عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت در بازار شود، به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل پیش بینی بوده و در کوتاه مدت غیرقابل تعدیل باشند، به عنوان شوک یا تکانه ای بر بازار نفت قلمداد می شوند. این اختلال ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می شوند . اکنون اگر این اختلالها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه ای اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنها دچار نابسامانی گسترده شود، این شوک به بحرانی در اقتصاد آنها مبدل می شود. این شوکها به د ...

اقتصاد ایران از دیر باز به عدم تعادل‌‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. این عدم تعادل‌ها تا حدودی از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمد‌های نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اوّلین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشور‌های وام‌گیرنده خارج گردید. در آن سال‌ها کشور‌های آمری ...

اهمیت بخش نفت در تامین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. اکثر مطالعات انجام‌ شده تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت را در کانون توجه خود قرار داده‌اند و کشورهای صادرکننده نفت کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از ویژگی‌های شوکهای نفتی این است که تراز حساب جاری بطور ناگهانی دچار اختلال می‌شود. در این مطالعه، تاثیر شوکهای قیمت نفت بر حساب جاری ترازپرداخت‌های کشورهای عضو ...

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده نفت است. قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله شاخص سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه میان قیمت نفت و شاخص سهام در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت است. برای این منظور دو کشور ایران و ترکیه انتخاب شدند. در این پژوهش رابطه میان رشد قیمت نفت و رشد شاخص سهام در بورس اوراق بها ...

در این پژوهش به بررسی رابطه میان شوکهای نفتی و شش شاخص رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سرانه، تورم، بیکاری، هزینه درمان و سلامت و میزان واردات کالا و خدمات در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت، با استفاده از روش داده های تابلویی و بسته نرم افزاری eviews7 پرداخته شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از داده های بانک جهانی و بانک اطلاعاتی IFS در دوره مورد مطالعه (2010-1990) استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، رابطه مع ...

توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در هر اقتصادی به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد ملی، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در هر اقتصاد نفتی دارای اهمیت است. در این مطالعه تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 1388-1352، با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) که یکی از روش های تحلیل همجمعی است مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل برآورد شده نشان می‌دهد که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبت و معناداری بر نابرا ...

نفت و تحولات سیاسی و خاورمیانه در خلال چند دهه اخیر پیوستگی شدیدی با یکدیگر داشته اند بطوریکه تحولات در خاورمیانه و به عبارت بهتر خلیج فارس را بدون عنایت به ثروت نفت این منطقه و ذخایر انرژی آن نمی توان توضیح داد. یکی از پرسشهای مهم در این ارتباط، شیوه پیوند میان تحولات عمده سیاسی- نظامی چون انقلاب و جنگ و نوسانهای بهای نفت در بازار جهانی است. پیشینه نیمه دوم قرن بیستم در خاورمیانه و بخصوص خلیج فارس حاکی از استمرار بی ثباتی در منطقه و همچنین بروز نوسانهای شدید در بازار نفت ب ...

در این پایان نامه، اثرات پویای تکانه های نفتی، تکانه های خارجی و تکانه های تقاضای کل بر روی تولید ناخالص داخلی ایران و جهان، قیمت نفت و نرخ ارز ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین منظور از داده های سالیانه مربوط به دوره ی 2007-1970 ومدل اقتصاد سنجی VAR استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به دو شوک تقاضای کل و شوک نفتی بیشتر از شوک های خارجی می باشد. همچنین با توجه به ساختار اقتصاد ایران مشخص می شود که یکی از عوامل اصلی ایج ...