عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1315

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین رساله رابطه بعضی از متغیرهای موجود در خانواده و مدرسه، با مشارکت دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم، در فعالیت‌های دبیرستانهای شیراز در سال تحصیلی 1371-72 بررسی شده است از چهار ناحیه آموزش و پرورش این شهر به نسبت دانش‌آموزان هر ناحیه، در مجموع تعداد (572) نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید، که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به مجموعه‌ای از سئوالات درباره مشارکت در فعالیت‌های مختلف پاسخ دادند. نتایج نشان داد بیش از هشتاد درصد در فعالیت‌های مختلف مدرسه مشارکت ...

پژوهش حاضر الگوی شیردهی مادران ساکن شیراز را به صورت طولی مطالعه می کند بدین منظور یک هم گروه 329 نفری از مادران که طی دو هفته متوالی در سال 1375 در زایشگاههای 14 گانه شهر شیراز وضع حمل کرده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. مادران انتخابی می بایست از زمان بارداری در شیراز ساکن بوده و فرزندان سالم به دنیا آورده باشند. نمونه مذکور یک نمونه 5/2 درصدی از تمام زایمان های سال 1375 مادران ساکن شیراز را تشکیل می داد. مادران در فواصل 5/1، 3، 5/4، 6، 8، 10، 12، 15، 18، 21 و 24 ماهگی پ ...

امروزه سبک‌ زندگی از مفاهیم مهم جامعه‌شناسی معاصر و موضوعی است شناخته شده که اصلاح آن دغدغه اکثر جوامع می‌باشد. چرا که نه صرفاً زیستن، بلکه چگونه زیستن نیز دارای اهمیّت است. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش‌بینی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش دانش‌آموزان مقاطع متوسطه عمومی به سبک‌ زندگی از نوع ‌اسلامی در دبیرستان‌های دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی92-1391 است. روش انجام پژوهش، پیمایش بود. جامعه آماری شامل تعداد 50980 نفر از کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر ...

شکل و ساختار بازار وکیل شیراز به صورت خطی سامان‌دهی شده است. این شکل‌گیری با حضور فضاهای اجتماعی در مجاور راسته، باعث ایجاد فضای حرکت و سکون می‌شود. اما با عبور خیابان زند سامان‌دهی بازار وکیل گسسته شد. این گسستگی باعث شکل‌گیری بازار معاصر خیابان زند گردید و بر فعالیت بازار وکیل تأثیر گذاشت. این پژوهش می‌تواند با بررسی ویژگی‌های بازار وکیل، شاخصه‌های ارتقای کیفی فضای بازار معاصر خیابان زند را بیان کند.بر این اساس مطالعه‌ی بازار وکیل و بازار معاصر خیابان زند به دو صورت انجام ...
نمایه ها:
شیراز | 

میوه بادام با نام علمی Orunus amygdalus از تیره Rosaceae می‌باشد. در طی بررسی که بر روی ارزش مواد مغذی در سه نمونه بادام شیراز، ملایر و آذرشهر در آزمایشگاه مواد خوراکی از لحاظ دارویی صورت گرفت ، نتایج زیر بدست آمد: (روش آماری بکار رفته برای بررسی نتایج ANOVA و در ادامه Tukey test است). 1 - میزان گرم درصد قند احیاکنده در سه نمونه بادام شیراز، ملایر و آذرشهر به ترتیب زیر است : 6.68+0.279، 6.85+0.45، 7.51+0.411 که در مقایسه آماری: -اختلاف بین مقدار قند احیاکننده در سه نمونه بادا ...
نمایه ها:
ایران | 
بادام | 
شیراز | 
ملایر | 
بازار | 

شکل‌گیری هر یک از جوامع بشری بر روی یک بستر طبیعی صورت پذیرفته است و به مرور زمان توسعه یافته است. در این پژوهش به بررسی تاثیرات فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیک برتوسعه فیزیکی شهر شیراز پرداخته شده تا مشاهده گردد این حوزه مدنی از زمان شکل‌گیری و توسعه خود چه تاثیراتی را از محل و بستر طبیعی خود گرفته، و چه اثراتی را برجای گذاشته است. در این تحقیق ابتدا به گردآوری عکس‌های هوایی شیراز در طی دهه‌های مختلف 1330، 1350، 1360 و1380، و نقشه‌های توپوگرافی 50000/1 و زمین‌شناسی 100000/1 و 2 ...

این رساله به بررسی و تعیین محدوده بخش مرکزی شهر شیراز پرداخته که در واقع عمده‌ترین و مهمترین بخش شهر را تشکیل میدهد.اگر فرض کنیم که شهرها مانند موجودات زنده، جاندار و فعال هستند، بخش مرکزی شهرها به صورت قلب آنها خواهد بود که به عنوان تغذیه کننده مناطق و قسمتهای مختلف یک شهر محسوب میشود.بخش مرکزی شهر نقطه شروع و آغازین شهر و همچنین عامل ادامه حیات آن بوده که فراز و نشیبها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است .عمده‌ترین مشکل و مسئله موجود جهت مطالعات و تحقیقات و ...
نمایه ها:
شیراز | 

این تحقیق با هدف شناسایی نقش مداخلات دولت در شکل گیری تراکم ساختمانی در شش بخش تدوین شده است. در بخش اول تحقیق عنوان می شود که در شیراز ، میان گرایشات بازار و ضوابط ساخت و ساز ، واگرایی وجود دارد. در بخشهای دوم و سوم نتیجه گیری شد که مداخله دولت در بازار زمین، بایستی بتواند قیمت زمین را افزایش دهد. در بخش چهارم تحقیق متغیرهای کمی تحقیق تعریف شد.در بخش پنجم اطلاعات آنها در سطح مناطق سراج و بریجستون در سه مقطع زمانی قبل، حین و بعد از مداخلات سازمان مسکن جمع آوری گردید. در بخش ش ...

بمنظور بررسی خصوصیات معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان شیراز طی یک مطالعه مقدماتی از 229 نفر دانش‌آموزان و معلمان دبستانی و دبیرستانی در شیراز خواسته شد تا 10 خصوصیات مهم را برای معلم خوب بترتیب اهمیت مرقوم دارند. خصوصیات مذکور جمع‌آوری و در 3 گروه "تدریس " "شخصیت " و "اداره کلاس " تنظیم و طبقه‌بندی گردیدند و همراه با یک لیست عبارات در مورد "وضعیت شخصی" معلمین تشکیل پرسشنامه تحقیق حاضر را دادند. این پرسشنامه در میان 350 نفر از دانش‌آموزان و معلمان دبستانها و دبیرستانهای ...