عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات محدودی که به منظور بررسی رفتار شمعهای با مقطع متغیر صورت گرفته نشان میدهند این نوع شمع دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در کارائی و صرفه جویی اقتصادی در مقایسه با شمع یکنواخت میباشد. هدف اصلی این پایان نامه بررسی رفتار شمع غیر یکنواخت تحت بار استاتیکی در محل و مقایسه آن با شمع یکنواخت از لحاظ ظرفیت باربری و نشست میباشد. در این راستا دو شمع هم طول و هم حجم یکی با مقطع یکنواخت و دیگری با مقطع غیر یکنواخت به طور همزمان ساخته شده پس از ابزاربندی به فاصله مناسبی از یکدیگر در ...

بررسی رفتار کمانشی شمع ها تحت بارگذاری محوری، پدیده نسبتأ پیچیده ای می باشد که با توجه به گستردگی کاربرد شمع در سال های اخیر لازم است در جهت تأمین ایمنی کافی شمع و سازه به روش دقیقی مورد بررسی قرار گیرد. شمع های کاملاً مدفون در خاک های سست و ضعیف و شمع های نیمه مدفون که بخشی از طول آنها به صورت محافظت نشده بالای سطح زمین قرار دارند و امروزه به طور فزاینده ای در سازه های دریایی و پل ها مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر در معرض خطرکمانش قرار دارند. در تحقیق حاضر مجموعه تحلیل ها ...

در این پژوهش شمع های بتنی با سطح مقطع دایره و مربعی در خاک هایی با مشخصات مختلف تحت زلزله ال سنترو با نرم افزار اجزا محدود openseespl مدل گردید تا بتوان اثر تغییرات پارامترهای مختلف شمع، خاک و زلزله بر روی رفتار شمع و خاک و چهار پارامتر مهم شمع ها در مناطق مختلف یعنی تغییر مکان ،خمش، برش و فشار مورد بررسی قرار گیرد. ...
نمایه ها:

هدف از این پروژه پایداری دیواره حفاظتی متشکل از شمع‌های مجوف است ، که در سواحل شمالی کشور جهت جلوگیری از پیشروی آب دریای خزر در مناطق مسکونی و شهری ساخته شده، و پس از ساخت عملکرد درستی نداشته و قسمتهایی از آن تخریب شده است . این پروژه بطور عمده در دو قسمت تهیه شده است : در قسمت اول، دیواره مذکور، مورد مطالعه قرار می‌گیرد و جهت در نظر گرفتن اندرکنش بین آب (موج) - خاک و دیواره یک مدل ریاضی مناسب و نسبتا ساده ارائه می‌گردد که خاک و دیواره بصورت مناسبی در این مدل ...