عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مقاله بررسی اثرات هندسی مقطع یک بال بر خواص آیرودینامیکی آن در مجاورت زمین است . روش بکار رفته در این تحلیل استفاده از روش پانل با توزیع خطی گردابه (Linear Vortex Panel) است . در این روش با توزیع گردابه‌هایی با تغییرات خطی بر روی سطح بالواره و تصویر آن معادلات پتانسیل حاکم برای بدست آوردن شدت گردابه‌ها و سپس ضرایب آیرودینامیکی حل می‌شوند. آزمایشهای ساده‌ای نیز به منظور بررسی تجربی اثرات زمین انجام شده است . مطابق نتایج بدست آمده مجاورت یک بالواره به سطح زمین بسته ب ...

هدف این بررسی پرداختن به امر اندازه‌گیری در معماری است که با طرح نمونه‌های موجود از معماری دوران اسلامی هندسی آن‌ها، شیوه‌های مهندسی گذشته را نمایش داده است . همچنین تمامی نمونه‌های انتخاب شده از ایران دوران اسلامی و عموما" دوران صفویه تا قاجاریه بوده است . علت انتخاب آثار این دوران بیش‌تر به این دلیل است که اثار این دوران نمونه تکامل یافته استفاده از ابزار فوق‌الذکر بوده است . بخشی از نتایج این بررسی عبارتند از: -1 اوج استفاده از دایره در دوران اسلامی که در عموم کارهای طراحی ...

در این پروژه رفتار انعکاسی یک پارچه با استفاده از شبکه ای از لوله های موئین شبیه سازی گردیده است. آنگاه به منظور تخمین فاکتور انعکاسی چنین محیطی از نظریه مدل هندسی استفاده شد. از آنجا که نظریه کیوبلکا-مانک متداولترین تئوری برای پیشگویی رنگ و انعکاس منسوجات میباشد از این نظریه نیز در تخمین رنگ مدل مذکور استفاده گردید و نتایج آن با نتایج ناشی از بکارگیری مدل هندسی و مقادیر واقعی مقایسه و در خصوص علت کسب این نتایج بحث و بررسی صورت گرفت. به منظور شبیه سازی منسوجات رنگی با استفاده ...

در محیطی که بمباران آگهی ، ترفیعات و تخفیفات هفتگی و با حتی روزانه صورت می‌گیرد و كيفيت محصولات خروجي از خطوط توليد شركت‌ها همگرايي شگفت‌آوری را تجربه مي‌كند ، اهمیت و ضرورت توجه به مبحث بسته‌بندي را بیش از پیش آشکار می‌سازد و توجه و بازانديشي در ساز و كارهاي آن را ضرورتي غير قابل انکار معرفی می‌نماید . يک طراحي بسته‎بندي موفق ، با داشتن طرح و يا تصاوير مناسب و منطبق با آن مي‌تواند در بازار هدف موفق‌تر از ساير رقبا باشد زمانی که ویژگی‌های حسی متفاوت از یک محصول یا بسته‌بندی آ ...

مدل ساده Floating Spherical Gaussian Orbital (FSGO) را میتوان یک روش ad initio نامید که ساختمان هندسی Singlet ground state مولکولها را که دارای تعداد زوج الکترونهای جفت شده می‌باشند مورد بررسی قرار می‌دهند. انرژی سیستم بوسیله تغییرات پارامترهای اربیتال و مختصات هسته‌ها مینیمم میشود. مطالعه این مدل از آن جهت حائز اهمیت است که اطلاعاتی در مورد طول باند و زاویه پیوندی (bond angle) و انرژی مولکولی را میتوان بوسیله آن بدست آورد. در این پژوهش متدهای مختلفی از طرز قرارگرفتن اربیتاله ...
نمایه ها:
بروش | 

استرگنوزیس مهارت ادراکی و توانایی نشخیص اشیاء از طریق حس لامسه و بدون بینایی است که نقش به سزایی در انجام فعالیت های روزمره و شغلی ایفا می کند. اختلال در این حس سبب اختلال در بسیاری از فعالیت های روزمره زندگی می شود. در این پایان نامه 234کودک سه تا شش ساله طبیعی مهدکودک های شمال تهران مورد بررسی حس استرگنوزیسی قرار گرفته و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون های مربع خی- من و تینی و کورسکالوالیس و علامت رتبه ای ویل کاکسون و نرم افزار اس پی اس اس استخراج شدند. میانگین و ان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
موج | 
نیرو | 
طراحی | 
مدل | 

چکیده ندارد.