عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهم در شیمی دبیرستان، تدریس خوب و قابل فهم ترکیب های کووالانسی است. هدف این پژوهش دست‌یابی به مدل تجربی دانش یادگیرنده در بحث ترکیب‌های کووالانسی است تا معلمان آموزش صحیح مفاهیم و روابط میان آنها را مشاهده نمایند طراحان آموزش الکترونیکی نیز از آن می‌توانند برای تولید محتوای الکترونیکی این مبحث استفاده کنند. جدول مشخصات این پژوهش در قالب 6 محتوا و 40 هدف تعیین شد و به تایید استاد راهنما و 12 تن از دبیران شیمی که دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی هم بودند رسید. ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم تشکیل دهنده ی مبحث ساختار اتم و کشف روابط بین این مفاهیم در قالب یک مدل ساختاری است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي بنيادي است و روش تحقيق همبستگي می باشد. جامعه آماري اين تحقيق را دانش آموزان سال دوم دبيرستان در استان های مازندران، تهران و البرز که در سال تحصيلي 90-91 دررشته هاي علوم تجربي و رياضي- فیزیک مشغول به تحصيل هستند، تشكيل مي دهد.. ابزار گردآوری داده ها یک آزمون محقق ساخته است سوالات این آزمون با توجه به جدول هدف- محتوای مربوط به این ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثير روش های تدريس كاوشگري پاژیل و مور بر سه متغير یادگیری، نگرش و مهارت دانش آموزان در درس شیمی بوده است. موضوع درسی آموزش جدول پتانسیل الکترودی استاندارد و سلول الکتروشیمیایی درنظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر سال چهارم در حال تحصیل شهرستان کوهدشت در سال تحصيلي91-90 که براساس آمار آموزش و پرورش شهرستان تعداد 120نفر بوده و به دلیل محدودیتهای پژوهشی از نمونه در دسترس که شامل 36نفر به صورت دو کلاس در گروه مور و یک گ ...

هدف اصلی این رساله طراحی، ساخت، و شناسایی کاتالیزورهای نوری نانوساختار بر پایه TiO2 با استفاده از سیلیکای منظم مزوحفره و بررسی برخی از کاربردهای مهم این دسته از مواد در انجام تبدیلات اکسایشی تحت تابش نور مرئی و بویژه نور خورشید می‌باشد. مطالعات انجام شده در این رساله در سه فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول، ضمن معرفی کلی نیمه‌رسانا, کاتالیزور و کاتالیزور نوری به بیان اهمیت واکنش‌های کاتالیز شده نوری از نظر مسأله مهم انرژی و شیمی سبز پرداخته شده است. همچنین روش‌های معمول تهی ...

هدف پژوهش حاضر تعیین مباحث سخت کتاب شیمی سال سوم جهت بررسی برخی از کج فهمی‌های آن است که در دو مرحله در مدارس شهرستان دلفان اجرا شد. در مطالعه مقدماتی آزمون، مطابق با موضوعات کتاب درسی که روایی صوری و محتوایی توسط کارشناسان شیمی تأیید شده بود با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بین220 نفر از دانش‌آموزان سال چهارم مقطع متوسطه شهرستان دلفان اجرا شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موضوعات سخت شناخته شده توسط دانش آموزان و معلمان شیمی شامل: 1- محاسبه استوکیومتری در واکنش ...

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک کاتالیست هتروژن موثر در واکنش سه جزئی و یک مرحله ای مانیخ جهت تهیه ترکیبات بتا آمینو کربونیل ها با بهره بالا مورد استفاده قرار گرفته است. کاتالیست استفاده شده به آسانی از مخلوط واکنش جدا شده و برای سه مرتبه بازیابی شد که کاهش ناچیزی در فعالیت کاتالیستی آن مشاهده شد. در این تحقیق ابتدا نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل-ژل تهیه و با تکنیکهای XRD وSEM مشخصه یابی شدند. سپس با استفاده از بنزآلدهید، آنیلین و سیکلوهگزانون در مجاورت 20 مول ...

هدف از این تحقیق ارزیابی دانش و مهارت فنون تدریس معلمان شیمی در دبیرستان های دخترانه استان زنجان می باشد. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف طرح کاربردی و از نظر اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس معلمان شیمی را در دبیرستان های دخترانه استان زنجان مورد مشاهده مستقیم قرار داده است، به همین منظور از دو ابزار استفاده کرده است، یکی چک لیست مشاهده تدریس است که منعکس کننده شاخص های روش تدریس فعال بوده و ابزار دیگر پرسشنامه خودسنجی محقق ساخته ای است که ب ...

هدف این پژوهش، «بررسی تاثیر آموزش به روش بارش مغزی با روش معمول تدریس بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان در درس شیمی رشته علوم تجربی شهرستان بوکان می‌باشد». پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش، با اجرای پیش‌ آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان بوکان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل داده که 88 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آ ...

ضرورت توجه به آموزش نانو فناوری در دوره کارشناسی به دلیل رشد روزافزون این فناوری و کاربردهای گوناگون آن در تمامی زمینه های زندگی انسان، اجتناب ناپذیر است. در این راستا پژوهش حاضر به طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانو فناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک دانشگاهها می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در حوزه نانوفناوری در سال تحصیلی 91-1390می باشد که 200 نفر ...