عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 251

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه زنبورهای تخم‏ریز‌اره‌ای‌ (Hymenoptera: Symphyta) در قسمت‌های شمال مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری از مناطق مختلف با استفاده از تور حشره‌گیری و تله‌ی مالیز در طی سال‌های 1388 تا 1390 انجام گرفت. تله‌های مالیز در مناطق و ارتفاعات مختلف استان‏های مازندران، تهران-البرز، گیلان و قزوین در سال‌های 1389 و 1390 نصب شد. شناسایی گونه‏ها بر اساس خصوصیات مرفولوژیک انجام شد و در مجموع از 2800 نمونه‌ی جمع‏آوری شده که متعلق به 102 گونه، 42 جنس و 7 خانواده می‌با ...

مگس‌های خانواده Bombyliidae و Mythicomyiidae متعلق به بالاخانواده Bombylioidea می باشند. این بالاخانواده دارای 87 جنس در منطقه پالئارکتیک بوده و دارای 4600 گونه شناخته شده در جهان می باشند. افراد این بالا خانواده را می توان در بیشتر زیستگاه ها و اکوسیستم های دنیا به غیر از قطب شمال و جنوب مشاهده نمود. طی مطالعات و نمونه برداری هایی که در سال های 1390-1391 در استان های شمالی ایران (گیلان، مازندران، البرز و قزوین) به منظور شناسایی مگس های بالاخانواده Bombylioidea انجام شد، مجمو ...

زنبورهای گرده افشان با حدود 20000 گونه توصیف شده، مهم ترین گرده افشان های گیاهان گل دار محسوب می شوند. خانواده Megachilidae با بیش از 4000 گونه توصیف شده در سرتاسر جهان، سومین خانواده ی بزرگ از زنبورهای گرده افشان است. طی مطالعات و نمونه برداری هایی که در سال های 1388، 1389 و 1390 در استان های شمالی ایران (تهران، البرز، قزوین،گیلان و مازندران) به منظور شناسایی زنبورهای خانواده Megachilidae انجام شد، مجموعا 92 گونه متعلق به پنج قبیله و 16 جنس جمع آوری گردید، که از این تعداد دو ...

مطالعات در سال های اخیر نشان داده است که بروز عفونت با گونه های کاندیدیایی ارتباط شدیدی با توانایی تشکیل بیوفیلم توسط این گونه ها دارد. این ساختارها ذاتا به عوامل ضد قارچی مقاوم اند و همین امر سبب بروز مشکلات بسیار زیادی در درمان عفونت های قارچی شده است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدیایی آلوده کننده سوند های ادراری بیماران بستری در بخش ICU و مطالعه بیوفیلم این جدایه ها بود و در نهایت اثر مهاری عصاره های گیاهی بر روی بیوفیلم های تشکیل شده توسط جدایه های ب ...

مگس‌های گل(Diptera: Syrphidae) يكي از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین خانواده‎‌هاي دوبالان هستند. حشرات بالغ بیشتر گونه‌ها در اطراف گل‌ها پرواز می‌کنند. از مهم‌ترین گروه‌های گرده‌‎افشان هستند. لارو بسياري از گونه‌ها به خصوص لاروهای زیر خانواده Syrphinae شكارگر آفات مختلف زراعي و باغي بخصوص شته‌‌ها هستند، از اين لحاظ نقش مهمي در كنترل بيولوژيكي آفات بصورت طبيعي داشته و داراي اهميت اقتصادي بالايي هستند. فون مگس‌های سیرفیده در ایران بسیار متنوع است اما در سال‌های اخیر مطالعاتی مقدماتی د ...

جنس Vicia يکي از جنس‌هاي مهم طايفه‌يFabeae = Vicieae از خانواده‌ي Fabaceae شامل 150 تا 210 گونه در جهان مي‌باشد. گونه‌هاي مختلف اين جنس اساساً در اروپا، آسيا و شمال آمريکا پراکنده شده‌اند که به‌سمت مناطق معتدله آمريکاي جنوبي و بخش حارّه‌اي آفريقا گسترش مي‌يابد. برجسته‌ترين تنوع گونه‌اي در منطقه‌ي مديترانه و قفقاز و مرکز کوچکي در جنوب سيبري و جنوب آمريکا ديده مي‌شود. گونه‌هاي مختلف اين جنس به صوّر مختلف از جمله تعليف، علوفه‌ي خشک، سيلو و همچنين به‌عنوان کود سبز استفاده مي‌گر ...

تيره Asteraceae بزرگترين تيره گياهان گلدار و دو لپه در جهان با بيش از 1600 جنس و 24000 گونه است. اعضاي اين تيره به آساني با گل‌هاي مجتمع در کاپيتول و ميوه فندقه اغلب با پاپوس قابل تشخيص هستند. جنسAnthemis L. (بابونه) از جنس‌هاي مهم اين تيره محسوب مي‌شودکه در طايفهAnthemideae قرار دارد. اين جنس داراي بيش از 210 گونه در جهان مي باشد و در ايران 38 گونه از اين جنس وجود دارد که از اين تعداد 15 گونه، انحصاري ايران مي باشند. گياهان اين جنس از گياهان دارويي ايران به شمار مي‌آ ...

سابقه وهدف :کرمهای خاکی ازشاخه آنلیدا بوده ودارای 10000 گونه شناسایی شده هستند.ارزش عملی این جانوران دراصلاح خاک ،تولیدکودازموادزایدآلی وزباله ها،تغذیه وپرورش طیوراست .همچنین فواید درمانی آنها به دلیل وجود آنزیمهای لومبروکیناز و تاثیرشان درتجزیه فیبرین ،درمان سرطان وتهیه دارو همگی دال براهمیت روزافزون این جانوران خاکزی دارد.هدف از این تحقیق ،تعیین هویت وشناسایی گونه های مختلف کرم خاکی درمناطق مختلف جغرافیایی شهرستان ساری است . مواد و روشها: نمونه ها از مناطق مختلف شهرستان ...

گونه‏های راسته زوج‏سمان به ویژه خانواده‏های گوزن و گاو کاهش جمعیتی نسبتا شدیدی را در اثر شکار غیر قانونی تجربه کرده‏اند. در بسیاری از موارد شناسایی اعضای بدن و بافت‏های مکشوفه از شکارچیان متخلف میسر نیست و این امر اثبات تخلف صورت گرفته را با مشکل مواجه می‏کند. هدف از این تحقیق ارائه روشی ملکولی بر مبنای دی‌ان‌ای میتوکندری (mtDNA) برای شناسایی گونه‏های خانواده گوزن، گاو و گراز می‌باشد. به منظور اجرای این تحقیق نمونه‏های بافت از چهار گونه زوج‏سم خانواده گاو شامل قوچ اوریال (Ovi ...