عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی که به منظور تعیین درصد شیرخواران مصرف کننده شیرخشک در مناطق شهری و روستایی شهرستات تاکستان که در زمستان 1377 انجام گرفته است. در این مطالعه با استفاده از نمونه های تصادفی از شهرها و روستاها شاخص شیوع مصرف شیرخشک در این مناطق محاسبه شده است. دو روش نمونه گیری کاملا متفاوت در شهر و روستا به کار رفت. بدین ترتیب که 480 شیرخوار در مناطق شهری و 720 شیرخوار در مناطق روستایی (زیر 2 سال سن) انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در مناطق شهری میزان م ...

علی‌رغم فواید بیشمار شیر مادر برای رشد و نمو کودک ، دلائل و موارد متعدی بخصوص در زندگی مدرن فعلی وجود دارد که مادر یا بعلل معلوم تجویز (اندکاسیونهای قطعی) و یا برحسب صلاح‌دید و شرایط خود ترجیح می‌دهد و یا مجبور است از شیرخشک استفاده کند. این مطالعه در سال 78 بصورت مقطعی بر روی تمامی کودکانیکه دریافت‌کننده شیرخشک از منطقه بهداشتی - درمانی آزادشهر بوده‌اند جهت بررسی علل گرفتن شیرخشک ، انجام و سه ماه بعد از دریافت ، وضعیت رشدی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین از فاکتورهای ...

تغذیه با شیرمادر بهترین شروع و اولین زمزمه عشق و محبت در زندگی هر کودک است ، علاوه بر این تغذیه با شیرمادر به حفظ سلامت کودکان و مادران کمک می‌کند. در میان املاح موجود در شیر مادر آهن از اهمیت ویژه‌ای در تکامل روحی و جسمی کودک برخوردار است که به میزان مورد نیاز تا سن 4-6 ماهگی به شیرخوار می‌رسد. جذب آهن شیرمادر بسیار خوب است (49 درصد) که ناشی از وجود لاکتوز، ویتامین و فاکتور انتقال لاکتوفرین در شیرمادر می‌باشد. علاوه بر این شیرمادرخواران بر خلاف شیر گاو و شیرخشک‌خواران دفع می ...
نمایه ها:
سرم | 
1375 | 

بعلت دامداری ایلی و عدم دسترسی اغلب گله‌داران دهات ایران به کارخانه شیر پاستوریزه مازاد شیر تولید شده تبدیل بکشک گردیده و بدینوسیله قابلیت نگهداری آنرا زیاد مینمایند. مقداری از این کشک در تغذیه انسان و مازاد آن در تغذیه طیور ایران مصرف میگردد. از آنجائیکه هیچ گونه اطلاعی از ارزش غذائی این ماده پروتئینی در تغذیه طیور در دسترس نمی‌باشد، آزمایشاتی انجام گردید تا ارزش پروتئینی کشک و میزان انرژی قابل استفاده آن تعیین و با شیر خشک مقایسه گردد. جهت تعیین و مقایسه ارزش کیفی پروتئین ک ...
نمایه ها:
کشک | 

جهت بررسی عفونتهای تنفسی در کودکان زیر 2 سال که در بخش اطفال بستری شده‌اند از طریق سرشماری از جامعه مورد بررسی و به روش مقطعی (Cross - Sectional) و از نوع توصیفی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت . در این تحقیق 62 مورد کودک بیماری که با شیر مادر تغذیه می‌شدند را با 31 مورد کودک بیماری که از شیرخشک تغذیه می‌شدند از جهت سن، سابقه بیماری قبلی، سابقه بستری شدن در بیمارستان، نوع بیماری فعلی، مدت بستری شدن در بیمارستان بعلت بیماری فعلی، جواب به درمان در مورد بیماری فعلی، وضعیت شغلی ماد ...
نمایه ها:
تغذیه | 
کودک | 
یزد | 

امروزه فلزات سنگین به علت آلودگی های مختلف صنعتی و کشاورزی به مقدار زیادی وارد محیط زیست می شوند و به علت پایداری زیادشان در محیط می توانند آسیب های جبران ناپذیری را برای انسان ایجاد کنند. همچنین این فلزات بخصوص سرب و کادمیوم می توانند از طرق مختلف به غذای کودکان وارد شده و آثار زیانباری به جای بگذارند. به همین علت تعیین مقدار این دو فلز در شیرخشک و غذای کودک اندازه گیری شد .دراین مطالعه میزان سرب و کادمیوم در 116 نمونه شیرخشک و غذای کودک اندازه گیری شد. نتایج: از نظر مقدار س ...
نمایه ها:
سرب | 
1379 | 

با استفاده از نسبتهای فزآینده اختلاط شیر بازساخته شیرخام 1 - میزان رطوبت افزایش می‌یابد. افزایش میزان رطوبت تا نسبت اختلاط 60 درصد قابل قبول بوده ولی با افزایش میزان شیر بازساخته شده اثرات نامطلوبی بر خصوصیات ارگانولپتیک پنیر خواهد داشت . 3 - شیر بسته به عنوان نتیجه افزایش رطوبت افزایش می‌یابد. 3 - کاهش چربی : کاهش چربی در نمونه‌ها اثرات نامطلوبی در پذیرش مصزرف کننده داشته و بنابراین در صورت عدم استفاده از چربی اضافی در هنگام تولید نسبت اختلاط محدود به 40 درصد (شیربازساخته) خ ...
نمایه ها:

سرب می‌توان مسمومیت حاد و مزمن ایجاد نماید. در مسمویت مزمن بیشتر آسیب‌رسانی بر سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد. ایم امر به ویژه در نوزادان حائز اهمیت بیشتری می‌باشد. ناخالصی موجود در مواد اولیه و استفاده از قوطی بسته‌بندی نامناسب ایجاد مشکل می‌نماید. این امر در ایران که شیرخشک مصرفی خود را از کارخانجات مختلف تهیه می‌کند بسیار مهم می‌باشد. تعداد مناسبی از شیرخشک بیومیل 1 (BIOMIL 1) را به عنوان نمونه انتخاب نمودیم. هر قوطی را 3 بار اندازه‌گیری نمودیم و هر بار 2 گرم برداشته و با روش خ ...
نمایه ها:
سرب | 

دراین تحقیق در قسمت اول اندازه گیری همزمان وانادیم -تیتان در حضور معرف کمپلکس دهنده هیدروژن پراکسید و وانادیم-تانتال در حضور معرف کمپلکس دهنده پیریدیل آزو رزورسینول با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری کالیبراسیون چندمتغیره ‏‎(PLS)‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است و ‏‎RMSD‎‏ جذر میانگین مربعات که نشان دهنده خطای میانگین در آنالیز هریک از آنالیت هاست و ‏‎REP‎‏ خطای نسبی پیشگویی برای هریک از آنالیتهامحاسبه شده است . در قسمت دوم مقدار بسیار کم وانادیم موجود در شیرخشک با استفاده از روش ...