عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 263

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسپارش امولسیونی نوع منحصر به فردی از فرایندهای بسپارش است که با استفاده از مکانیزم رادیکالی در سیستم ناهمگن انجام می شود و به دلیل مزایای متعدد مانند تولید ذرات در اندازه های نانو امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مکانیسم فرایند‌های بسپارش امولسیونی به دلیل پیچیدگی و وجود عوامل متعدد هنوز به طور کامل شناخته نشده است. به منظور کنترل واکنش در بسپارش امولسیونی، لازم است که پارامترهای موجود در مدل های بسپارش امولسیونی پیش بینی شوند. به منظور پیش بینی پارامترها نیاز به مدل می ...

در این تحقیق ابتدا سه کمپلکس جدید دو هسته‌ای کاتیونی- آنیونی [Co(phen)2(bpy)] [Cr(dipic)2]2.4H2O (1) و [M(phen)3][Cr(dipic)2]2.3H2O (M= Fe, Co) (2، 3) (= dipic 2، 6-پیریدین دی‌کربوکسیلیک اسید، = phen 1، 10- فنانترولین و = bpy2، 2َ- بی پیریدین) تهیه شد و با استفاده از تکنیک‌های مختلف طیف سنجی همانند FT-IR, UV-Vis، آنالیز عنصری، هدایت سنجی و ولتامتری چرخه‌ای(CV) مورد شناسايي و مطالعه قرار گرفت. داده‌های FT-IR نشان می‌دهد که لیگاند‌های dipic, phen و bpy به یون‌های فلزی متصل شد ...

با علم به تأثیر نامطلوب تصادفات در زندگی امروزه بشر، در این تحقیق سعی شده است پس از بررسی مفاهیم تصادف و تصادف‌خیزی، جهت یکپارچه‌سازی تعاریف متنوّع جهانی موجود درمورد موقعیّت‌های تصادف‌خیز، تعریفی جامع و فراگیر ارائه گردد تا اوّلین و مهم‌ترین گام در جهت نیل به روش‌های بهینه تشخیص تصادف‌خیزی که همانا ایجاد امکان مقایسه بین آن‌ها است محقق گردد. در بخش دوم و اصلی این مطالعه بررسی روش‌های آماری شناسایی تصادف‌خیزی مورد نظر است. روش‌های شناسایی موقعیّت‌های تصادف‌خیز به دو دسته روش ...

سیستم‌های نظارتی در دنیای پر تهدید کنونی نقش بسیار پررنگی برای ایمن سازی سیستم‌ها از آسیب‌های ممکن دارند. سازمان‌ها و مراکز نظامی بدلیل حساسیت و اهمیت ماموریتشان نیازمند بهترین و بادقت‌ترین سیستم‌های نظارتی هستند. استفاده از سیستم‌های خودکار با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی در این مراکز به سرعت در حال گسترش است. یکی از شاخه‌های تحقیق در مورد سیستم‌های نظارتی نظامی شامل سلسله تحقیقاتی می‌شود که از آن به عنوان شناسایی خودکار هدف نام برده می‌شود. هدف از این سیستم‌ها بدست آورد ...

فیتیک اسید، ماده‌ای ضد تغذیه‌ای است که در دانه غلات و حبوبات یافت می‌شود. این ماده از جذب عناصر معدنی و پروتئین‌ها در روده جلوگیری کرده و ارزش غذایی ماده مصرف شده را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین استفاده از روش‌هایی برای کاهش و حذف این ماده راهی در جهت احیای ارزش غذایی حبوبات وغلات به شمار می‌آید. آنزیم فیتاز با هیدرولیز فیتیک‌اسید این کار را به نحوی انجام می‌دهد که کمترین اثر نامطلوب بر روی ماده غذایی وارد گردد. بدین منظور این تحقیق با اهداف زیر انجام شد: - جداسازی باکتری‌ها ...

به منظور شناسایی و طبقه‌بندی سیستم‌های سنتی اگروفارستری موجود در دهستان پشت آربابا بخش آلوت شهرستان بانه از دو روش معتبر در دنیا که یکی روش کارلویتز و دیگری روش توصیف، تشخیص و طراحی مرکز بین‌المللی تحقیقات اگروفارستری ICRAFاست، استفاده گردید و برای طبقه‌بندی آنها از روش طبقه‌بندی سیستم‌های اگروفارستری نایر(1985) استفاده شد. مراحل انجام این تحقیق شامل 1. پیمایش و مشاهده عرصه مورد مطالعه به منظور کشف سیستم‌های سنتی اگروفارستری؛ 2. ثبت اطلاعات مربوط به سیستم‌های سنتی موجود؛ 3 ...

پژوهش حاضر ضمن شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های خصوصی در ایران و بررسی میزان تأثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آنها، متغیرهای توان مالی، سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیتهای ارزی و بین المللی و فناوری اطلاعات، که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری بانک های دولتی و خصوصی ایرانی داشته اند، شناسایی کرده است و به صورت موردی در بانک پاسارگاد مورد آزمون قرار داده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی م ...

اینترنت تحول چشمگیری در زندگی روزمره مردم بوجود آورده است و جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از حوزه هایی که با ظهور اینترنت و گسترش وب متحول شده است حوزه بازاریابی و تبلیغات است. از میان انواع گوناگون بازاریابی از طریق تبلیغات اینترنتی، تبلیغات از طریق موتورهای جستجو مزایای زیادی برای مشتریان، تبلیغ دهندگان و موتورهای جستجو دارد. از آن جا که موتورهای جستجو یک ابزار کارآمد و یک نقطه شروع مناسب برای تسهیل فرآیند جستجو و خرید اینترنتی برای مشتری ...

از میوه های توت فرنگی آلوده به کپک خاکستری در مناطق مختلف استان مازندران چهل ودو جدایه بدست آمد. تمامی جدایه ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیک به عنوان Botrytis cinerea شناسایی شدند و در مورد 17 جدایه این شناسایی با استفاده از آغازگر اختصاصیC729 و تکثیرقطع 700-bp جفت بازی به روش مولکولی تائید گردید. جدایه ها براساس شدت بیماریزایی روی سه رقم توت فرنگی ( کاماراسو، پاروس و گیلاسی) درهفت گروه درجه بندی شدند .(Capdevill et al., 2004) از هر گروه یک جدایه بعنوان نماینده جهت بررسی تنوع ...