عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ، جغرافیا و فرهنگ منطقه خلیج فارس به شکلی است که این منطقه را مانند سایر مناطق جغرافیایی و سیاسی با مسایل جهانی مرتبط ساخته است. مسأله حقوق بشر و پشتیبانی از آن یکی از مسایل مطرح در سطح جهانی است. از آنجایی که توجه به حقوق بشر با پایان جنگ سرد، واقعه 11سپتامبر و اعلام نظم نوین جهانی رو به فزونی نهاد. موضوع حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر در کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بسزای یافته است. این منطقه با توجه به دستاوردهای حقوق بشری در دیگر مناطق دنیا با کاستی‌ها و ناکامی‌های همر ...

رشد صادرات کشورها، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی آن‌ها شود. در کشور ما نیز سیاست جهش صادرات از برنامه سوم آغاز شد و در برنامه چهارم نیز توسعه صادرات مورد تاکید قرار گرفت. لذا بررسی جریان صادرات و واردات ایران با سایر کشورها و تعیین عوامل تاثیرگذار بر تجارت دوجانبه ایران یک امر حائز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی عوامل اثرگذار بر حجم جریانات تجاری ایران با کشورهای عضو-شورای‌همکاری‌خلیج‌فارس است که با استفاده از مدل جاذبه و داده های پانل طی دوره‌ی 2002-2008 به این امر پرداخته ...

سیاست خارجی عرصه تحول وپویایی است. از همین رو برای مطالعه سیاست خارجی کشورها روش‌ها و رهیافت‌های متعددی وجود دارد که در این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی-تاریخی و مقایسه‌ای، به بررسی جهت‌گیری‌ها، اصول و الگوهای رفتاری حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر این باور است که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد خصلت آرمان‌گرایی ایدئولوژیک داشته است، و با شعار بازگشت به ارزش‌های انقلاب اسلامی وضع موجود نظام بین‌الملل را نظمی ناعادلانه ...