عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با افزایش اهمیت توسعه ی شهراز یک طرف و همچنین راههای توسعه شهر از طرف دیگر لزوم بررسی الگوی توسعه کالبدی-فضایی شهر ایلام ضرورت پیدا کرده است. توسعه کالبدی - فضایی سریع و ناهماهنگ شهر ایلام در سال‌های اخیر، نتایج نا مناسب اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی را به دنبال داشته است. لذا با توجه به مطالب فوق هدف این پژوهش بررسی الگوی توسعه کالبدی-فضایی شهر ایلام می‌باشد. تحقیق حاضردر پی بررسی الگوی توسعه کالبدی – فضایی شهر ایلام با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن می‌باشد.ا ...

هدف : خیابان شریان ارتباطی شهر است که در عین حال زندگی و فعالیتهای شهری در آن جریان پیدا می‌کند، یعنی علاوه برداشتن جدا از نقش ارتباط دهنده خیابان فضایی عمومی است که کالبد بیرونی شهر در مسیر، دیواره و سطح آن شکل می‌گیرد. هدف این مطالعه بررسی خیابان از جنبه‌های شهرسازی، طراحی شهری، اصول فنی طراحی، بدنه و نما، و مبلمان است . روش و مراحل کار: الف - گردهم آوردن کارشناسان برجسته و صاحب تجربه در مسائل شهرسازی، طراحی شهر و طراحی خیابان و گفتگو با آنها برای تعیین بخشهای مطالعه و روش ...
نمایه ها:
طراحی | 
بدنه | 
شهر | 

بهبهان بعد از ویرانی شهر ارجان در قرن هشتم هجری قمری در 5کیلومتری جنوب آن شروع به رشد کرده است . این شهر تا قرن 14 ه ق تحولات گسترده و بی سابقه ای را پشت سر گذاشته است، تا اینکه در قرن اخیر هماهنگ با دیگر شهر های ایرانی ، پذیرای پیامدهای حاصل از روند مدرنیزاسیون و دیگر تحولات اقتصادی-اجتماعی شده است. این شهر اکنون با توجه به تحولات خیلی سریع که در جامعه بوقوع پیوست و همچنین رشد نامتناسب شهرنشینی ، با مسائل و مشکلات خاصی بویژه در عرصه کالبدی-فضایی مواجه است. در این رساله به بر ...
نمایه ها:
شهر | 
1375-1345 | 

در یک یگاه عمومی، درختان عنصر مطلوب منظر شهر شمرده می شوند اما دنیا پر است از شهرهای مملو از پارک های متروک، خسته و بی روح که حتی بعنوان شش هم برای شهرکار نمی کند، از همین روست که منظر طبیعی شهر تبلور و مثابه یک روح در کالبد شهر تجلی می یابد. دراین پژوهش هدف، بررسی عوامل آسیب رسان بر منظر شهر نیاسر براساس اسناد مکتوب از شکل فیزیکی شهر می باشد که چگونه می توان هویت این شهر واحه ای را برای آیندگان حفظ نمود. در میان نظریات موجود و قابل استناد نظریه منظر از جمله چارچوب هایی است ک ...

روابط متقابل وپیوند بین شهر ونواحی روستایی،بطور گسترده ای به عنوان عامل اصلی در فرآیند تغییرات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی شناخته شده است.علی رغم این واقعیت،بیشتر نظریه های توسعه و رویه های اجرایی تلویحا به دوگانگی جمعیت وفعالیت های نواحی شهری وروستایی تأکید دارند.بااین وضعیت،مقاله حاظر درنظر دارد نحوه ارتباط شهر زهک با نواحی روستایی پیرامون خود را مورد بررسی قرار دهد.درواقع هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا شهر زهک می تواند باعث توسعه نواحی روستایی پیرامون خود گردد؟وآیا ...

با توجه به اینکه شهر تبریز یکی از شهرهای عمده کشور و مهمترین شهر خطه آذربایجان است و علاوه بر مرکزیت دارای جاذبه‌های جمعیتی و طالبیتهای برتر خدمات زیست‌محیطی را در کل شمال غرب کشور دارا بوده و نقشهای متنوع منطقه‌ای را نیز پذیرفته است ، لذا لازم می‌آمد تا یک ارزیابی از موقعیت و پتانسیل‌های خدمات زیست‌محیطی برجسته آن و بررسی آستانه‌های قوت و ضعف این عناصر شهری در پردازش آنها جهت جلب توقعات شهری و فراشهری و ارضای انتظارات یک شهر کلان کشور صورت گیرد. براین اساس از دستگاهها و ارگا ...

شهر دزفول در زمان ساسانیان هم زمان با پلی که در کنار آن بر روی رود دزساخته شده، بنا گردیده است. بافت تاریخی ارزشمند شهر دزفول که در حاشیه رود دز شکل گرفته است، هم اکنون دارای 28 محله می باشد. ساختمان های آجری و تزئینات آجرکاری منحصر بفرد از ویژگی های این بافت می باشند. محلات قدیمی شهر دزفول در دوره های مختلف دچار تغییراتی گشته اند که از آن جمله تخریب های ناشی از اصابت موشک ها به بافت بوده که در زمان جنگ تحمیلی رخ داده است. محله سرمیدان از قدیمیترین محلات بافت تاریخی شهر د ...

چکیده امروزه در بسیاری از شهرها مواردی مانند ترافیک، تراکم زمین، ساختمانهای متروک، تغییر کاربری زمین و بسیاری از موضوعات زیست محیطی دیگر، موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند. هدف فرآیند توسعه پایدار شهری ایجاد یا تقویت ویژگیهای پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شهر است. در این تحقیق تاثیر کاربری های خدماتی بر توسعه پایدا ر شهری منطقه 5 شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . به این صورت که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، اطلاعات و ...
نمایه ها:
شهر | 

شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور ما دارند، نیازمند نماد کالبدی مناسبی هستند، نمادی که نشانگر جایگاه مهم شوراها و تجلی گاه مشارکت مردم در امور شهر باشد. تالار شهر به عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمان های عمومی شهر،مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر می باشد. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر می-باشدمشارکت در عرصه های مختلف جامعه از جمله سیاست یکی از راهکارهای اساسی در جهت رسیدن به ج ...
نمایه ها:
شورا | 
مردم |