عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 538

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت شناخت ترکیب صید رشته قلاب طویل، مطالعه‌ای در آب‌های شمال غربی خلیج فارس(سواحل استان خوزستان) در 4 ایستگاه صیادی انجام شد.منطقه مورد مطالعه از روبروی دهانه‌ی اروند‌رود شروع و به طرف شرق تا نزدیکی دهانه‌ی خور‌موسی ادامه پیدا کرد. نمونه‌برداری در 4 ماه(تیر تا مهر) صورت گرفت. در طول نمونه برداری 1058 ماهی شامل، 11 گونه آبزی صید و شناسایی شدند، ترکیب شناخته شده در این مطالعه شانگ دو نواری(2درصد)Acanthopugrusbifasciatus(Forsskal, 1775)، شهری‌ماهی(5 درصد)Letheinusnebulosus(Forss ...

نیاز روز افزون بشر به مواد پروتئینی که بر اثر افزایش سریع جمعیت بوقوع می پیوندد، گرایش مردم را به استفاده بیشتر از منابع زیستی آبی در پی داشته است. بر همین اساس در کشورهایی که دارای گستره های آبی مرتبط با دریای آزاد هستند، صیادان برای صید آبزیان تلاش بیشتری را انجام می دهند. علاوه بر آن، پیشرفت تکنولوژی صیادی و استفاده از شناورهای مجهز صیادی، صید بی رویه آبزیان را در پی داشته که منجر به خسارتهای فراوانی به ذخایر و منابع بسیاری از گونه های تجاری گردیده است. کشور ما نیز بواسطه ...

در حال حاضر صیادان تالاب انزلی برای صید ماهیان استخوانی از تور گوشگیر ثابت استفاده می‌نمایند. این تحقیق با هدف مقایسه CPUE (صید به ازای واحد تلاش)، ترکیب گونه‌ای، فراوانی طولی و میزان آسیب پذیری ماهیان استخوانی تالاب انزلی با دو روش تور گوشگیر ثابت و تله مخروطی به مدت 5 ماه از آبان تا اسفند 1389 در تالاب انزلی صورت پذیرفت. برای این منظور 10 رشته تور گوشگیر ثابت و 10 دستگاه تله مخروطی مستقر گردید. میزان CPUE هر رشته تور گوشگیر ثابت 0/03±0/17 کیلوگرم و هر دستگاه تله مخروطی 0/07 ...

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر قطر نخ در بافته توری روی صید به ازای واحد تلاش صیادی، تعداد ماهی زیر اندازه بلوغ، فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای دردو تور گوشگیر مولتی‌فیلامنت و مونوفیلامنت درسال 1391 طی ماههای مهر و آبان در صیدگاه های استان بوشهر صورت گرفت. عملیات نمونه برداری توسط دو فروند شناور صیادی انجام شد. در این تحقیق ازتور مولتی‌فیلامنت با اندازه چشمه 140 میلی متر در حالت کشیده با قطر نخ 1/8 میلی متر و تور مونوفیلامنت با اندازه چشمه 135 میلی متر در حالت کشیده با قطر نخ 0/ ...

در این مطالعه تاثیر استرس ناشی از صید در دو روش صید گوشگیر و پره روی پارامترهای خون شناسی، بیوشیمی سرم و برخی پارامترهای اسپرم شناختی ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 16 قطعه مولد ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با استفاده از سرنگ استریل از ورید ساقه دمی آنها خونگیری شد. سپس خون به دو ویال ( یکی محتوی ماده ضد انعقاد و دیگری بدون ماده ضد انعقاد) منتقل و در کنار یخ به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافت. سپس بخشی ...

دو ابزار کاهنده صید ضمنی، ابزار خارج کننده آشغال ماهی و ماهیان نابالغ با اندازه ضلع 3 سانتی‌متر و پانل چشمه مربعی با اندازه چشمه کشیده 90 میلیمتر در ترال میگوی لنج‌ها در صیدگاه‌های سواحل هرمزگان مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع 42 فقره تورکشی در فصل صید میگوی سال 1390 انجام پذیرفت. در تور مجهز به JTED، 702 کیلوگرم میگوی موزی، 180 کیلوگرم ماهی با ارزش تجاری و 1494 کیلوگرم صید دورریز در ساک و کاور تور به‌دست آمد. بر حسب وزن، JTED مقدار 11% صید میگوی موزی، 49% صید دورریز و 30% ما ...

ماهی شوریده به دلیل اهمیت اقتصادی و بازار پسندی و اینکه از گونه‌های مهم تجاری و درجه یک محسوب می شود، همواره بعنوان یکی از گونه‌های هدف صید صیادان در جنوب کشور بوده است. این بررسی با تور گوشگیر مونوفیلامنت طی فصول صید 1391 – 1390 با هدف ترکیب گونه‌ای، فراوانی طولی و وزنی، رابطه طول – وزن و میزان صید به ازای واحد تلاش در آب های ساحلی جاسک انجام شده است. در مجموع تعداد 7651 عدد ماهی، مربوط به 39 گونه از 36 خانواده توسط تورگوشگیرمونوفیلامنت کفی طی 178 تورکشی صید و مورد زیست سن ...

این پژوهش در صیدگاه‌های میگوی استان هرمزگان، منطقه بندر عباس تا منطقه سیریک، از بهمن 1388 تا بهمن 1389 به منظور دست‌یابی ساختار جمعیتی میگوی سفید سرتیز (Metepenaeus affinis) و زی‌‌توده آن انجام شد. زی‌‌توده میگوی سفید سرتیز در سال1389 حدود 822 تن بود. ضریب رشد سالیانه (K) برای جنس‌های نر و ماده به ترتیب 1/2 و 1/1 در سال و طول بیشینه کاراپاس 35 و 47 میلی‌متر بدست آمد. در بررسی ضرایب مرگ و میر، ضریب مرگ و میر کل (Z)، ضریب مرگ و میر طبیعی (M) و ضریب مرگ و میر صیادی (F) برای جنس ...

صید به روش پره یکی از مشاغل اصلی ساحل نشینان دریای خزر بوده که بطور متوسط سالانه نزدیک به 15هزارتن از انواع ماهیان استخوانی صید و روانه بازار مصرف می کنند. دراین بررسی همزمان با شروع فصل صید ماهیان استخوانی درسال بهره برداری 89-1388 برای تعیین ترکیب صید، میزان و تنوع گونه ای صید ضمنی، فراوانی طولی و تلاش صیادی تعاونی های صیادی پره مستقردر سواحل استان گلستان 6 ماه نمونه برداری بصورت کاملاً تصادفی از ترکیب صید شرکت های تعاونی نمونه و توماجلر از ساحل غربی و شرکت های خزرگمیشان و ...