عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به خسارات بسیار زیاد ناشی از شکست سد، بخصوص سدهایی که در نزدیکی شهرهای بزرگ احداث می‌شوند، لازم است که همزمان با مطالعه و طراحی بخشهای مختلف سد پدیده شکست نیز در نظر گرفته شود. برای این کار می-بایستی هیدروگراف خروجی ناشی از شکست سد با توجه به ابعاد شکست مشخص گشته و سپس بر اساس توپوگرافی و مورفولوژی پایین دست روندیابی سیل مشخص و پهنه سیلاب ناشی از شکست سد تعیین گردد. این مهم با تلفیق مدلهای هیدرولیکی و سیستم اطلاعات جغرافیایی حاصل می‌گردد. در این تحقیق شکست سد شهرچای ب ...

باتوجه به حجم بالای خسارت ناشی از شکست یک سد و خطرات جانی احتمالی در پایین دست ، پیش بینی فرم مقطع شکست سد و سیل ناشی از آن قدم مهمی در ارزیابی خطر در سدهای دارای پتاتنسیل شکست می باشد. قدم اول در بررسی مسأله مشخص کردن علل اولیه ایجاد شکاف و شناخت پارامترهای شکاف نظیر عرض و عمق و شیب جانبی که نهایتاً منجر به شکل خاصی از شکاف می شود، و همچنین پارامترهای مبتنی بر زمان مثل زمان آغاز ...

طیف وسیعی از جریان‌های موجود در طبیعت را جریان‌های متغیر سریع همراه با سطح آزاد و مرز متحرک تشکیل می‌دهند. از این میان، پدیده شکست سد و در پی آن رها شدن ناگهانی توده عظیم آب انبار شده به همراه حرکت شدید رسوبات به صورت غیر ماندگار به شکل مخلوط مایع-ذرات ریز دانه با رئولوژی پیچیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این فرآیند، اندرکنش شدیدی میان جریان، انتقال رسوبات و تغییرات مورفولوژی بستر رودخانه وجود دارد و منجر به خسارات جانی، اقتصادی و زیست محیطی فراوان می‌گردد. در ...

شکل‌گیری و بسط روشهای نوین عددی، گسترش استفاده از این تکنیک را در تقریبا تمامی‌ شاخه‌های مهندسی‌ فراهم آورده است. امروزه حصول نتایج عددی دقیق در حل مسائل هیدرولیکی و رودخانه‌ای و بخصوص در شبیه‌سازی پدیده‌ شکست سد، به یکی‌ از موضوعات مورد علاقه محققین تبدیل شده است. در این پایان نامه، سیستم معادلات سنت-ونانت دو‌بعدی به روش المان‌محدود تقریب‌سازی عددی و حل شده است. رویه‌ی بکار گرفته شده در چهارچوب روش تیلور-گالرکین بوده و با یک روش محدود کننده‌ی شار؛ که خود دارای ویژگی‌های مربو ...

شکست سد از جمله پدیده‌هایی است که به دلیل وارد نمودن خسارات مالی و جانی، زیست‌محیطی و اجتماعی زیاد، دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. در این تحقیق پدیده شکست سد در یک رودخانه که بازه پائین دست سد به صورت قوسی می‌باشد به صورت سه بعدی مدل‌سازی عددی شده و تأثیر مشخصات هندسی قوس پائین دست و عمق اولیه آب در مخزن بر نحوه حرکت موج و جریان غیر دائم ایجادشده در بازه قوسی پایین‌دست سد مطالعه شده است. بر اساس نتایج مدلسازی های صورت گرفته، در لحظات اولیه شکست سد، بخاطر تاثیر موج دینامیکی، ...

در این تحقیق امواج ناشی از شکست سد روی بستر ناهموار با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر (ISPH) مدل سازی شده است. روش ISPH یک روش لاگرانژی و بدون نیاز به شبکه بندی و مبتنی بر ذرات می باشد. معادلات حاکم در این مدل، معادلات بقای جرم و اندازه حرکت می باشند که با روش دو گام جزئی حل شده اند. در گام اول معادلات ناویر استوکس بدون در نظر گرفتن جمله فشار و تراکم ناپذیری حل می شوند. در گام بعد با اعمال جمله فشار و استفاده از معادله پیوستگی موقعیت و سرعت دقیق ذرات ...

این پژوهش با هدف بازنگری مطالعات هیدرولوژیکی سد شهید یعقوبی و بررسی موفقیت یا شکست احتمالی آن در برآورده‌کردن اهداف مورد انتظار طراحان و مدیران انجام شد. بدین منظور صحت مطالعات هیدرولوژی انجام شده، دوره‌های خشکسالی ممتد، اثر برداشت آب در حوضه‌ی آبریز بالادست سد بر وضعیت کنونی سد بررسی گردید. عملکرد سد در شرایط فعلی و در سناریوهای مختلف طرح شده، با استفاده از شاخص‌های عملکرد سد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده‌ی عدم موفقیت سد در برآورده کردن انتظارات به چند دلیل است. ...

پدیده شکست سد و به دنبال آن پیشروی امواج ناشی از جریان‌های سهمگین در پایین‌دست، خسارت‌های فراوانی ایجاد می‌کند. بنابراین برآورد پارامتر‌های هیدرودینامیکی جریان ناشی از شکست سد جهت پیش بینی خطرات، امری مهم می-باشد. در این پژوهش از طریق اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان ناشی از شکست سد در شرایط گوناگون از جمله : بستر خشک و تر پایاب، تغییرات شیب و وجود و عدم وجود مانع در پایین دست، پرداخته ‌شده است. سپس مدل عددی دو بعدی جریان شکست سد بر اساس معادلات آب ک ...

مهندسی رودخانه علمی نوین در راستای استفاده مناسب از منابع آب سطحی و به کارگیری روش های کارآمد به منظور کنترل سیلاب رودخانه ها و کاهش خسارات ناشی از آنها می باشد. علاوه بر سیلاب های طبیعی، سیلاب ناشی از شکست یک سد به دلیل ویژگی های خاص هیدرولیکی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این نوع سیلاب، حجم زیادی از آب پس از شکست سد از مخزن به سمت پائین دست رودخانه جریان یافته و در مدت زمان کوتاهی موجب آبگرفتگی اراضی پائین دست سد می گردد. تاکنون تحقیقات و مطالعات بسیاری به منظور بررسی س ...