عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر چند که هدف اصلی از تأسیس شوراهای حل اختلاف، تلاش در جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات به طریقه صلح و سازش بوده است لیکن قانونگذار ما رسیدگی و صدور رأی نسبت به پاره‌ای از دعاوی حقوقی را نیز در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار داده است. مواردی از قبیل دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال (در روستا) و یا تا پنجاه میلیون ریال (در شهر)، دعوای تخلیه عین مستأجره و ادعای اعسار از محکوم به رأی شورا در این قلمرو قرار گرفته اند. از سوی دیگر، امکان شکایت از رأی مرجع قضاوتی امروزه از عناصر مهم ح ...

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از شیوه های شکایت مذکور نسبت به آرای داوری داخلی در نهایت این نتیجه حاصل گردید که برخ ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی کنش رفتاری شکایت توسط کاربران ایرانی و غیر ایرانی در شبکه های اجتماعی بود. 30 شرکت کننده ی مرد و زن ایرانی و 30 شرکت کننده ی آمریکایی بین سنین25تا35 سال در این تحقیق شرکت کردند. نظرات کاربران از یک شبکه ی اجتماعی محبوب جمع آوری شد و کنش رفتاری مورد نظر از آن استخراج شد. سبس باسخ های کاربران بر اساس ظبقه بندی (Olshtain&Weinbac(1988 و(Boxer(1993تحلیل شد. فراوانی کنش رفتاری استفاده شده توسظ هر گروه مقایسع شد. سبس به منظور بررسی وجود رابطه ی معنادار بین ...

اين مطالعه با هدف شناسايي استراتژي ادب فراگيران و بوميان زبان انگليسي در اعمال كنش گفتاري شكايت و درخواست بررسي شد. براي انجام اين كار، پرسشنامه ايي 50 سوالي طراحي و به طور تصادفي به 108 فراگير زبان انگليسي در سه سطوح آموزشي متفاوت در هر دو جنسيت كه در دانشگاههاي شيخ بهايي و اصفهان مشغول به تحصيل بودند، داده شد. ايميل شكايت و درخواست فراگيران در سه سطوح آموزشي و بوميان زبان در هر دو جنسيت نيز جمع آوري گرديد. داده ها بر اساس مدل شكايت نوگامي و رينرت (2006) و مدل درخواست بران و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار و چگونگی عملکرد اجتماعی جواب به شکایت غیرمستقیم در زبان فارسی می‌باشد. شکایت غیرمستقیم، ابراز نارضایتی در مقابل مخاطب از شخص یا چیزی است که در صحنه حضور ندارد. تفاوت آن با شکایت مستقیم در این است که در شکایت غیرمستقیم، مخاطب مسئول اتفاق پیش آمده نیست. در مطالعه حاضر سعی شده است که رابطه بین جنسیت و روابط اجتماعی دانشجویان با چگونگی جواب دادن آنها به شکایت غیرمستقیم مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. بر اساس ...

به موجب قانون، احکام صادره از محاکم به دو روش عادی (واخواهی وتجدید نظرخواهی) و فوق‌العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، قابل اعتراض می‌باشند. درقانون آئین دادرسی مدنی در مواد 306 و347 آثار واخواهی و تجدیدنظر، مواد 386و389 در آثار فرجام‌خواهی، ماده 437 آثار اعاده دادرسی و ماده424 آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم بیان شده است. این شکایت‌ها بعضا، اثرتوقیفی بر اجرای حکم دارند ومانع اجرای حکم می‌شوند و گاهی هم تأثیری براجرای حکم ندارند. در این پایان‌نامه با بررسی آثار مذکور و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی کنش گفتار شکایت و پاسخ به آن در گفتگوهای روزمره دانشجویان ایرانی است تا دریابد دانشجویان ایرانی از جه راهبردهایی برای بیان شکایت و نیز پاسخ به آن در گفتگوهای روزمره خود استفاده می کنند. در این تحقیق که در آن از آزمون تکمیل گفتمان به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق استفاده شده است، به سولاتی درباره ساختار کنش شکایت و رابطه آن با ادب، جنسیت و فاصله اجتماعی پاسخ داده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکایت با ادب و فاصله اجتماعی و جنسیت رابطه مستقیم ...

قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ایم. امکان اسقاط یک طرفه با توجه به ماهیت حقوق اسقاط که یک عمل حقوقی است وجود دارد و ...

مطالعات توسعه ای کاربرد شناسی زبان به تازگی توجه محققین را به خود جلب نموده و در میان تعداد محدود کارهای انجام شده در این زمینه پژوهشهای مبتنی بر دیدگاه اجتماعی- فرهنگی کاملا نادر می باشند. به همین جهت نقش مفاهیمی چون « همیاری» و « حیطه تحول تدریجی» در توسعه کاربرد شناسی زبان از جمله زمینه های بسیار در خور توجه است . به عنوان تلاشی در راستای ارزیابی قابلیت کاربرد نظریه اجتماعی- فرهنگی برای مقاصد آموزش زبان به طور عام و آموزش کاربردشناسی زبان به طور خاص ، مطالعه حاضر به بررسی ...