عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش: بررسی تاثیر شنا بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر غیرورزشکار12-15ساله شهر بابل می باشد. ...
نمایه ها:
آموزش | 
شنا | 
پسر | 
بابل | 
سن | 

از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده نتایج ذیل بدست آمد: -1 بین نمرهء یادگیری آزمودنیها در قسمت عمیق و کم‌عمق اختلاف معنی‌دار وجود ندارد زیر t محاسبه شده در این فرضیه برابر 1/67 بدست آمد و چون از t بحرانی که برابر با 2/042 است کوچکتر بود. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین نمرهء یادگیری آزمودنی‌ها در قسمت عمیق و کم‌عمق رد نمی‌شود. -2 بین نمرهء اضطراب صفتی و نمرهء یادگیری شنا رابطه‌ای معادل 0/8766 بدست آمده که با توجه به مقدار بحرانی با درجهء آزادی dF=31 ...
نمایه ها:
آموزش | 
زن | 
سن | 
شنا | 

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش شنا بر عزت نفس و استرس نوجوانان دارای معلولیت جسمی- حرکتی پرداخته است . در این پژوهش از روش نیمه تجربی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد که در آن یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل وجود داشت جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شامل نوجوان دختر مبتلا به معلولیت جسمی و حرکتی منطقه 8 تهران بود . برای نمونه گیری دانش آموز معلول جسمی حرکتی ، ابتدا به صورت هدفمند 20 نوجوان در رده سنی 14 الی 15 سال ، مبتلا به معلولیت جسمی و حرکتی انتخاب شد و قبل و ...
نمایه ها:
معلول | 
شنا | 

یکی از مهمترین مسابقاتی که هر ساله در رشته شنا پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار گردیده و مسابقات بین‌المللی دهه فجر است . این مسابقات همه ساله در سالگرد طلوع فجر و دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور ورزشکاران کشورهای خارجی برگزار می‌گردد. اولین دوره این مسابقات در سال 1366 برگزار شد و در مجموع این مسابقات در 3 دوره انجام گرفت . پس از برگزاری سه دوره از مسابقات بین‌المللی شنای دهه فجر ، این سئوال برای دست اندرکاران و برگزار کنندگان ، پیش آمده که اثرات برگزاری این ...

استرس عامل موثر در تغییرات رفتاری و اعمال فیزویولوژیک بدن می‌باشد. درخصوص اثر استرس بر سیستم‌های سروتونرژیک ، دوپامینرژیک و آدرنرژیک بدن بررسی‌های مختلفی بعمل آمده است . در این پژوهش با توجه به گزارشات ضد و نقیض در مورد اثر آگونیستعای آلفا آردنرژیک بر آئورت پرداخته شد و در این آزمایشات مشخص گردید که آگونیستهای a1 و a2 به ترتیب فنیل افرین و کلونیدین هر دو دارای یک اثر انقباضی بر آئورت سینه‌ای ایزوله می‌باشند و از مقایسه این اثرات نتیجه گرفته شده ضمن اینکه هر دو گیرنده‌های a1 و ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی زیر بیشینهء شنا بر حجم‌ها و ظرفیت‌های استاتیک و دینامیک ریوی زنان میانسال با دامنهء سنی (30-45) سال می‌باشد. در خصوص تغییرات حجم‌ها و ظرفیت‌های استاتیک و دینامیک ریوی زنان میانسال متعاقب یک دوره تمرین شنا تاکنون مطالعه‌ای در داخل کشور انجام نشده است . به علاوه در پیشینهء تحقیقات خارجی نیز مشابه آن بدست نیامد. در راستای نیل به اهداف اصلی این تحقیق، 15 نفر آزمودنی از میان زنان شرکت‌کننده در کلاسهای تفریحی - آموزشی شنا به ع ...

فعالیت ورزشی و شرایط هایپوکسی مهمترین عوامل موثر بر عامل رشد اندوتلیال عروق (VEGF) و عامل القایی هایپوکسی یک آلفا (HIF-1α) می‌باشند. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر حاد دو نوع تمرین شنا در شرایط هایپوکسی بر سطوح سرمی VEGF و HIF-1αدر مردان جوان بود. ده شناگر مرد (با میانگین سن 4/22 سال، قد 177 سانتی متر و وزن 15/78 کیلو گرم)، در یک جلسه تمرین شنای کرال سینه با کنترل تنفس و با لوله تنفسی شرکت نمودند. درصد اشباع اکسیژن مویرگی محیطی (SpO2) و ضربان قلب آزمودنی‌ها قبل، بلافاصله پس از هر ...

هدف تحقیق و بررسی مقایسه ویژگیهای ورزشکاران نخبه رشته‌های شنا، فوتبال، بسکتبال که عضو فعال باشگاههای شهر تهران بوده و حداقل دارای مقام قهرمانی در سطح شهر می‌باشند است . بین ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران نخبه چهار رشته مزبور با هم(بصورت دو به دو) در سطح برونگرایی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. اما بین ویژگیهای شخصیتی، شناگران و کشتی‌گیران، شناگران و فوتبالیستها، کشتی‌گیران و بسکتبالیستها، فوتبالیستها و بسکتبالیستها در سطح بی‌ثباتی اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید. ...
نمایه ها:
شنا | 
کشتی | 
ورزش | 
شخصیت | 

هدف تحقیق اندازه‌گیری ترکیبات بدنی و اندازه‌های مختلف بدن و اکسیژن مصرفی بیشینه ورزشکاران زبده ایرانی در رشته‌های ورزشی دو و میدانی، شنا و کشتی بود. آزمودنیها عبارت بودند از: 10 شناگر و 7 کشتی‌گیر و 9 دونده. افزایش ضربان قلب تا حداکثر 170 بار در دقیقه به منظور برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه با استفاده از دوچرخه کارسنج و دستگاه الکتروکاردیوگرام کنترل و اندازه‌گیری شد. چربی زیر پوست و اندازه‌های بدن به ترتیب به وسیله کالیپرمتر، کولیس و خط کش مخصوص محاسبه و سنجیده شد. نتایج تحقیق نش ...