عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1609

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیوند با مرز پروتون نقش مهمی در بسیاری از پدیده های شیمیایی و زیستی دارد. دیمر های با مرز پروتون(proton bound dimer) از نوع MH^+ M اغلب به عنوان یک مدل ساده برای بررسی طبیعت واکنش های بین مولکولی استفاده می‌شوند.در این تحقیق از دستگاه طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در آزمایشگاه شیمی فیزیک برای بررسی ترمودینامیک واکنش تشکیل دیمر با مرز پروتون ( MH^++M?MH^+ M ) در فشار اتمسفر استفاده شده است.این واکنش جزء مراحل اولیه حل شدن یک مونومر پروتونه شده است.علاوه بر مطالعه تجربی، محاسبات ...

در این پایان نامه از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و محاسبات شیمی کوانتومی برای مطالعه‌ی خواص ترمودینامیکی، ساختاری، دینامیکی و انتقالی چهار مایع یونی بر پایه کاتیون ایمیدازولیم و آنیون بیس-‌(تری فلوئورو متیل سولفونیل) ایمید استفاده شده است. دینامیک مولکولی روشی برای شبیه‏سازی رفتار ترمودینامیکی مواد در سه فاز جامد، مایع وگاز با استفاده از قوانین کلاسیک حرکت و نیروها، سرعت‏ها و مکان ذرات است. شبیه‌سازی‌ها با حداقل 5000 اتم (125 جفت یون) در دماهای 298، 400، 450، 500 و 600 کلوی ...

در این تحقیق به یکی از مهمترین فرایندهایی که در کارخانجات نساجی انجام می شود؛ رنگرزی الیاف پلی استر با رنگ دیسپرس پرداخته شده است. با توجه به افزایش روز افزون نیاز به الیاف مصنوعی و با توجه به اصلاحات بی شماری که به منظور بهبود شرایط رنگرزی، جذب وهمچنین بهبود کیفیت کالا وصرفه جویی در مواد اولیه ،می توان انجام داد لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. نحوه رفتار الیاف پلی استر در تثبیت های مختلف متفاوت است. بررسی این تفاوتها می تواند در بهبود روشهای رنگرزی این الیا ...

بهینه سازی فرآیند های مختلف توسط روش های شیمی سنجی مانند طراحی آزمایش،طراحی عاملی وروش سطح پاسخ،از جمله سطح پاسخ،از جمله مسایلی است که درسال های اخیر درصنعت وشاخه های مختلف علمی،همچنین تمام گرایش های شیمی بخصوص درشیمی فیزیک (سینتیک،اسپکتروسکوپی،شیمی سطح و...)بطور ویژه ای مورد توجه بوده است.بطور کلی روش های شیمی سنجی،امکان انجام فرآیند های شیمیایی رادرشرایط بهینه فراهم می سازد دراین تحقیق،روش شیمی سنجی سطح پاسخ (‏‎RSM‎‏)جهت اندازه گیری سینتکی -اسپکتروفتومتری ‏‎H2O2‎‏براساس محا ...

این پروژه قصد دارد تا با استفاده از تکنیک DSC سنتیک تخریب حرارتی حالت جامد برخی از ترکیبات تترازول مانند 5-فنوکسی-H1-تترازول، (5-(4-نیتروفنوکسی)- H1-تترازول)، 5-(4و2-دی نیتروفنوکسی)- H1-تترازول، 5- فنیل H-1-تترازول و 5- (4- نیترو فنیل) - H1- تترازول را در شرایط غیر هم‌دما مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در بررسی-های بعمل آمده، همانطور که از پیش انتظار می‌رفت، پی به وجود اثر خودگرمایشی (Self heating) در نمودارهای گرمادهی این نمونه‌ها بردیم که این امر بیانگر پر انرژی بودن ترکیبات ...

برهم کنش های ضعیف نقش مهمی را در برخی حوزه های شیمی و بیوشیمی بازی می کنند. دسته ای از برهم کنش ها دربردارنده انواع مختلفی از نیروهای جاذبه و دافعه شامل پیوندهای هیدروژنی، هالوژنی و برهم-کنش میان اتم های سنگین می باشند. از بین برهم کنش اتم های سنگین، برهم کنش کالکوژن ها (شامل اتم های …,Se, S, O) با دیگر اتم های سنگین (مانند کالکوژن های دیگر) در سال های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. این پایان نامه با محوریت قرار دادن توپولوژی چگالی الکترونی در نقطه بحرانی پیوند و توپولوژ ...

در این پایان نامه خواص شیمی فیزیکی نانو لوله های کربنی دوپه شده در شرایط گوناگون با استفاده از روش های شیمی محاسباتی و شبیه سازی مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. نانو لوله های کربنی خواص ترمودینامیکی منحصر به فردی دارند که با اضافه کردن اتم های دیگری به آن مانند بور این خواص دچار تغیرات می شوند. روش های شیمی محاسباتی و شبیه سازی مولکولی یکی از ابزارهای مفیدی هستند که خواص ترمودینامیکی سیستم هائی در ابعاد نانو را می توان با آنها مورد بررسی قرار داد. خواص ترمودینامیکی تعادل ...

در این تحقیق روش های شیمی کوانتومی جهت ارزیابی برهمکنش ها ی مولکول های متفاوت از طریق بررسی انرژی پتانسیل سطح در راستای تعیین کارآیی بازدارندگی بعضی از مشتقات پیریدین در ممانعت از خوردگی آلومنیوم در محیط اسیدکلریدریک با استفاده از روش های "ab initio" و نیمه تجربی در مقایسه با داده های تجربی مورد استفاده قرارگرفته است. انرژی کل مولکول های ممانعت کننده وبالاترین سطح انرژی پرشده اوربیتال مولکولی محاسبه شده به روش DFT بهترین رابطه خطی را با کاآرایی بازدارندگی نشان می دهند. نتایج ...

در این پایان نامه، لیگاندهای 4- نیتروفنیل سیانامید، 4- برموفنیل سیانامید، 4- کلروفنیل سیانامید و4- فلوئوروفنیل سیانامید با استفاده مشتقات آنیلینی آنها به روش تیواوره (کلاسیک) سنتز شدند.سپس کمپلکس های منگنز(II) با لیگاندهای 4- نیتروفنیل سیانامید،4-برموفنیل سیانامید،4-کلروفنیل سیانامید و 4-فلوئوروفنیل سیانامید سنتز وشناسایی شدند.شیمی کوئوردیناسیون لیگاندهای فنیل سیانامید برای کامل شدن، هنوز راه درازی در پیش دارد و مستلزم کوشش فراوان است. نمونه هایی از کمپلکس های فلزات واسطه آغا ...