عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه همه‌ی ما در کنار دیگر نقش‌های اجتماعی، به عنوان شهروند یک اجتماع شناخته می‌شویم؛ دامنه‌ی این ‏نقش آن‌قدر گسترده شده است که سایر نقش‌های اجتماعی نیز از آن تأثیر پذیرفته‌اند. این‌که آیا با وجود پیچیده ‏شدن و تغییر ارتباط‌های اجتماعی، هنوز هم رویکردهای پیشین در تعلیم و تربیت شهروندی مانند رویکرد ‏قانون‌مدارانه‌یِ صرف در برخی از جوامع ماشینی و توده‌وار، می‌توانند پاسخ‌گو باشند، به ضرورت پرداختن به این ‏بحث افزوده است. در ارتباط با تربیت شهروندی، دیدگاه‌ها، مولّفه‌ها و رویک ...

در پایان‌نامه حاضر با عنوان بررسی میزان رعایت مبانی، اصول و مولفه‌های تربیت شهروندی بر اساس آموزه‌های اسلامی با نظرسنجی از دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان، هدف این بوده که با محوریت تعالیم عالیه اسلامی، برخی از مبانی و اصول مهم تربیت شهروندی بازشناسی و راهکارهای عملی برای تحقق مولفه‌های تربیت شهروندی ارائه گردد. بدین منظور ضمن بررسی تاریخچه تحول تربیت شهروندی و مطالعه نظریه‌های مکاتب مختلف پیرامون این موضوع، تلاش شده است پس از استنباط مبانی نظری تربیت شهروندی از آموزه‌های اسلام ...

در دوران معاصر ایده شهروندی می‌تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب‌های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب‌های ارجاعی دینی هستند از این رو سوال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می‌باشد؟ فرضیه‌ی پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از" شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری، انسان دو ساحتی، اسلام پذیری، پیمان پذیری، اطاعت و احترام به قانون، اعتماد، عدالت، ...

موضوع اين تحقيق بررسي عمل به وظايف شهروندي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي و عوامل مرتبط با آن است. كه در دو سطح توصيف و تحليل مورد سنجش قرار گرفته اند. هدف ما در اين تحقيق يافتن پاسخ به اين سؤال بود كه وضعيت عمل به وظايف شهروندي دانشجويان چگونه است و عوامل مرتبط با آن چيست؟ در اين پژوهش، آراي جامعه شناساني چون وبر، مارشال، پارسونز، ترنر، هابرماس و كيث فالكس بررسي شد و جهت طرح چارچوب نظري استفاده شده است. براي بررسي اين موضوع، از روش پيمايش و جهت گرد آوري داده ها نيز از ...

جلب میزان رضایت شهروندان همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری در ارائه خدمات شهری است. در تحقیق حاضر به بررسی نقش عامل شهروندی بر میزان رضایت از خدمات شهری در شهر تهران پرداخته می‌شود. عامل شهروندی با ابعاد اگاهی شهروندی (آگاهی مدنی و آگاهی خاص شهری)، شهروندی فرهنگی (سواد فرهنگی و میزان استفاده از رسانه عمومی یا کاربر رسانه عمومی بودن)، شهروندی اجتماعی (شهروندی مدنی، شهروندی برخوردار از حس اعتماد اجتماعی و شهروندی برخوردار از شبکه اجتماعی)، و کنشگری شهروندی (شهروندی فعال و شهر ...

این بررسی با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی تحصیلات با اخلاق شهروندی و مولفه‌های تشکیل دهنده آن در شهر رشت به انجام رسیده است. روش مطالعه پیمایشی و تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. رویکردهای نظری مختلفی برای درک فرآیند تاریخی شهروندی، مفهوم شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی، وظایف و تکالیف اجتماعی مرتبط با شهروندی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آنها چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. مولفه‌های اصلی اخلاق شهروندی در پژوهش حاضر، حقوق شهروندی، مشار ...

شهروندی از مهم‌ترین ایده‌های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش‌ها و رفتارها به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم شهروندی در خطبه-های نهج‌البلاغه است تا از این طریق دستیابی به این امر محقق شود که در متون دینی همچون نهج‌البلاغه تا چه اندازه این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در فصل دوم تحقیق تلاشی در جهت دستیابی به چارچوب نظری مناسب در مورد شهروندی صورت گرفته است. در این راستا و پس از بررسی آراء اندیشمندان مختلف نظرات و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گرایش مردم به شهروندی سیاسی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است. برای سنجش مفهوم گرایش به شهروندی سیاسی از دو مولفه‌ اساسی حقوق سیاسی و تکالیف سیاسی بهره گرفته‌ایم که با ایجاد تقاطع آنها چهار نوع گرایش فعال، منفعل، تکلیف‌محور و حقوق‌محور از همدیگر متمایز شده است. جهت تبیین موضوع مورد مطالعه از نظریه‌های شهروندی مارشال، ترنر و جانوسکی استفاده گردیده که منجر به استخراج 6 فرضیه اساسی شد. به لحاظ روش‌شناسی، این پژوهش به روش پیمایش و در بین کلیه مردم 1 ...

این پژوهش به دنبال مشخص کردن تأثیر جو اجتماعی مدارس بر تربیت شهروندی در تعامل با طبقه اجتماعی- اقتصادی و پایه‌های تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه‌ی شهر همدان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان است که تعداد آن برابر با (9664) نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که در نهایت حجم نمونه (372) نفر به دست آمد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از سه ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه استاندارد‌ بررسی وضعیت اقتصادی- ...