عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به این موضوع که شمع اتومبیل در کارخانه شمع نور بصورتی مونتاژ می‌شود و بدنه چینی آن از خارج تهیه می‌گردد ضرورت اجرای طرح را توجیه می‌کند و همچنین دستیابی به تکنولوژی ساخت سرامیک شمع اتومبیل مبنایی برای دست یافتن به تکنولوژی ساخت سایر سرامیکهای الکتریکی از قبیل عایقهای سرامیکی ، بدنه مقره و یا مقاومتهای می‌باشد پس از پایان فاز مطالعاتی و تهیه دستگاهها و قالبهای مورد نیاز مواد اولیه با فرمولبندی خاص بصورت تر مخلوط شده و سپس دوغاب حاصله در اسپری دوایر با دانه‌بندی گرانوله ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چینی شمع اتومبیل که یکی ازاجزای مهم شمع ومتشکل از 95 درصدآلومینای خالص باشد،از فرآورده های سرامیک صنعتی میباشد که همه ساله ازکشورهای خارجی خریداری میگردد،باتوجه به اهمیت ونقش سرامیک صنعتی که درحال حاضر دراکثرممالک پیشرفته صنعتی دنیادرجهت ابزارسازی ویاقطعات یدکی وحتی ساخت بدنه اتومبیلها وسفاین قضائی بکارمیرود.و همچنین لزوم خودکفائی شرکت کارخانجات لوازم اتومبیل رابرآن داشت تاتحقیقات اولیه برروی پروسه تولید چینی شمع راازاوایل سال 64 آغازنماید،که این امرتامرحله اخذ موافقت اصولی ا ...
نمایه ها:
تولید | 

شامل یک صفحه مدرج می‌باشد که میتوان تعداد 16 عدد چینی شمع را برروی آن تعبیه نمود. این صفحه بوسیله یک جک پنوماتیک صفحه مدرج رابه‌اندازه دلخواه حرکت می‌دهد ، تا شمع بعدی را در مقابل محور سنگ قرار دهد. پس از تمام شدن عمل سنگ زدن سنگ عقب رفته و شمع بعدی آماده سنگ زدن می‌شود. ...

این دستگاه جهت پاک کردن و آزمایش سالمی شمع اتومبیل بکارمی رودو شمعی که بر اثر کار زیاد جرم گرفته شده توسط پودر سمباده و بافشار زیاد تمیز شده و درقسمت دیگری هدایت شمع‌آزمایش می شود. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.