عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح ابتدا ضمن بازدید از گله‌های بز سانن در شرایط دامدارهای مختلف وضعیت کلی و امکانات اجرائی مدنظر قرار می‌گیرد. سپس سعی می‌شود با در نظر گرفتن وزن، سن و دوره شیرواری بطور مساوی بزها انتخاب و شماره‌گذاری خواهند گردید هر 15 روز یکبار در دو دوره شیرواری تولید شیر محاسبه و نمونه‌برداری شیر، کره و آزمایشات ترکیب مختلف بر روی تک تک نمونه‌ها انجام می‌گیرد. همچنین از گله بزهای موجود در موسه تولدی و ترکیبات شیر آنها بروش بالا تکرار می‌گیرد. تولید شیر و ترکیبات آن بصورت جداگانه ...
نمایه ها:
شیر | 
گله | 

اندازه گیری آفت کش های اورگانوکلره در شیر روش استخراج فاز جامد ‏‎(SPE)‎‏ و جداسازی ، شناسایی و سنجش آنها از طریق کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی ربایش الکترون انجام شد . ابتدا عمل استخراج توسط ریزستونی به ابعاد ‏‎10mm * 3 l.D.mm‎‏ حاوی ‏‎40 mg‎‏ جاذب اوکتا دسیل سیلیکا ‏‎(C 18)‎‏ انجام گرفت و سپس مراحل بعدی به صورت غیر پیوسته ‏‎(Off-line)‎‏ دنبال شد . ریزسیون مورد استفاده به دفعات برای استخراج قابل استفاده بود و عموما پس از 40-35 بار استخراج تعویض گردید . منحنی های لیبراسیون ت ...

بر مبنای تعریف مصوب شیر خام که توسط فدراسیون بین المللی شیر تهیه شده است، شیر خام تحویلی به کارخانجات باید شیر تازه گاو، خالص و تمیز و با بو و طعم طبیعی و عاری از آغوز بوده، بدون آنکه چیزی از آن گرفته و یا افزوده شده باشد. هرگونه دخل و تصرفی در شیر (شامل افزودن آب، گرفتن چربی، افزودن آب نمک، آب پنیر، شیر خشک، اوره و ...) یا افزودن مواد خنثی کننده (سودسوزآور، کربناتها، بی کربناتها و غیره ) و یا مواد بازدارنده رشد میکروبی (از قبیل آب اکسیژنه، فرمالین، بوراتها، سورباتها و آنتی ب ...
نمایه ها:
تبریز | 
تقلب | 

در شماره قبل گفتیم که شیر شتر مطمئنا نقش مهمی در جلوگیری از سوتغذیه در مناطق گرم و خشک خواهد داشت و با توجه به ویژگی‌های این حیوان که در مقابل شرایط نامساعد مناطق کویری و خشک بسیار قانع و مقاوم بوده و در عین حال به تولید خود ادامه می‌دهد بایستی در خصوص آناتومی، فیزیولوژی بیماری‌های شتر مطالعات و تحقیقات تکمیلی انجام شود تا ایجاد شرایط پرورش میزان تولیدات متنوع آن را افزایش داد. حال توجه خوانندگان ادامه مقاله جلب می‌کنیم. ...
نمایه ها:
شتر | 
شیر | 

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مقادیر متفاوت تغذیه شیر بر رشد و عملکرد گوساله های شیرخوار انجام پذیرفت. به همین منظور تعداد 30 رأس گوساله نر و ماده هلشتاین در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند(4 نر و 6 ماده در هر تیمار). تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1) جیره شاهد ارائه شیر به میزان 4/5 کیلوگرم در روز، 2) میزان ارائه شیر در دهه اول تا پنجم آزمایش به ترتیب 4، 6 ، 8 ، 6 و 4 کیلوگرم در روز، 3) میزان ارائه شیر دردهه اول تا پنجم آزمایش به ترتیب 6، 8، 10 ...

به منظور تعیین اثر تزریق اکسی‌توسین قبل از دوشش ، تاخیر در وصل کلاهک شیردوش و دفعات دوشش ، 6 گاو شکم اول و 6 گاو چند شکم زائیدهء هلشتاین، انتخاب شد. سطوح فاکتور اول، تزریق اکسی‌توسین قبل از دوشش ، تاخیر در وصل کلاهک و وصل سریع کلاهک شیردوش بود و سطوح فاکتور دوم دوبار دوشش در روز و سه بار دوشش در روز بود. داده‌های جمع‌آوری شده در یک طرح مربع لاتین 6 × 6 در قالب آزمایش فاکتوریل 2 × 3 بدون تکرار برای گاوهای شکم اول و چند شکم زائیده و با تکرار برای کل گاوها (شکم اول و ...
نمایه ها:
شیر | 
تزریق | 
گاو | 

دولت آمریکا با اتخاذ قوانین بی سابقه جدیدی که لوله کشی ها ملزم به اجرای آن می باشند در پی گشایش عرصه جدیدی در صنعت لوله کشی می باشد. چه در پروژه های ساختمانی و چه در پروژه های بازسازی یکی از مسائل مهم و حیاتی برای مهندسین لوله کشی، انتخاب لوازم صحیح برای تامین نیازهای هر واحد می باشد. برای رسیدن به این نقطه باید درک کاملی از دو نوع شیر اصلی و منفرد داشته باشیم. ...

برای سلکسیون گله‌های گوسفند و جایگزینی بره میش و بره قوچ جوان بجای دامهای وارده و ایجاد پیشرفت ژنتیکی در گله می‌توان بر مبنای سلکسیون انفرادی بره‌ها عمل نمود. این انتخاب در دو مرحله انجام می‌شود. -1 انتخاب پیش رس بره‌های نر و ماده برای جایگزینی بعدی یا فروش . چون عمل جایگزینی در مملکت معمولا در سنین بالا است لذا عمل انتخاب بره باید هر چه زودتر انجام شود تا در هزینه نگهداری بره‌های حذفی صرفه‌جویی شود در این مرحله همبستگی بین وزنهای دروه دوم رشد (9-7-6-4-3 ماهگی). وزنهای جایگزی ...
نمایه ها:
تولید | 
شیر | 
سن | 
وزن | 
رشد | 
حیوان | 
بره | 

دستگاه سپراتور را می‌توان در واقع قلب کارخانجات صنایع شیر عنوان کرد و در صورت ساخت آن می‌توان با جرات این ادعا را مطرح کرد که ایران صاحب تکنولوژی ساخت کارخانجات شیر خواهد بود زیرا اغلب این دستگاهها در کارخانجات شیر در ایران ساخته می‌شوند. همچنین با تغییرات اندکی در این دستگاه در بسیاری از کارخانجات از جمله کارخانجات روغن‌کشی، کنستانتره میوه و غیره استفاده کرد. بنابراین صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد. از لحاظ اقتصادی قیمت احتمالی دستگاه ایرانی نصف مشابه خار ...