عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیرمادر دارای ترکیبات متعددی است ، که دانش امروز تنها به تعدادی از آنها پی برده است . به بعضی از ترکیبات شیر در زیر اشاره می شود. نسبت چربی های اشباع نشده به اشباع شده در شیرمادر بیشتر از شیرگاو است ، هضم و جذب این چربیها برای نوزاد آسانتر است . لاکتوز که برای تامین انرژی و رشد مغز لازم است ، در شیر انسان بیش از سایر پستانداران وجود دارد. جذب آهن شیرمادر به علت لاکتوز فراوان و ویتامین C تسهیل می گردد و نوزاد را از آهن اضافی بی نیاز می کند. ...

با نگاهی به نتایج بررسیهای مختلفی که از مقایسه شیرخواران تغذیه شده با شیرمادر و شیرخواران تغذیه شده با شیشه ، در سراسر جهان بدست آمده ، می توان دریافت که شیرمادر نه تنها از نظر بهداشتی و تغذیه ای برای کودک بی همتاست ، بلکه جایگزینی آن با شیرهای دیگر ضررهای اقتصادی هنگفتی برای جامعه دربردارد. هزینه ای که صرف تامین شیر جایگزین شیرمادر برای کودک می شود ، حدود 40 - 15 درصد درآمد سرانه جوامع مختلف را به خود اختصاص می دهد. ...

تغذیه با شیرمادر اثرهای متقابلی برشیرخوار دارد. علاوه بر نتایج تغذیه ای برای شیرخوار همانند تامین رشد و نمو ایده آل و حفاظت در برابر عفونتها ; اثرات دیگری مانند روشی به عنوان پیشگیری از حاملگی و افزایش فاصله بین حاملگی نیز دارد. البته ، استفاده از شیردهی به عنوان روش پیشگیری از حاملگی نیازمند رعایت اصولی مانند تغذیه با شیرمادر به طور انحصاری در 6 - 4 ماه اول پس از تولد نوزاد ، شیردادن برحسب تقاضای شیرخوار ، ادامه شیردهی در شبها و اضافه نمودن غذای تکمیلی بطور تدریجی و در یک دو ...

از کلیه کودکانی که زمان تغذیه با شیرمادر را به پایان رسانیده‌اند و تحت پوشش خانه‌های بهداشت می‌باشد و در آنجا پرونده دارند اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری می‌گردد و سپس اطلاعات تکمیلی از مادر پرسشگری شده و در نهایت تلخیص می‌شود تا انشاا... رهگشای آموزش بهتر - تغذیه و بهداشت مطلوب‌تر و رفع نواقص موجود در این زمینه باشد. ...

شیرمادر به علت دارابودن عناصر ضدعفونی اختصاصی و غیراختصاصی ، شیرخواران را در برابر عفونتهای متعددی مانند عفونتهای حاد تنفسی ، بیماریهای اسهالی ، اوتیت میانی ، باکتریمی و مننژیت حفظ می نماید. علاوه بر نقش پیشگیری ، شیرمادر در بعضی از عفونتها مانند اسهال نقش درمانی نیز دارد. سایر مزایای شیرمادر عبارتند از تامین رشد و بقای کودک ، اثر بر تنظیم خانواده ، افزایش فاصله بین حاملگی ها و مزایای اقتصادی . اگر هزینه های مختلف جایگزین شونده های شیرمادر را با مخارج لازم برای تغذیه با شیرما ...

شیرمادر منبع طبیعی تغذیه شیرخوار است . شیر مادر بر جوابگویی به نیازهای تغذیه‌ای کودک و تامین رشد منطقی او خواص زیر را نیز دارا می‌باشد: الف )خواص ایمنولوژیکی ب )شیر مادر مزیت روانی عاطفی برای هر فرد دارد. ج)استفاده از شیرمادر الگوی تغذیه‌ای منحصر به فرد برای نوازد می‌باشد. علیرغم اینکه در متون مختلف مزیت شیرمادر بطور جدی مطرح است در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بصورت تحقیقی بیان نشده است . سوءتغذیه‌های شدید غالبا پیامد از شیر گرفتن کودکان می‌باشد. به منظور محقق نمودن ...
نمایه ها:

شیرمادر ترکیب بی‌همتایی است که دقیقا" متناسب با نیازهای فیزیولوژیک ، سن و وضعیت کودک است . در مقایسه شیرمادر و شیرگاو ، مقدار لاکتالبومین و لاکتوگلبولین که هضم و جذب آنها برای کودک آسانتر است ، در شیرمادر بیشتر است ، یا نوزادان نارس که نیاز به املاح و پروتئین بیشتری دارند ، در شیرمادر این دو ترکیب بیشتر وجود دارد. علاوه براین همخوانی فیزیولوژیک ، شیرمادر با داشتن ماکروفاژ ، لنفوسیت B ، لنفوسیت آ ، ایمونوگلبولین با بیفیدوس فاکتور و عوامل متعدد دیگر ، نقش ایمن‌سازی کودک را نیز ...

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر طرح هم اتاقی و نوزاد (Rooming in) بر الگوی تغذیه و وزن گیری شیرخواران تا سن 2 ماهگی صورت گرفته است . این پژوهش بر روی 100 مادر و نوزاد در گروه مطالعه و 103 مادر نوزاد در گروه کنترل، که در فواصل دی و بهمن 1371، در دو بیمارستان دولتی شهر مشهد زایمان نموده بودند، انجام گرفت . میانگین سن مادر، سواد مادر، سواد پدر، درآمد خانواده، تعداد حاملگی مادر و وزن تولد نوزاد در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت . نسبت مادرانی که آموزشهای دوران بارداری را دریافت کرد ...