عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه دخالت کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ در تقویت درازمدت ‏‎(LTP)‎‏ پاسخ های ثبت شده در برش های زنده قشر بینایی موش های صحرایی بالغ مورد بررسی قرار گرفته است. با تحریک لایه ‏‎IV‎‏ قشر بینایی، دو پتانسیل پس سیناپسی تحریکی شامل ‏‎EPSP1‎‏ و ‏‎EPSP2‎‏ در لایه ‏‎II/III‎‏ ثبت گردید. نیفدیپین، مسدودکننده کانال های کلسیمی نوع ‏‎L‎‏ اثر قابل توجهی روی ‏‎LTP‎‏ این دو پاسخ نداشت. نیکل، مسدودکننده کانال های کلسیمی نوع ‏‎T‎‏ میزان تقویت در ‏‎EPSP1‎ را کاهش داد و تقویت در ‏‎EPS ...

مقدمه: شکل پذیری سیناپسی یکی از مهم ترین فرآیند های فیزیولوژیک دخیل در حافظه و یادگیری می باشد. بیماری هایی مانند صرع که شکل پذیری سیناپسی را تحت تأثیر قرار می دهند، منجر به اختلالاتی درحافظه و یادگیری می شوند. در این مطالعه اثر LFS به عنوان یک روش درمانی و ضد تشنجی بر بهبود اختلال حافظه کاری-فضایی و توانایی شکل پذیری سیناپسی در حیوانات کیندل بررسی شد. مواد و روش ها: انجام آزمایش ها از موش های صحرایی نر نژاد ویستار که به وسیله ی اعمال تحریکات الکتریکی در ناحیه ی CA1 هیپوکمپ ...

مغز و کارکرد آن هنوز هم یکی از معماهای بزرگ علم است. هرچند دانشمندان علوم اعصاب با تلاش‌های مستمر و خستگی‌ناپذیرشان توانسته‌اند راز‌هایی از این معمای بزرگ را بشکافند اما همگان بر این واقعیت اذعان دارند که این موفقیت‌ها در واقع قطره‌ای در مقابل دریای نادانسته‌ها هستند. این رساله صرفا مطالعه‌ای است روی جالب‌ترین و قابل‌توجه‌ترین ویژگی نورون‌های هرمی، یعنی شکل‌پذیری سیناپسی که مکانیزمی برای چگونگی تشکیل حافظه و راه حلی برای مسئله‌ی یادگیری توسط مغز است. در این رساله ما کارمان را ...

ناحیه هیپوکامپ نورونهای آوران دوپامینرژیک را زا ناحیه تمگمنتال شکمی دریافت می کند. اثر تنظیم کننده نوروترانسمیتر دوپامین روی تقویت بلند مدت سیناپسی قبلا مطالعه شده است اما در این مطالعات برخی محدودیت ها و نیز نتایج متناقض دیده می شود. اکثر این مطالعات اثر قابل ملاحظه دوپامین روی فاز دیر رس تقویت بلند مدت سیناپسی در ناحیه CA1 هیپوکامپ را نشان داده اند، اما مطالعات کمتری نیز وجود دارند که این اثر را روی فاز اولیه تقویت بلند مدت سیناپسی گزارش کرده اند. علاوه بر این، در اکثر این ...

فرآیند یادگیری منجر به تغییرات بیوشیمیایی، بیوفیزیکی و فراساختاری سیناپس های عصبی در نواحی خاصی از دستگاه اعصاب مرکزی موجودات زنده می شود. در پروژه حاضر، تاثیر یادگیری احترازی فعال دو طرفه بر شکل پذیری سیناپسی ساختاری در یک سوم میانی لایه مولکولی تیغه فوق هرمی در شکنج دندانه ای پشتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این ناحیه مهمترین ورودی های حسی را از قشر انتورینال داخلی و از طریق مسیر نفوذی داخلی دریافت می کند. اکثر سیناپس هایی که از این وردی های آکسونی حاصل می شود، سیناپس های آ ...

اثرات مصرف مزمن سدیم سالیسیلات (SS) و مرفین (M) بر پاسخ های سیناپسی پایه، شکل پذیری سیناپسی هیپوکمپ، یادگیری و حافظه فضایی در ماز آبی موریس بررسی شده است. تزریق حاد M، اما نه SS، سبب اختلال یادگیری در ماز آبی موریس (MWM) شد. تزریق مزمن SS یا M برای 7 و 6 روز قبل از MWM اثری بر اکتساب و بیادآوری نداشت. تزریق SS، اما نه M، بعد از تمرین روزانه سبب اختلال در تثبیت حافظه در MWM شد، بعلاوه این حیوانات بعد از یک تزریق M در آزمون بیادآوری، در مقایسه با حیوانات کنترل زمان کمتری را در ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.