عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 238

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ معاصر ایران بیانگر دخالت قدرت‌های استعماری در حوادث این کشور می‌باشد. یکی از این کشورها که از دیرزمان اهداف توسعه‌طلبانه‌ای را در ایران تعقیب می‌کرد کشور روسیه بود که بعد از انقلاب کمونیستی نیز دست از این سلطه‌طلبی برنداشت ، بلکه به اشکال مختلف این سیاست را ادامه داد. بر این اساس در پایان‌نامه حاضر سعی شده سیاست استعماری این کشور در یکی از بحرانی‌ترین دوران تاریخی ایران مورد بررسی قرار گیرد، یعنی از سالهای پایانی جنگ جهانی دوم که کشور ایران در تکاپوی بدست آو ...
نمایه ها:
1324-1330 | 
سیاست | 
شوروی | 
ایران | 

روابط ایران و شوروی یک بخش مهم از تاریخ روابط ایران در دوران حکومت پهلوی را شامل می شود. اما بررسی این بخش از تاریخ روابط خارجی، از سوی محققان، مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. روابط ایران و شوروی از زمان تأسیس این رژیم در روسیه‌ی تزاری، در سال 1917 پر از فراز و فرود بوده است که تا دوران تنش‌زدایی، در سال 1962، ادامه یافت. در دوران حکومت مصدق و دوران حکومت پس از کودتای 28 مرداد تا سال 1342 این فراز و فرود ادامه یافت. به‌رغم موضع نسبتاً بی‌طرفی که مصدق با پیگیری سیاست موازنه‌ی من ...
نمایه ها:
شوروی | 
ایران | 

ما در این تحقیق روابط ژاپن با آمریکا را پس از فروپاشی شوروی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و در خلال آن به زمینه‌های همکاری و تعارض این دو کشور خواهیم پرداخت . لازم به ذکر است که در این نوشتار صرفا به ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی این روابط بسنده گردیده و جهات دیگر آن از جمله فرهنگ سیاسی و تبادلات فرهنگی که ریشه مشکلات بسیاری درروابط دو کشور نیز می‌باشد را نادیده گرفته‌ایم. همچنین این نکته باید تاکید گردد که در این تحقیق روابط دو کشور از منظر سیاست خارجی ژاپن مورد بحث قرا ...
 
جهان در پایان دهه گذشته شاهد تحولی عظیم بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعنوان یک قطب قدرت در جامعه بین المللی و اضمحلال کمونیسم بعنوان یک ایدئولوژی مطرح طی هفتاد سال گذشته اثرات و عواقب مهمی بر جای گذاشت . علی الاصول این اثرات در دو سطح قابل بررسی می باشد:الف -در سطح نظام بین الملل، فروپاشی شوروی بعنوان یک قدرت جهانی اثرات مهمی در نظام امنیتی بین المللی از خود نشان میدهد. ب -در سطح تقابل ایدئولوژیک کمونیسم و کاپیتالیسم غربی که موجب بی رنگ شدن و تا حدی از بین رفتن مدلهای سیاس ...
نمایه ها:
ایران | 
شوروی | 

با توجه به اینکه کشور مسلمان افغانستان در سال 1979 توسط نیروهای ارتش سرخ شوروی به اشغال درآمد. مردم آن دیار علیه متجاوزین و طرفداران شان به دفاع از خود و کشور افغانستان، پرداختند. پس از شت سال مقاومت و فداکاری اشغالگران متجاوز را با برجای گذاشتن تلفات و خسارات سنگین جانی و مالی مجبور به خروج از افغانستان کردند. رزمندگان و مجاهدین افغانستان، پس از خروج نیروهای شوروی در سال 1987، جهاد و مبارزه خود را علیه رژیم دکتر نجیب‌الله که از حمایت کامل و همه جانبه دولت شوروی و ای ...
نمایه ها:
شوروی | 

نگارنده مطالب را در دو بخش (4 فصل) تنظیم کرده است . فصل اول که تحت عنوان تکوین، توسعه‌طلبی و فروپاشی امپراطوری روسیه تزاری تا سال 1917 می‌باشد، بتاریخ کهن شوروی و چگونگی روند توسعه‌طلبی آن کشور توجه شده که جهت هرچه منسجم‌تر بیان نمودن مطالب ، آنرا به 3 دوره مختلف تحت عناوین ذیل تقسیم نموده است . 1 - تشکیل امارات مستقل 2 - یورش تاتارها به سرزمین روسیه 3 - امپراطوری جدید روسیه و افول آن. فصل دوم که تحت عنوان توسعه و قدرت طلبی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد به چگونگی شکل‌گ ...

در این رساله تحقیقی تحولات سیاست خارجی شوروی در سطح جهانی که بصورت اتخاذ استراتژیهای مختلف ظاهر شده و علل اتخاذ چنین سیاستی و تاثیر آن در حوادث ایران در بین سالهای 1917-53 مورد بررسی قرار گرفت بی‌شک روابط ایران و همسایه شمالی‌اش در طول تاریخ دچار تحولات و نوسانات مختلف گشته است . آنچه مسلم است سیاست خارجی آن کشور در قبال ایران تا قبل از انقلاب اکتبر 1917 بر پایه سیاستهای استعماری و تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه تزارها که رسیدن به آبهای گرم خلیج‌فارس را در سرمی‌پروراندند استوار ب ...
نمایه ها:
1320-1332 | 
ایران | 
شوروی | 

آذربایجان سرزمینی است که از دوره باستان ساکنانش پیوندی ناگسستنی با مردم سایر نقاط فلات ایران داشته و حوادث تلخ وشیرینی را به خود دیده اند.درموردایرانی بودن این سرزمین و ساکنانش منابع تاریخی و علمی به خوبی به این حقیقت گواهی دارند. در طول تاریخ ایران ، در این سرزمین قیام ها و مبارزات پردامنه ای جریان داشته که همه در جهت آزادی و استقلال ایران و بستگی و پیوستگی با سرزمین مادری بوده است.اما در این میان فقط یک بار، آن هم با فتنه انگیزی و دخالت آشکار بیگانه به ویژه شوروی ، در 21 ...