظر HBsAg مثبت بود. میانگین سنی افراد تحت مطالعه 52/26 سال، میانگین تعداد حاملگی 7/2 و میانگین تع ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع و علل سوفل های قلبی در کودکان انجام گردید. این مطالعه بر روی 4761 دانش آموز سال اول دبستان صورت گرفت. حدود نیمی از این عده پسر و نیم دیگر دختر بودند. از این میان، 459 دانش آموز (64/9%) دارای سوفل یا صدای اضافی قلب بودند که از این نظر اختلاف معنی داری بین دانش آموزان دختر و پسر وجود نداشت. از 459 دانش آموز با سوفل قلبی، 298 نفر (92/64%) دارای سوفل طبیعی یا بی گناه و 161 نفر (08/35%) نیز سوفل غیر طبیعی داشتند. اکثر موارد (93/91%) سوفل غیر طبیعی ن ...
نمایه ها:
شیوع | 
سوفل | 
کرمان | 
1377-1378 | 
قلب |