عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2208

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی غلظت و پیامد‌های زیست محیطی فلزهای سنگین در آب‌های‌ زیرزمینی، خاک‌ها و گیاهان اطراف شرکت ملی سرب و روی زنجان فعالیت کارخانه‌های تولید فلز باعث پخش آلودگی فلزهای سنگین در منابع طبیعی گردیده است. در بخش نخست از این مطالعه مقدار فلزهای سنگین آهن، کبالت، نیکل، مس، روی، کادمیم و سرب درآب‌های زیرزمینی اطراف شرکت ملی سرب و روی ایران به روش پلاروگرافی تپی تفاضلی اندازه‌گیری شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استاندارهای ایران (ISIRI) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقایسه شدند. کبالت در ...

طیف بینی جذبی کاهش چرخه ای یکی از روشهای شناسایی در حال رشد برای ساختارهای ریز تجزیه ای مانند ساختارهای تجزیه کل می باشد. روشهای کاهش چرخه ای بر پایه تارهای نوری برای نمونه های مایع حدود تشخیص پائین، حساسیت بالا و پاسخ سریع را ارائه می کنند. طیف بینی کاهش چرخه ای در تارنوری حلقه ای (FLRDS) یکی از تکنیکهای کاهش چرخه ای بر پایه تارنوری است که توسط Loock در سال 2002 معرفی شده است. روشهای مختلفی برای تنظیم تارهای نوری در مقابل یکدیگر برای تشخیص شیمیایی پیشنهاد شده اند که بیشترین ...

کروماتوگرافی گازی- طیفسنجی جرمی (GC-MS) سهم قابل توجهی در تجزیه‌ی مخلوط‌های مختلف ترکیبات آلی به ویژه اسانسها دارد. GC-MS توانایی تجزیه‌ی کیفی و کمی بسیاری از ترکیبات را دارد ولی شناسایی کیفی اجزا منحصراً از طریق جستجو در کتابخانهی MS متصل به دستگاه GC-MS امکانپذیر میباشد. با این حال هنوز تحت بهترین شرایط آزمایشگاهی، احتمال همپوشانی پیکها در حین شویش میتواند دردسر ساز باشد و این بهخاطر زمینهی پیچیده و شویش همزمان اجزا می‌باشد. بنابراین تفکیک و شناسایی اجزای با غلظت کم و در ع ...

روش‌های تجزیه‌ی مبتنی بر نورتابی شیمیایی یا کمی‌لومینسانس (CL) به دلیل برخورداری از مزایایی از قبیل حساسیت زیاد، حدتشخیص کم، گستره‌ی پویای خطی وسیع، دستگاهوری ساده و به‌نسبت ارزان، اجرای آسان، و فقدان تداخل ناشی از نور زمینه از محبوبیت و کابرد وسیعی برخوردار است. لومینول مشهورترین و احتمالاً پرکاربردترین ماده‌ی به کاررفته به عنوان سوبسترا در واکنش‌های CL است. این ماده به دلیل بهره‌ی کوانتومی زیاد و ویژگی‌های خاص ساختاری به وفور در سیستم‌های آبی به همراه طیف وسیعی از اکسنده‌ها ...

مواد پوششی با TiO2 تاکنون برای نقش‌های ضدبخار، خود تمیز شوندگی، ضدمیکروبی استفاده شده-است. توجه به این نکته مهم است که این نقش‌ها بدون استفاده از مواد شیمیایی و فقط تنها با استفاده از نور خورشید و آب باران به‌دست آمده است. بنابراین مواد پوشش داده شده با TiO2 می‌تواند به عنوان مواد سازگار با محیط زیست طبقه بندی شوند. امروزه آلودگی محیط زیست از جمله آب، هوا و خاک به طور فزاینده‌ای به یک مشکل جدی تبدیل شده‌است، بنابراین استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 برای از بین بردن آلودگی‌ها بس ...

مصرف سیگار عامل بیش از 90 درصد موارد سرطان ریه است و هنوز تغییرات دقیق مولکولی‌ای که به علت مصرف سیگار در ریه ایجاد و منجر به ایجاد سرطان می‌گردند، هنوز ناشناخته مانده‌اند. در این پژوهش، از داده‌های میکروآرایه استفاده شده است. داده‌های میکروآرایه معمولا حاوی حجم عظیمی از داده‌های ژن مزاحم و بی‌فایده می‌باشند. این مجموعه داده‌های مزاحم، حاوی اطلاعاتی نادرست و بی‌ربط هستند، به‌همین دلیل بسیار مطلوب است که قبل از طبقه‌بندی داده‌های میکروآرایه، در حد امکان، این داده‌های مزاحم را ...

در شیمی تجزیه همواره نیاز به روش هایی جهت تعیین مقادیر بسیار کم عناصر در نمونه های زیست محیطی مورد توجه بوده است. یک تکنیک میکرو استخراج ساده و موثر برای تعیین مقادیر بسیار کم سرب در نمونه های آبی تحت عنوان میکرو استخراج مایع – مایع پراکنده شده (DLLME) همراه با اندازه گیری به روش اسپکترومتری جذب اتمی الکترو ترمال (ETAAS) می باشد. در این روش مخلوط 0/4 میلی لیتر استن (حلال آلی پخش كننده ) و ۵٠ مایکرولیتر کلروفرم (حلال آلی استخراج كننده) حاوی0/4درصد وزنی- حجمی عامل کمپلکس ده ...

بررسي رفتار سيستمها و واکنشهاي شيميايي يکي از جنبه هاي مهم شيمي تجزيه کيفي مي باشد. در بيشتر موارد به خاطر همپوشاني طيفهاي اجزاء موجود در سيستمهاي شيميايي، نياز مبرمي براي به کارگيري کمومتريکس بر روي داده هاي تجربي وجود دارد. در اين پايان نامه روشهاي کمومتريکس به عنوان روشهاي موثري براي استخراج اطلاعات از سيستمهاي شيميايي نسبتا پيچيده استفاده گرديد. واکنشهاي تشکيل کمپلکس شيف بازهاي سنتزي با فلزات واسطه در محيطهاي مختلف به طريق اسپکتروفوتومتري بررسي گرديد و ثابتهاي پايداري کمپ ...

اجزای فرار گیاه کالیگونوم کوموزوم استخراج شده به‌روش استخراج تقطیر همزمان (SDE) و با کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی تجزیه شد. طیف‌های جرمی بدست آمده از اجزا توسط جستجو در کتابخانه‌های NIST و Wiley بررسی شد، اما بعضی از اجزا درصد تطابق قابل اطمینانی ندارند. این مشکل ممکن است ناشی از رانش زمینه، زمینه طیفی، انواع متفاوت نوفه، هم‌شویشی، نسبت کم سیگنال به‌نوفه و تغییر در شکل پیک باشد. تشخیص مرتبه‌شیمیایی این پیک‌‌ها توسط روش‌ امتیاز ریخت‌شناختی (MS) انجام گرفت و سپس ازروش تجزی ...