عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی و علاقه مندی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران انجام گرفت. برای این منظور از مناطق 19 گانه شهر تهران به طور تصادفی سه منطقه انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای انجام پژوهش استفاده گردید . برای تعیین تاثیرات مناطق مختلف شهری سعی گردید از سه منطقه شمالی میانی و جنوبی آمار برداری انجام گردد. در مجموع پژوهش بر روی شش مدرسه با حجم نمونه 471 نفر انجام پذیرفت . ابتدا بر اساس هدف پژوهش پرسشنامه ای شامل اطلاعات خانواری دا ...

؛ توسعه پایدار با هدف رفع نیازهای جامعه بشری امروز و بهبود شرایط زیست محیطی به صورت مستمر مطرح می گردد. این توسعه، توسعه ای عدالت محور و چند بعدی می باشد که بر نحوه استفاده صحیح از منابع تأکید می کند. مرکز اسکان بشر Un habitat با در نظر گرفتن مفاهیم و رهیافت های توسعه پایدار، برنامه توسعه پایدار را که دارای اصول و دیدگاه هایی در زمینه پیشبرد و هدایت منابع ملی و بین المللی است، برای اجرا در شهرها تدوین نموده است. م تأسفانه در ایران، تاکنون اقدامات مناسبی در جهت اجرایی شدن این ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان سرانه موجود فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. این پژوهش از نوع توصيفي و به شكل ميداني به اجرا در آمده است و در دسته‌بندي تحقيقات بر حسب هدف، در دسته تحقيقات كاربردي جاي مي‌گيرد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را تمامی فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران (مناطق نوزده‌گانه) تشکیل می‌دهد. ابزار اندازه‌گیری، شامل جداول و چک لیست‌هایی است که محقق برای استخراج و ثبت داده‌ها از منابع موجود در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ا ...

فقدان مدارس جامع محیط زیستی در میان مدارس رسمی کشور ضرورت وجود معیارهایی را که همچون مدل اطلاعاتی، تصمیم گیران را در ایجاد مدارس فوق یاری میدهد بیشتر آشکار میسازد. تدوین این معیارها و نحوه به کارگیری آنها از طریق روششناسی، موجب میشود که دامنه انتخاب‌های نادرست محدود شود و گزینش این مدارس را از حیطه افراد غیر متخصص خارج کند و به روش‌های سلیقه‌ای، ذهنی و توصیفی لگام زند و این اقدام را با برخورداری از پشتوانه علمی و در حیطه حرفه‌ای گری و متخصصان قرار می‌دهد. در این مطالعه با برر ...
  
عفونت دستگاه ادراری از بیماری‌ها‌ی شایع انسان‌ها بوده که تشخیص سریع و درمان به موقع آن بسیار مهم می‌باشد. آنالیز الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها‌ی جدا‌شده از ادرار بیماران می‌تواند در انتخاب درمان آنتی‌بیوتیکی تجربی کمک کند. اطلاعات بیماران (شامل سن، جنس، نوع بستری و ایزوله‌ها‌ی بالینی) با کشت ادرار مثبت در بهار سال 1392 در بیمارستان پارس تهران مورد مطالعه قرار گرفت و توسط برنامه‌ی آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها همچنین مورد آ ...

چکیده: کشور ما به علت ترتیب خاص جغرافیایی وسیاسی همواره در معرض بحران های مختلف قرار داردو همه ساله شاهد سیلاب،زلزله وطوفان هاوسایر وقایعی هستیم?که خسارات وارده روحی وجسمی برخی از انها تا حدی غیر قابل جبران است.با توجه به اینکه نام ایران در رتبه بندی مهمترین بلایای طبیعی?سی سال اخیردر زمره ده کشور اول جهان از نظر میزان مرگ و میر قرار دارد.می بایست امادگی لازم جهت مواجه با بحران ها را بدست اورد. هدف از انجام این پژوهش بدست اوردن استراتژی هایی بر اساس نقاط ضعف و ...

با ورود به هزاره سوم بسیاری از سازمان‏ها و تامین کنندگان آنها با شرایط رقابتی سخت و تنگاتنگ هم در سطح بازارهای جهانی که به سرعت در حال تغییر است و هم در سطح داخل مرزهای سازمان، روبرو هستند. مشتریان امروزی تقاضاهای بیشتر و جزئی تر داشته و به دنبال محصولات و خدمات ارزان تر، با کیفیت بالاتر و زمان تحویل سریع تر می باشند که در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل موثر بر موفقیت سازمان‏ها صرفاً مربوط به سر ...