عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3619

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث از تحول فقه سیاسی شیعه اهمیتی ویژه دارد، این امر از آن جاست که این دانش در سدۀ اخیر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پرسشها و چالشهای گوناگونی روبرو بوده است، جستجوی چگونگی دگرگونی این دانش و ساز و کارهای آن، می‌تواند ساحتهایی از این بحث را روشن سازد. لذا پی‌جویی و کشف منطق و سازوکارهای تحول در فقه سیاسی شیعه و مطالعۀ موردی آنها در سنجش و ارزیابی با دورۀ معاصر،تبیین ظرفیتهای درونی فقه سیاسی شیعه برای تحول، بیان عوامل، زمینه‌ها و ساحتهای فکری- اجتماعی بیرونی تحول و تبیین چگ ...

با توجه به کیفیت و پیچیدگی بی‌سابقه‌ی شرایط زندگی انسانها در عصر حاضر، رویکرد به امر تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. همچنین مسأله سقط جنین، که در طول تاریخ حیات بشر در جوامع مختلف وجود داشته، امروزه از مسائل مهم جامعه بشری به شمار می‌آید و در جوامعی که بر آن ها قوانین بازدارنده و انعطاف ناپذیر حاکم است، رویکرد به سقط های مخفیانه و غیر ایمن افزایش یافته و زندگی صدها هزار نفر را به مخاطره می اندازد. دیدگاه رسمی کلیسای کاتولیک و فتواهای رهب ...

فرقه نگاران کهن و معاصر در گزارشهای خود از تشیع به شاخها وانشعابات فراوانی اشاره کرده اند که کمتر مذهب اسلامی به این اندازه دستخوش انشعابات بوده است. بسیاری از فرقه هایی که برای تشیع برشمرده اند یا وجود خارجی نداشته ویا پیروان بسیار اندک،ویا عمر کوتاهی داشته اند. در نظر آنان گاهی نیز شاگردان ائمه بواسطه داشتن یک ایده مذهبی به عنوان فرقه ای مستقل(هشامیه،زراریه،یونسیه) شناخته می‌شدند. در پژوهش حاضر، دیدگاهها و گزارشهای ملل و نحل نگاران، مسلمان در باره شیعه امامیه مورد بررسی ونق ...

سیاست تا قبل از ظهور مکتب سامرا در دنیای شیعه، با پشت سرگذاشتن یک فرایند پیچیده و بغرنج متاسفانه راه رفته ائمه معصومین (ع) را به عقب باز می‌گرداند و در همان نقطه‌ای متوقف می‌شود که شیعه برای گذار از این نقطه جان پاک‌ترین و شریف‌ترین انسانها را در طبق اخلاص می‌گذارد و فدای حاکمیت قوانین الهی و حکومت ولایی می‌نماید. نقطه‌ای که در آن امامت و ولایت در چنبر تمایلات سیاست‌بازان، تبدیل به خلافت می‌گردد و علی(ع) این قلب تپنده شریعت از محراب سیاست و منبر حکومت به زیر کشیده شده و در کن ...

در طول تاریخ اسلام (مخصوصا در عصر غیبت کبری) عالمان پارسای مذهب حقه اثنی عشری به عنوان مرزبانان عقیده و ایمان مردم هر گاه کتابی در رد اسلام یا مذاهب تشیع نوشته شده است به دفاع برخاسته‌اند. در این رساله کتابهایی که در شش قرن اخیر از طرف علمای شیعه در رد کتب مخالفان نوشته شده است، و از صدها با آغاز دوران غیبت کبری، علمای شیعه به‌عنوان مرزبانان عقیده و ایمان مردم، هرگاه کتابی در رد اسلام یا عقاید مذهبی تشیع نوشته می‌شد، از طریق مناظره یا تألیف کتاب و رساله، به معاندان یا مخالفان ...
نمایه ها:
شیعه | 
عالم | 
شبهات | 
سنی | 
کلام | 
عراق | 
Iraq | 
هند | 

«ولایت» از موضوعات اصلی شیعه و زیربنای سلوک تمامی عرفا و سلسله‌های صوفیّه است. در این پایان نامه نظریّات نجم رازی و لاهیجی به عنوان دو نویسنده و عارف اهل تسنّن با نظریّات شیعه مقایسه شده است. در ضمن این‌که نظریّات دیگر عرفا و دانشمندان شیعه نیز در لابلای آن گنجانده شده است. ابتدا به شرح حال مختصر دو نویسنده و آثار آن‌ها پرداخته، سپس در مورد ولایت و موضوعات زیرمجموعه‌ی آن به تفصیل سخن رانده‌شده‌است. صوفیان اهل تسنّن به ولایت معتقدند، امّا در مصادیق ولایت و برخی جزئیّات آن با ش ...

چکیده فقه شیعه دارای ویژگی هایی است که با کمک آن می تواند پاسخگوی نیاز های جهان معاصرباشد. با توجه به بن بست رسیدن مکتب های مادی و سیر بازگشت انسان به دین به ویژه دین اسلام ، و برای اطمینان بخشی به عده ای از مسلمانان به ویژه جوانان، که با نظاره پیشرفت های غرب نسبت به دین دیدگاه منفی پیدا کرده اند و دین را پاسخگوی جهان مدرن نمی دانند، به بررسی ویژگی های فقه شیعه که کمتر در دانشی می توان آن را یافت پرداخته شده است و میزان پاسخگو بودن فقه شیعه را به انبوه نیازهای تمام نشدنی انس ...

كشورها با استفاده از پديده ها و عوامل گوناگون تلاش مي كنند تا حوزه نفوذ خود را افزايش دهند. گسترش حوزه نفوذ در خارج از مرزهاي يك كشور معمولا از نشانه هاي قدرتمندي آن كشور محسوب شده و به همين خاطر كشورها، بويژه قدرت هاي منطقه اي علاقه مندند كه از طريق عوامل و متغير هاي مختلف، در فضاهاي پيراموني خود به نقش آفريني بپردازند. در اين ميان يكي از اين متغير ها، ‌عامل مذهب است. با توجه به نقش اساسي مذهب در زندگي بشر كه امروزه آنرا به يكي از مؤلفه هاي زير بنايي هويت انسانها تبديل كرده ...

چکیده فرانسیس فوکویاما بعنوان اندیشمند آمریکائی که نظرات و اندیشه او از سال 1989 با نظریه پایان تاریخ مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفته است. نظرات متعددی بعد از نظریه پایان تاریخ داشته است. وی مانند استادش هانتينگتون انتظار برخوردتمدن غرب باتمدن اسلامي شیعی در سال 2007 راداشته است. او برنامه ریزی برای رفاه طلبی و رفاه زدگی مردم ایران را بعنوان بهترین راه براندازی نظام سیاسی ایران به سیاست مداران غربی توصیه کرده است. آنچه كه در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفته است ...