عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه هدف از اجرای این طرح عبارت است از: دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو تماشای برنامه‌های تلویزی ...

برنامه‌های متنوع و شاد، صبح جمعه با شما، برنامه خانواده، پخش موسیقی، برنامه‌های علمی و آموزشی و ... از مهمترین برنامه‌هایی هستند که می‌توانند کسانی را که فعلا شنونده برنامه‌های رادیویی نیستند، جذب کنند. -5 میانگین دقایق گوش دادن به رادیو در میان کل پاسخگویان برابر 68 دقیقه است . -6 نزدیک به 32 درصد از پاسخگویانی که شنونده برنامه‌های رادیو بودند اظهار کرده‌اند که برنامه‌های رادیو با زندگی مردم خیلی ارتباط دارد. -7 عمده‌ترین پیشنهادهای شنوندگان رادیو جهت برنامه‌ها پخش برن ...

ارزیابی وضوح گفتار از مهم‌ترین فعالیت‌های بالینی به شمار می‌رود که با آن میزان پیشرفت مداخلات درمانی سنجیده می‌شود. این پژوهش با سه هدف انجام شد: تهیه ابزاری روا و معتبر برای سنجش وضوح گفتار کودکان کم‌شنوا، بررسی امکان جایگزینی شیوه‌ای کوتاه‌تر و ساده‌تر برای ارزیابی وضوح گفتار، بررسی امکان جایگزینی شنونده‌ی در دسترس برای قضاوت درباره‌ی وضوح گفتار. ابتدا در مطالعه‌ی روش‌شناختی، آزمون وضوح کلمات با دو زیرآزمون کلمات تکراری و تصویری، و آزمون وضوح جملات طراحی شد. سپس در مطالعه‌ ...

گزارش حاضر منعکس‌کننده نظرات مخاطبان برنامه‌های رادیوئی در 24 شهر دارای مرکز رادیوئی است . این بررسی در مرداد ماه 1374 اجرا شده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که: - برنامه رادیوئی در شهرکرد با 82 درصد بیشترین شنونده و در ارومیه با 26 درصد کمترین شنونده را داشته است . - دو برنامه "صبح جمعه با شما" و "خانه و خانواده" پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیوئی بوده‌اند. - بخشهای خبری بیشترین درصد شنونده را در شهر بوشهر (91 درصد) و کمترین درصد شنونده را در شهر ارومیه (34 درصد) داشته است . ...

میزان شنونده رادیو در روز فوق 22 درصد بوده (25 درصد مردان، 19 درصد زنان) به طور متوسط هر فرد در این روز 2 ساعت و چهل و سه دقیقه رادیو گوش کرده که این میزان با سن پاسخگویان ارتباط مستقیم دارد و هر چه سن بالاتر می‌رود. بر مدت زمان گوش کردن به رادیو افزوده می‌شود. برنامه‌های رادیو پیام از شنونده بیشتری برخوردار بوده، بعد از رادیو پیام به ترتیب برنامه‌های اخبار، خانواده، شبکه استان، و موج کوتاه از شنونده بیشتری برخوردارند. افراد دیپلم و بالاتر به نسبت بیشتر از سایر گروههای ...

هدف از این پژوهش عبارتست از: - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو - دستیابی به میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی رادیو - دستیابی به دلایل انتخاب هر برنامه - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری - دستیابی به انتقادها و پیشنهادهای شنوندگان نسبت به برنامه‌ها. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - برنامه‌های محلی در شهر اردبیل بیشترین شنونده و در شهرهای اهواز و آبادان کمترین شنونده را دارا بوده است . - میزان رضایت از برنامه‌ها در شهرهای مربوطه به طور متوسط حداقل ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم دربارهء برنامه‌های رادیویی - تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هر چه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هر چه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف رمز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تل ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقان مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویز ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعات آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است ا: دستیابی به ساعات مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو از نظر پاسخگویان و دستیا ...