عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت مسائل و معضلات زندگی شهری تا آنجا که مرتبط با حوزه وظایف شهرداریها می‌باشد و یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزیهای مدیریت شهری با هدف بهبود سازمانی شهرداریها ، بعنوان یکی از سازمانهای رده اول اداره شهرها ، است . نظر به اهمیت مسائل و معضلات مذکور در شهری بزرگ مانند تهران و نیز با توجه به ارتباطات دوسویه و متقابل میان "شهروندان" و "شهرداری" و تاثیرات حاصله از این ارتباطات نیز نحوه زندگی شهری ، نگرشهای شهروندان ، فعالیتهای شهرداری و نهایتا" اداره زندگی شهری ، تحقیق حاضر در پی ش ...
نمایه ها:
1371 | 
تهران | 

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می‌دارد : " همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ ...

دراین تحقیق علاوه بر بررسی و مطالعه منابع موجود داخلی درخصوص سابقه اجرای طرحهای توسعه شهری و نحوه تامین منابع مالی آنها در شهرهای ایران از تجربیات تعدادی از کشورهای خارجی در چگونگی تامین منابع مالی و تاسیسات و تجهیزات استفاده می‌گردد. شرح خدمات مطالعه فوق به شرح زیر می‌باشد : -1 بررسی وضع موجود شهرداریها بعنوان مجریان اصلی طرحهای توسعه -2 بررسی کلیه قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و خدمات و تاسیسات و تجهیزات شهری -3 بررسی منابع مالی شهرداریها -4 هزینه‌های شهرداریها -5 بررس ...

شهرداریها متولی احداث فضاهای فرهنگی ، تفریحی در شهرها می‌باشد. احداث پارک ، کتابخانه و فضای ورزشی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود. هدف کلی تحقیق کمک و بهبود کیفیت انجام این وظایف توسط شهرداریها می‌باشد. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و روش مطالعه پیمایش استفاده شده است . پرسشنامه‌های تحقیق در آذر 1372 برای استانداریهای خراسان ، اصفهان و خوزستان ارسال گردید و پرسشنامه‌های مربوطه در شهرهای مشهد ، نهبندان ، اصفهان ، چادکان ، اهواز و هفتگل تشکیل شد. نتایج تحقیق حاکی از این ا ...

آمارگیری ازدرآمد و هزینه شهرداری ها کشور ازسال 1350 شروع شده و نتایج تا سال 1364 نیز منتشر شده است ،که عمدتا" در حسابهای ملی بخش دولت مورد استفاده قرار می گیرد. ...

اطلاع از هزینه و درآمد شهرداریها در حسابهای منطقه‌ای و برنامه‌ریزیهای محلی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است . این طرح اطلاعات جالب توجهی در ارتباط با عملکرد شهرداریهای استان گیلان طی چهار سال 1367 الی 1370 به دست می‌دهد. درآمد شهرداریهای استان نسبت به سال 1367 افزایش قابل توجهی داشته است . در سال 1370 به جزء دو شهرداری رودبار و لوشان که با کاهش درآمد نسبت به سال قبل مواجه بوده‌اند سایر شهرستانها افزایش درآمد داشته‌اند. در مجموع 54 درصد شهرداریها استان افزایش درآمد داشته‌اند میزان ...

کمبود آب مورد احتیاج شهرداریها صنایع و اماکن تفریحی در آینده و استفاده از غاضلاب خانگی تصفیه شده در رفع این کمبود با توجه به ویژگیهای کیفی آب مورد نیاز هرکدام از مصارف فوق و محدودیت های کیفی فاضلاب خانگی پس‌ازتصفیه .استفاده ازانعقاد ته نشینی و جذب کربن در تصفیه فاضلاب خانگی پس ازتصفیه مرحله دوم و بدست آوردن موثرترین عامل انعقاد و مناسب ترین روش جذب کربنی در بالا بردن کیفیت فاضلاب در مصارف مذکور میزان مصرف آب تصفیه شده در طرح جامع تهران بزرک بالغ بر 550 میلیون مترمکعب در سال خ ...

این طرح هرساله زیرنظر مرکزآمارایران توسط معاونت آمار سازمان برنامه وبودجه خوزستان انجام میپذیرد ...

جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انواع درآمدهای شهرداریهای کشورونیزگردآوری ارقام مربوط به انواع هزینه های آنهاتعیین ساختار هزینه ای شهرداریها بمنظوراستفاده دربرآورد هزینه ملی وحسابهای اقتصادی ...