عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه به علت گسترش واحدهای صنعتی و تجاری و استفاده از سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر میزن آلودگی شیمیایی آبها افزوده شده است .این نوع آلودگیها عمدتا دارای اثرات تجمعی بوده و در طولانی مدت تبعات و اثرات بهداشتی آن نمود پیدا خواهند کرد از طرفی در بحث کنترل و پایش کیفی منابع آب به دلیل بالا بودن هزینه های امر پایش کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند. موادی همچون ارسنیک ، سرب ، کرم ، سلینوم ، کادمیوم ، جیوه ، سیانور ، مواد رادیو اکتیو ، منگنز ، روی ، فلوئور ، موا ...

این گونه پایلوتهای شیشه‌ای یا فلزی عموما" جهت سری فرآیندهای مشخص ساخته و در اختیار آزمایشگاههای تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاههای تحقیقاتی آموزشی قرار داده می‌شود از موارد استفاده آن امکان تحقیق بر روی واکنشهای مایع مایع ، جامد و مایع مایع و مایع ، جامد شامل 1 - سنتیک واکنشها 2 - درجه واکنشها 3 - موازنه انرژی و مواد 4 - اپتیمم ساختن واکنشها جهت طراحی راکتور صنعتی و افزایش مقیاس . ...

بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی چشمه آب گرم فردوس در زمستان سال 1392 ...

بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب قنات های شهر گناباد در سال 1393 ...

بمنظور بررسی اثر حاصلخیزی خاک و تاثیر ان بر اکوسیستم زراعی این تحقیق در سالهای زراعی 76 و 1375 در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مجتمع تحقیقاتی البرز کرج انجام شد. در این تحقیق از گیاه دارویی رازیانه استفاده گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح مختلفی از کودهای شیمیایی ‏‎NPK‎‏ مقادیر مختلفی از کود دامی و نیز ترکیبی از نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی در مقایسه با تیمار شاهد بود. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. طبق نتایج این پژوهش تیمار م ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

عسلک پنبه Bemisia tabaci G. آفتی چند نسلی و چند خواراست که نزدیک به 500 گونه گیاهی از 75 خانواده را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در بین گیاهان زراعی مورد حمله این حشره پنبه از همه با اهمیت‌تر می‌باشد این آفت همراه با مگس سفید گلخانه Trialeurades vaporariorum W. از آفات مهم گلخانه‌ها هستند. وضعیت ویژه مورفولوژیکی و بیولوژیکی این آفت باعث می‌شود که این حشره به سرعت نسبت به سموم شیمیایی مقاوم گردد و در نتیجه مبارزه بر علیه آن با مشکل روبرو شود. با توجه به نکات فوق آزمایش‌هایی در گ ...
نمایه ها:
رفتار | 
چریش | 

آلومینوفسفات‌ها خانواده جدیدی از غربال های مولکولی هستند . این دسته از مواد رفتار و ساختاری همانند زئولیتها دارند و به دلیل گزینشگری سطحی ویژه ای که دارند به عنوان کاتالیست در بسیاری از واکنشها مطرح هستند . برای مثال واکنشهای کراکینگ ، هیدروکراکینگ، ایزومری کردن ، پلیمری کردن و ترانس آلکیل دارکردن را می توان نام برد . دراین کارتحقیقاتی دوعضو ازاین خانواده ‏‎AlPO4-12‎‏ حفره ریز و ‏‎AlPO4-11‎‏حفره متوسط سنتز شدند . همچنین سه فاز متفاوت آلومینیم هیدروکسید تهیه شدند که هرکدام در ...