عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توانمندی دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. هر کدام از این ابعاد می‌توانند مستقل عمل کنند اگرچه به میزان زیادی هم بر همدیگر تأثیر می‌گذارند و یا تأثیر می‌پذیرند. نگاهی به آمارهای کشور حاکی از توانمندی پایین زنان است. این وضعیت می‌تواند اثرات زیان باری را بر خود زنان و جامعه بگذارد. لذا بایستی به فکر راهکارهایی برای توانمندسازی زنان بود. پروژه‌های محله محور شهرداری تهران یکی از این راهکارهاست که در چند سال اخیر توسط شهرداری تهران اجرا شده‌اند. لذا هدف ا ...

تحقیق حاضر یک تحلیل محتوا از رویکرد سه روزنامه جمهوری اسلامی، ایران و تهران امروز و سه خبرگزاری ایسنا، ایلنا و فارس نسبت به شهرداری تهران طی سال‌های 89 و 90 است. این تحقیق با هدف مشخص کردن میزان توجه این رسانه‌ها به شهرداری تهران و چگونگی برجسته‌سازی موضوعات شهری در آنهاست و می‌کوشد با بررسی ساختار و محتوای منتشر شده در این رسانه‌ها روشن کند که چه میزان از اخبار و گزارش‌هایی که آنها در خصوص مدیریت شهری منتشر کرده‌اند اطلاع‌رسانی، چه میزان مثبت و چه میزان هم منفی بوده است. ب ...

هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران از دیدگاه خود آنها در سال 1390 می باشد. جهت انجام تحقیق نمونه ای شامل تعداد 116 نفر از کارکنان مرد استخدام رسمی با تحصیلات دیپلم و بالاتر منطقه 15 شهرداری تهران بر حسب جدول کرچسی و مورگان، که به شیوه تصادفی طبقه ای نسبتی چند مرحله ای انتخاب گردید. این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش زمینه یابی یا پیمایشی سود جسته است. برای اندازه گیری از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول مربوط به سنجش ...

مدیریت ارتباط با شهروند یکی از مباحث اصلی در مدیریت دولتی نوین محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما با وجود اهمیت این موضوع، پژوهش قابل توجهی در زمینه کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه خدمات عمومی انجام نشده و بیش‌تر در حوزه معمول خود در بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. در مدیریت ارتباط با شهروند تمرکز اصلی بر شهروند محوری است و بهبود خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به شهروندان بر اساس نیازهای ایشان، هدف اصلی محسوب می‌شود. در واقع درک درست از نیازها و خواسته‏های گروه ...

پایداری و ایمنی در برابر پدیده های طبیعی همیشه فکر بشر را به خود مشغول کرده است. در واقع آنچه که زلزله را به عنوان تهدید مطرح می کند، عدم آمادگی بشر در مقابل با آن است. یکی از جنبه های مهم و قابل توجه در برنامه ریزی توسعه، تأکید و توجه به آسیب پذیری کشور و مهمتر از همه آسیب پذیری شهرها در مقابل بلایای طبیعی است. فرض در این تحقیق بر آن بوده که در طرح تفصیلی پیشنهادی منطقه پنج شهرداری تهران، به علت بی توجهی در طرح های بالادستی، به بحث آسیب پذیری توجه چندانی نشده است از طرفی توز ...

در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کار وانظباط اجتماعی کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است که هدف و تاکید بیشتر بر روی عوامل اقتصادی از جمله تورم ویارانه بر روی این متغیر های وابسته بوده است. به همین منظور با استفاده از الگوی معادلات خطی در نرم افزارهای Spss, Eviewsتاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم از 8 معادله خطی برای تبین رفتار عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کاری و انضباظ اجتماعی استفاده شده است. پس از تع ...

بدون تردید موسیقی یکی از اثر گذارترین هنرها بر روی زندگی انسان است؛ صدای پرندگان، باد، آب، صدای مادر که در دوران جنینی در گوش نوزاد طنین انداز می‌شود، اصوات زندگی شهری و غیره، همگی صداهایی هستند که در طول زندگی ما را احاطه کرده اند. قدرت صوت و موسیقی در شفابخشی انسان، هزاران سال است که مطرح می‌باشد. دست نوشته‌های فیثاغورث و افلاطون در یونان باستان، نغمه سرایی‌های باربد، چنگ آرام بخش داوود در بابل و نغمه‌های روحانی ودا در هند، همگی دلیلی بر قدرت شفابخشی موسیقی و صوت هستند. مو ...

امروزه برون سپاری به عنوان استراتژی مناسبی جهت ارتقای بهره وری در قالب کاهش هزینه ها ،چابک سازی سازمان و دستیابی به فناوری به روز و کارآمد مورد توجه سازمان ها قرار گرفته که دستیابی به اهداف حاصل از آن میتواند تحت تاثیر عوامل سازمانی و مدیریتی قرارگیرد .هدف از این تحقیق نیز بررسی رابطه ساختار سازمانی و موفقیت برون سپاری در شهرداری منطقه 7 تهران می باشد .در این راستا رابطه سه عامل پیچیدگی ، رسمیت ، و تمرکز در ساختار سازمانی را با موفقیت برون سپاری از دید کارشناسان و مدیران د ...

مشتری مداری، افزایش رقابت و تغییرت سریع فناوری، جهانی شدن و... مفاهیم جدیدی هستند که جهان هستی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و آن را ازجهان پیشین بسیار متفاوت کرده است. در چنین شرایطی بیشتر سازمانها پی برده اند که اگر میخواهند در دنیای کنونی بقاء داشته باشند باید به سمت مشتری مداری و جلب رضایت مشتری حرکت کنند. از آنجا که هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه استراتژی با رویکرد مشتری مداری بود، لذا با مطالعه ادبیات تحقیق مقرر گردید تا از چارچوبی که نوانکو (1995) برای ارزیا ...