عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شکل دهی فلزها، فرآیندهای سنتی را در اذهان تداعی م کند. شکل دهی انفجاری فرآیندی است که برای ساخت قطعاتی که از ورق ساخته می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد . این فرایند به روشهای قالب باز و بسته تقسیم‌بندی می‌گردد. هر یک از روشها کاربرد خاص خود را دارند، با استفاده از انتقال دهنده و بدون انتقال دهنده بکار م روند. امروزه همچنین از تکنولوژی کنترل در فرآیندهای انفجاری استفاده می‌شود. در این تحقیق برای شکل دهی قطعات دوکی شکل ابتداء فرایند انفجاری را با روشهای ساده بررسی کرده و با توج ...
نمایه ها:
فلز | 

در این پزوهش اثر تابع تسلیم بر حد شکل دهی پیش بینی شده بررسی می گردد. ...

نمودار‌های حد شکل‌دهی ابزار توانمندی برای پیش‌بینی شکل‌پذیری ورق‌های فلزی می‌باشنددر این تحقیق شکل‌پذیری ورق آلومنیوم 1050 و با ضخامت 1/0 میلیمتر بصورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفت. برای قسمت تجربی این تحقیق، بر اساس آزمایشات ناکازیما یک دستگاه مخصوص، طراحی و ساخته شد و به کمک آزمایشات صورت پذیرفته و انجام محاسبات لازم، نمودار حد شکل‌دهی به صورت تجربی ترسیم گردید ...

در مجموعهء حاضر، شرائط ایجاد ناپایداری پلاستیک در شکل دهی ورق‌های فلزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. این بررسی، در وضعیت تنش صفحه‌ای برای بارهای کششی واقع در صفحهء ورق انجام شده‌است . هدف از این مطالعه تعیین کرنش‌های یکنواخت حدی، در تغییر فرم پلاستیک ورق می‌باشد که از مشخصات مهم قابلیت شکل‌پذیری فلزات بشمار می‌روند. این کرنش‌های حدی، میزان تغییر فرم یکنواخت را قبل از شروع تغییر شکل موضعی در صفحهء فلزی، که منجر به گسیختگی و شکست قطعات می‌شود مشخص می‌سازند. برای هر نوع فلز ...

در پژوهش حاضر، رفتار شکل‌پذیری دو ورق فولادی استحکام بالا با نامهای تجاری E335D و DP600 مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ورق اول، یک ورق استحکام بالای کم آلیاژ (HSLA) سرد نوردیده و ورق دوم، یک ورق استحکام بالای پیشرفته (AHSS) سرد نوردیده است. ضخامت هر دو ورق برابر 2 میلیمتر است. در ابتدا آزمون ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شده و نشان داد که مطابق انتظار، ریزساختار فولاد اول، فریتی به همراه کمی پرلیت بوده و فولاد دوم از ریزساختار فریتی-مارتنزیتی برخوردار است. همچنین س ...

چکیده ندارد.

امروزه، شکل دهی قطعات سرامیکی با اشکال پیچیده در کمیتهای زیاد به فرایندهایی محدود شده است که ماشینکاریهای گسترده و گرانقیمت (نظیر قالبگیری تزریقی یا قالبریزی دوغابی تحت فشار لازم دارند.) این فناوریها در شکل دهی سرامیکها محدودیتهایی را بوجود می آورد که استفاده از آنها را در شکل دهی اشکال پیچیده محدود می کند. به علت این محدودیتها، قالب ریزی ژل که فاقد نارسائیهای ذکر شده است، به عنوان روشی مطلوب در شکل دهی هر نوع پودر سرامیکی پیشنهاد شده است. در این پژوهش، قالب ریزی ژل آلفا-آلوم ...

اهمیت فرانیدهای شکل دهی فلزات از ابتدای آشنایی بشر با فلز و خواص آن آغز شد و با افزایش نیاز او به محصولات فلزی بیشتر گردید. فرایندهای مختلفی برای شکل دادن فلزات مورد استفاده قرار می گیرند که انتخاب هر کدام برای رسیدن به محصولات مطلوب وابسته به عوامل متعددی می باشد. اکستروژن به عنوان یک فرانید حجمی شکل دادن فلزات که در آن قطعه کار از یک روزنه با سطح مقطع کوچکتر از قطعه کار عبور داده شده و به شکل دلخواه در می آید برای تولید محصولی با ابعاد کوچکتر از قطعه کار استفاده می گردد. از ...

در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در استفاده از ابزارهای عددی جهت شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی ورق بویژه در صنایع اتومبیل سازی صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا به معرفی و بررسی اجمالی روشهای امروزی شبیه سازی فرآیند شکل دهی ورق و سپس به تشریح و مقایسه دو روش دینامیک صریح و استاتیک ضمنی پرداخته می شود. در پایان روش جدیدی که تلفیقی از دو روش صریح و ضمنی می باشد. ارائه می گردد. ...