عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه صنعتي شدن در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به منزله شالوده دستيابي به توسعه محسوب می‌شود و در همين راستا به منظور بهبود شرايط اقتصادي و زندگي روستاييان، راهبرد ايجاد شهرك هاي صنعتي در نواحي روستايي در سه دهه گذشته از سوي برنامه ريزان اتخاذ شده است. ایجاد و گسترش شهرک‌های صنعتی می‌تواند از طریق ایجاد تنوع و افزایش اشتغال و درآمد، افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های کشاورزی، گسترش فرهنگ صنعتی، نقش مؤثری در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد. بنابراین ه ...

تحقیق مورد نظر به بررسی نقش شهرک های صنعتی بر توسعه مناطق روستایی می‌پردازد. با توجه به این که شهرک صنعتی فراهان نقش موثری بر ایجاد فرصت شغلی برای روستاییان ساکن در اطراف شهرک داشته است. همچنین اشتغال در شهرک صنعتی باعث بهبود کیفیت زندگی و توسعه زیر ساخت‌های منطقه گشته است. بنابراین هدف از این مطالعه توصیفی بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی شهرک صنعتی فراهان بر توسعه مناطق روستایی می‌باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و پرسشنامه ای برای افراد روستایی و کارکنان واحدهای صنعتی طراحی ...

پیدایش فرصتهای جدید بمنظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است. یکی از جنبه ها و ابزار مهم این توسعه، شهرک های صنعتی می باشد. هر کشوری که بخواهد در راه صنعتی شدن خود گام بردارد، ناچار است از لحاظ آمایش سرزمین و تقسیم کار در مناطق مختلف کشور، با استراتژی توسعه صنعتی محورها، قطب ها و همچنین مکان هایی را برای تجمع واحدهای صنعتی بصورت شهرک یا مجتمع انتخاب و سازماندهی کند. لزوم سازماندهی این امر ناشی از رشد جمعیت، اشتغال، محدودیت زمین، حفاظت محیط زیست ...

یکی از روش‌های دستیابی به توسعه‌ پایدار شهری که در دهه‌های اخیر مطرح گردیده "بومی‌شناسی صنعتی" است. بومی‌شناسی صنعتی در جستجوی دستیابی به توسعه‌پایدار از طریق عدم انجام فعالیت‌هایی است که اکوسیستم و زندگی انسان را به مخاطره می‌اندازد. مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار یکی از موثرترین اقدامات برای دستیابی به بومی‌شناسی صنعتی و پس از آن توسعه پایدار شهری است چه آن‌که شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار بخش مهمی از استراتژی‌های اقتصادی و برنامه‌ ...

چکیده قابلیت های بازاریابی این امکان را برای شرکت فراهم می کند تا نیازهای بازار و مشتریان را در ارتباط با ارائه محصول یا خدمات و به خصوص آمیخته بازاریابی در نظر گیرد و برآورده سازد و این به معنای بازارگرا بودن و توجه به خواسته های بازار است. با توجه به اهمیت موارد گفته شده، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش تعدیل کننده عملکرد صادرات بر قابلیت های بازاریابی برای صادرات مواد غذایی در شهرک صنعتی استان البرز بپردازد. تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی تحلیلی ...

با توجه به اینکه شرکت های تولیدی با نیازها، روحیات و سلایق مصرف کنندگان آشنایی ندارند واین مسئله یعنی شناحت این عوامل برای بازارگرا بودن شرکت ها امری اساسی محسوب می شود، مباحث سبک زندگی و جمعیت شناختی به عنوان مسئله پژوهش انتخاب گردید.هدف اصلی از انجام این تحقیق نیز این بود تا با استفاده از روش سبک زندگی و نیز ویژگی های جمعیت شناختی بازار سنگ شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان را بخش بندی کرده و از این طریق به اهداف فرعی و کاربردی دیگری دست یابیم.بر حسب روش تحقیق این تحقیق توصیفی و ...

در دنیای رقابت های فزاینده ی امروز، شرکت هایی موفق خواهند بود که رضایت مشتری خود را بیشتر تامین کنند. شرکت هایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات با ارزش برتر و متمایز وجهه همت خود قرار دهند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد بازار با واسطه ی قدرت برند بوده و در زمینه ارتباط میان متغیرها، یک مدل مفهومی ارائه شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات 107 نفر از مدیران ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه مندی میان تبلیغات و متغییر های عملکردی در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان کرمان وارایه ی روشی برای انتخاب شیوه ی تبلیغاتی مناسب (با استفاده از تکنیک ای. اچ . پی.) برای گروه های مختلف صنعتی و با توجه به نوع بازار هدف است. شیوه های تبلیغاتی با هدف ساده سازی تصمیم گیری برای مدیریت و بامحوریت درک مخاطب تقسیم بندی شده اند . با توجه به انتقادهایی که برخی از محققین بر ملاک های رایج انتخاب شیوه ی تبلیغات وارد نموده اند، محقق با تلاش برای اعمال رویکرد استراتژ ...

بررسی تحقیقات گذشته ارزش ویژه برند را عمدتاً از نگاه مشتریان سنجیده است که از نظر ما این عوامل هر چند لازم هستند ولی کافی نمی‌باشند. تحقیقات در طی چند سال اخیر نشان می‌دهد، توجه سازمان‌ها به کارکنان و ایجاد ارتباط قوی باعث ایجاد ارزش ویژه برند برای آن‌ها می‌شود (بوم گرس و اسکمیت، 2010). برای بسیاری از سازمان‌های بازرگانی، سود یک هدف مهم هست و می‌تواند ترکیبی( از نتایج مالی کوتاه مدت، افزایش منابع یا جریان نقد) و افزایش ارزش ویژه‌ی برند باشد. افزایش در ارزش ویژه‌ی برند معادل ی ...