عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم زمین به عنوان یک جزء از سیستم توزیع، می‌تواند پارامتر‌های کیفیت توان را هم در شرایط عادی و هم در شرایط گذرا تحت تاًثیر قرار دهد. هدف اصلی از زمین کردن سیستم قدرت، ایجاد ایمنی در برابر خطر شوک الکتریکی است و طراحی سیستم زمین بگونه‌ای است که عملکردهای ایمنی لازم را فراهم نماید. همچنین سیستم زمین می‌تواند عملکردهای دیگری را داشته باشد، اما در هر حالت عملکرد ایمنی نباید به خطر بیافتد. در این پژوهش، ارتباط بین سیستم زمین و پارامترهای کیفیت توان، در سیستم فشار ضعیف و متوسط ...

تاکنون مطالعات بسیاری اثرات مورفین را به عنوان آگونیست رسپتورهای اوپیوئیدی بر آستانه تشنجات کلونیک مورد بررسی قرار داده اند اگرچه هنوز مکانیسم دقیق دخیل در بروز این اثرات مشخص نشده است.پژوهش های اخیر نشان می دهند سیستم اپیوئیدی و سیستم آدرنرژیک در بسیاری از اثرات مربوط به سیستم عصبی مرکزی از جمله ایجاد و تثبیت حافظه با یکدیگر برهم کنش دارند. بعلاوه پروپرانولول به صورت وابسته به دوز بر آستانه تشنجاتکلونیک موثر می باشد.هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نقش احتمالی سیستم بتا آدرنر ...

مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای ضد صرع موجود، از مهم‌ترین موانع در درمان صرع محسوب می‌شوند. مطالعاتی که پیرامون طب سنتی، از طریق بررسی گیاهان دارویی انجام می‌گیرد، با هدف دستیابی به ترکیبات جدید با مکانیسم اثر متفاوت و سمیت کمتر، طراحی می‌شود. مورخوش (تیره نعناع)، گیاهی منحصر به فرد و بومی‌ ‌نواحی جنوبی ایران می‌باشد. این گیاه در طب سنتی، به عنوان ترکیب ضد باکتری، ضد اسپاسم، و ضد تشنج مورد استفاده قرار می‌گرفته است. از آنجایی که کروماتوگافی گازی اسانس بخش‌های هوایی گیاه م ...