عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌های محلی رادیو شهرکرد 35 درصد شنونده و برنامه‌های محلی تلویزیون آن 34 درصد بیننده داشته است . بر اساس نتایج بدست آمده، زنان با 38 درصد بیش از مردان با 32 درصد، افراد گروههای سنی 50 سال بیشتر با 42 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد در سطح سواد ابتدایی با 43 درصد بیشتر از افراد در سایر سطوح شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند و همچنین زنان با 40 درصد بیش از مردان با 28 درصد، افراد گروه سنی 40 تا 49 سال با 41 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد بی‌سواد با 64 د ...

هدف ازانجام این پایان نامه تعیین میزان فسفر، کربنات کلسیم ، سولفات ، نیتروژن و ‏‎PH‎‏ خاکهای منطقه شهرکرد و بررسی نقش آنها در پیدایش پاره ای از کمبودهای مواد معدنی مانند مس و سلنیم دردام می باشد . دراین پایان نامه 80 نمونه خاک از مزارع یونجه ، شبدر ، جو و گندم منطقه شهرکرد برداشت و میزان نیتروژن ، سولفات ، کربنات کلسیم ، فسفر و ‏‎PH‎‏ آنها اندازه گیری شد . میانگین و انحراف فاکتورهای اندازه گیری شده در نمونه ها محاسبه گردید ، آزمون ‏‎Pearson Correlation‎‏ جهت تعیین رابطه بین ...

به منظور تعیین میزان عفونت پستی ویروسی در گاوداری های شهرستان شهرکرد و بررسی تداخل عوامل موثر در آن, این تحقیق در فاصله زمانی زمستان 1380 تا تابستان 1381 روی 270 نمونه خون کامل اخذ شده از گاوهای مناطق مختلف شهرستان شهرکرد انجام گرفت. متعاقب انجام آزمون الایزا به روش الایزا تسخیری, مشخص گردید که از 270 رأس گاو مورد مطالعه 17 راس (6.29 درصد) دارای واکنش مثبت هستند. میزان آلودگی در جنس نر صفر درصد و در گاوهای ماده برابر 6.58 درصد برآورد گردید. 8.57 درصد از گاوهایی که سابقه مشکلا ...

این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری که عبارتند از 60 میلیمتر، 80 میلیمتر، 100 میلیمتر و 120 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A در سه تکرار روی جو ماکوئی در ایستگاه تحقیقات چهارتخته شهرکرد اجرا گردید. در این طرح زمان آبیاری تیمارها بر اساس 60، 80، 100 و 120 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و میزان آب بر اساس فرمول تعیین آب مورد نیاز گیاهان صورت گرفته و نتایج حاصله از این طرح در سال زراعی 1371-1372 بطور نشان داد که: -1اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای آبیاری د ...

این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری که عبارتند از 60 میلیمتر، 80 میلیمتر، 100 میلیمتر و 120 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و در سه تکرار بر روی جو ماکوئی در ایستگاه تحقیقات چهارتخته شهرکرد اجرا گردید. در این طرح زمان آبیاری تیمارها براساس 60، 80، 100، 120 میلیمتر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و میزان آب براساس فرمول تعیین آب موردنیاز گیاهان صورت گرفته و نتایج حاصله از این طرح در سال زراعی 1373-1374 بطور خلاصه عبارتند از: -1 اختلاف معنی‌داری در عملکرد دانه ...

گردشگری بزرگ‌ترین صنعت جهان و یکی از سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد می‌باشد. اهمیت این صنعت ناشی از این واقعیت است که به عنوان منبع اصلی ایجاد درآمد، اشتغال، رشد برای بخش خصوصی و توسعه‌های لازم برای بسیاری از کشورهاست.از این رو، افزایش رشد اقتصادی از طریق توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک استراتژی مهم توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است. شهرستان شهرکرد با داشتن جاذبه‌های طبیعی هم‌چون: آبشارها، چشمه‌سارها، تالاب‌ها، رودخانه‌های پرآب، دشت‌های وسیع ...

چکیده: امروزه موضوع احیای بافت‌های مرکزی شهرها، به عنوان یک مسأله مهم در برنامه‌ریزی شهری مطرح است. در طول دهه‌های گذشته به دلیل استفاده روزافزون از وسایل نقلیه و توجه شهرسازان به تسهیل هر چه بیشتر حرکت سواره باعث شکل‌گیری پیامدهای ناگوار اجتماعی- اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی متعددی برای شهرها به‌ویژه مراکز شهرها شده است. بنابراین لازم است برنامه‌ریزی برای خیابان‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که در آن-ها محوریت با افراد پیاده بوده و وسایل نقلیه در درجه دوم اهمیت قرار گیرند. بدین م ...

ضایعات ریوی یکی از شایعترین و مهمترین بیماریها در گوسفندان می باشد. به منظور شناسایی و تعیین میزان شیوع ضایعات ریوی گوسفندان در کشتارگاه شهرکرد ریه‌های یک هزار رأس گوسفند به طور ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. شیوع ضایعات شناسایی شده شامل: برونکوپنومونی چرکی 9/7 درصد، برونکوپنومونی فیبرینی چرکی 7/5 درصد، برونکوپنومونی فیبرینی 2/3 درصد، پنومونی بینابینی 8/4 درصد پنومونی کرمی 5/8 درصد، کیست هیداتید 3/2 درصد، آدنوماتوز ریوی گوسفند 8/0 درصد و آبسه ریوی 7/1 درصد بود. ...

دراین مطالعه تعداد 400 نمونه سرمی از گاوداریهای صنعتی و سنتی چهار منطقه شهرکرد ،طاقانک ، لار و کیار به روش خوشه ای تصادفی گرفته شد. نمونه ها با کمک آزمایش سرولوژیکی آگلوتیناسیون میکروسکوپی ‏‎(MAT)‎‏ مورد بررسی قرارگرفتند . نتایج آزمایشات نشان داد که 75/18 درصدازکل نمونه ها مثبت بوده و تیتر سرمی برابر یا بیشتر از100/1 داشتند. غالبترین سروواریته شناخته شده در بین گاوها لپتوسپیرا کانیکولا با 6/50 درصد وکمترین میزان آلودگی مربوط به سروواریته پومونا با 4 درصد بود .تعداد مبتلایان ...