عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات فقه سياسي شيعه، ارتباط مستقيمي با تغييرات اوضاع اجتماعي جوامع شيعه دارد به نحوي که مي توان آن را منعکس کننده خصوصيات يک عصر تاريخي دانست. با شروع عصر غيبت کبري، دوران جديدي براي جامعه شيعيان اماميه اغاز شد که طي آن، مفهوم جديدي از مرجعيت ديني در ميان شيعيان امامي مذهب که پيشتر تنها مرجع ديني آنها در مسايل فقهي شخص امام و تعاليم او بود، شکل گرفت. در اين دوره نظام مرجعيت به شکل مفتي و مستفتي است و با مفهوم مرجعيت پس از خود (يعني دوران معاصر ) که به صورت تقليد و مقلد است، ...

اختلاف آرا از قدیم در بین فقها شایع و رایج بوده است و این اختلاف نظر، موتور محرّک برای فقه پویا می‌باشد. بخشی از اختلاف نظر شهیدین در ابواب عقود مبتنی بر اختلاف دیدگاه آنها در نحوه‌ی استنباط از مسائل فقهی است، به این صورت که شهید ثانی در شرح لمعه معمولاً مسائل را ریز و دقیق بررسی کرده است، به همین جهت در برخی موارد با کلیّت نظر شهید اول اختلاف پیدا می‌کند. و بخشی دیگر از آرای اختلافی شهیدین به دلیل روایات است، به این صورت که شهید ثانی معمولاً سند روایاتی را که شهید اول و م ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی مسایل جزایی فقه اسلام در پی تحقیق اندیشه‌های سه فقیه عالی‌مقام مکتب تشیع یعنی شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی می‌باشد. تا به عنوان نمونه تفاوت و تغییرات حاصل بین فقه زمان شیخ با زمان شهیدین را نشان دهد. ترتیب ارائه مطالب هر فصل بر اساس ترتیبی است که شهیدین در کتاب روضه آن را اتخاذ کرده‌اند. اما به مناسبت موضوع تحقیق، مطالبی از این کتاب مطرح می‌شود که مخالف با نظرات شیخ طوسی در کتاب مبسوط و غیر آن است. همچنین ممکن است، شیخ در کتاب مبسوط مطالبی را ...

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادى یکى از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگرى با شرط بازپرداخت اضافى اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم نیست کدامیک کمتر است و همچنین فروش مبیع به مقدار مساوی آن و هبه زیادی، و بریء الذم ...

عرف و عادت از مفاهیم کاربردی فقه به شمار می‌آید؛ یکی از مهم‌ترین کاربردهای این دو مفهوم تاثیر دگرگونی عادات در دگرگونی احکام است. نظریه‌ای که شهید اول، در فقه شیعه، آن را تحت عبارت «یجوز تغیّر الأحکام بتّغیر العادات» بیان کرده است. این پژوهش با هدف ارائه‌ی تصویری روشن و منقّح، با رویکردی توصیفی-انتقادی و با ابزار اطلاعات اَسنادی و کتابخانه‌ای به بررسی نظریه‌ی شهید اول پرداخته و پس از تعریف مفاهیم و بیان کاربرد‌های عرف و عادت، نظرات مطرح شده پیرامون این موضوع را به بحث گذارده ...