عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 827

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شوری آب و خاک زراعی از جمله عواملی غیرزیستی هستند که مانع از عملکرد بالا در گیاهان زراعی از جمله دانه‌های روغنی می‌گردند. از استراتژی‌های مناسب برای مقابله با شوری و افزایش عملکرد محصولات زراعی، استفاده از ارقام متحمل به تنش شوری و تلقیح گیاهان زراعی با انواع مختلفی از باکتری‌های‌ ریزوسفری محرک رشد گیاه از جمله باکتری‌ سودوموناس فلورسنس است. باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی و یکی از عوامل کاهش دهنده اثرات مضر تنش‌های غیرزیستی از جمله شوری شناخ ...

رشد و عملكرد گياهان در بسياري از مناطق دنيا توسط تنش هاي محيطي زنده و غيرزنده متعدد محدود مي گردد. شوري يكي از مهم ترين موانع محدود كننده توليد محصولات زراعي در نواحي خشك و نيمه خشك است. قارچ های میکوریز بر رشد گیاهان دارویی تاثیر مثبت دارند. از فوائد قارچ برای گیاه میزبان، می توان به افزایش سطح مفید ریشه و در نتیجه افزایش جذب مواد غذایی بویژه فسفر و آب، افزایش عمر ریشه های موئین، افزایش مقاومت به تنش ها، دریافت مواد غذایی با سهولت بیشتر و ایجاد مانع در مقابل ریزجانداران بیما ...

کمبود آب و شوری از مشکلات عمده تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌روند. این تحقیق به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ذرت دانه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد، بهره‌وری آب مصرفی، توزیع رطوبت و شوری در پروفیل خاک، تحلیل حساسیت، واسنجی و صحت‌سنجی مدل SWAP، ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد ذرت، توزیع رطوبت و شوری با مدل SWAP در اقلیم شهرستان اهواز انجام شد. مدل آماری به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بود که در سه تکرار، ...
نمایه ها:
ذرت | 
شوری | 

شوری خاک یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که علاوه بر کاهش میزان عملکرد محصولات زراعی، باعث تشدید بیابان‌زایی در عرصه‌های منابع طبیعی می‌گردد. وسعت اراضی تحت تأثیر شوری در ایران بیش از 15 درصد می‌باشد که طبق مشاهدات عینی این رقم هر سال افزایش می‌یابد. از دیگر محدودیت‌های موجود در خاک‌های مناطق خشک و بیابانی شرایط آهکی، گچی و قلیائیت می‌باشد که با توجه به میزان درصد املاح موجود در این خاک‌ها و اکوسیستم طبیعی، دخالت‌های انسانی منجر به افزایش وسعت مناطق بیابانی شده‌است. یکی از ا ...

به منظور بررسي تحمل شوري گياهچه هاي حاصل از بذور حقيقي سيب زميني در شرايط درون شيشه‌اي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پایه کاملا تصادفي با پنج تيمار شوري شامل صفر، 20، 40، 60 و 80 ميلي مولار کلريد سديم و گياهچه‌هاي حاصل از بذور حقيقي آزاد گرده افشان ژنوتیپ های آگريا، کارا، کايزر و هیبرید HPS-296 انجام گرديد. ریزنمونه های تک گره از گیاهچه‌های 4 هفته‌اي حاصل از بذور حقيقي که در شرايط درون شيشه‌اي توليد شده بودند به عنوان ماده گياهي در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفتند. ...

به منظور بررسی اثر شوری و تغذیه ازته بر میزان اسیدپروسیک سورگوم علوفه ‏‎‎‏ای Sorghum bicolar Speedfeed آزمایشی به صورت فاکتوری با طرح پایه کاملا تصادفی در محیط کشت شنی در گلخانه به اجرا درآمد. فاکتور شوری در دو سطح (صفر و 100 میلی مول کلرور سدیم) و تغذیه ازته با سه منبع متفاوت (نیترات، آمونیوم و نیترات آمونیوم) در نظر گرفته شد. بعد از برداشت محصول این گیاهان، وزن خشک ریشه، ساقه و برگ، طول بخش‏‎‎‏ های هوایی، سدیم و پتاسیم بخش ‏‎‎‏های هوایی و ریشه، مقدار پروتئین و اسیدپروسیک بر ...

شوری یکی از تنش‌های مهم غیرزیستی است که باعث کاهش رشد گیاه و میزان محصول از‌ طریق تنش اسمزی و سمیت یون‌ها می‌شود. گیاهان انگور حساسیت متوسط به شوری دارند. شوری کشت انگور را به ‌عنوان یک محصول استراتژیک در زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه تحت ‌تاثیر قرار داده است. در مطالعه حاضر 16 ژنوتیپ انگور بومی آذربایجان از ‌نظر میزان تحمل به شوری غربالگری شدند. گیاهان در محلول هوگلند هوادهی‌شده حاوی غلظت‌های مختلف NaCl به ‌مدت 14 روز قرار گرفتند. دو ژنوتیپ هیبریدH6 (V. vinifera cv. GharaUz ...

زیره سبز (Cuminum ciminum) در مناطق مختلف ایران مخصوصا" خراسان، سمنان، استان مرکزی، آذربایجان و غیره کشت می‌شود. از بذر یا میوه آن برای خوشبوکردن غذا، رفع ناراحتیهای گوارشی مخصوصا" در کودکان تهیه داروها، صنایع شیرینی و نان و غیره استفاده می‌شود. کشت گیاه زیره بدو صورت : کشت بذر در خاک گلدان و کشت بافت انجام شد. کالزایی در محیط کشت Ms، بدون تیمار شوری در غلظتهای مختلف هورمونی، نفتالن استیک اسید (Naa) و کینتین (Kin) صورت گرفت و اندامزایی نیز در برخی از غلظتهای هورمونی انجام شد. ...
نمایه ها:
اسانس | 
شوری | 

آثار متقابل شوری (0,30,60,90 mM NaCl) و کلسیم (0,5mM CaCl) بر روی برخی از پارامترهای فتوسنتزی و رشدی گیاه یونجه(رقم قره یونجه) (Medicago sativa cv.ghara yonjeh) کشت شده در گلدان‌های حاوی شن خالص و با محلول غذایی هوگلند در یک محیط کنترل شده، با حداکثر دمای روزانه و حداقل دمای شبانه بترتیب 28+-1C و 17+-1C، طول‌دورهء روشنایی و تاریکی در شبانه‌روز بترتیب 16 و 8 ساعت و نور طبیعی که با 4 لامپ 200 وات معمولی و 4 لامپ 40 وات فلوئورسنت تقویت می‌شد، طی دو ماه دورهء رشد، بررسی گردید. در ...
نمایه ها:
رشد | 
شوری | 
کلسیم | 
یونجه |