عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوزنی برگان تند رشد شامل گونه های متعدی هستند که اکثر آن ها جنگل های وسیعی را در نیمکره شمالی به ویژه در عرض های بین 50-70 درجه تشکیل می دهند . این جنگل ها در عرض های پایین و پستی ، بلندی و اطراف دریای مدیترانه ارزش تجارتی ندارد . در این مقاله ، سعی شده که تاریخچه ورود سوزنی برگان به ایران و هدف های آن و پراکنش سوزنی برگان به طور خلاصه تشریح گردد، سپس خوبی ها و بدی های سوزنی برگان و سیر تحولات این گونه در جنگل های شمالی کشور و بررسی هایی که از سال 1358 روی این توده ها صورت گ ...

گستره مورد بررسی بخشی از سیتم آلهی محسوب می‌شود که در شمال تهران بین دره درکه در خاور، دره کن در باختر قرار گرفته است و تماما از سنگ‌های سازند کرج با سن ائوسن تشکیل شده است . در بخش جنوبی البرز مرکزی ساز و کار گسله‌ها راندگی با شیب به سمت شمال است . راندگی شمال تهران دارای مولفه چپگرد می‌باشد TRIFONOV (1996),TCHALENKO (1975) و گسله‌های با روند شمالی - جنوبی تا شنال مشال باختری - جنوب جنوب خاوری دارای مولفه راستگرد هستند که در این رابطه مدل تشکیل این گونه گسله‌ها ارائه شده است ...

تجربه‌ها نشان می‌دهد که برای اجرای طرحهای فنی در بخشهای مختلف نظیر دام، مرتع، آبخیزداری و... باید توجه اساسی به جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی معطوف شود و این توجه به دو صورت ماکرو و میکرو مطرح است . در بخش میکرو تحقیق حاضر به منظور شناسایی مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران مراتع ییلاقی شمال سمنان انجام یافته است و در آن روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه و استفاده از منابع و کتابخانه مورد نظر قرار گرفته و از شاخصهایی نظیر سن، جنس ، اشتغال، تعداد دام، نوع چوپانی، وسایل و امکا ...

نتایج بررسی 60 نمونه خاک و ریشه جمع آوری شده از گیاهان زراعی ، درختان مرکبات، کیوی ، چای و زیتون مناطق مختلف استانهای گیلان و مازندران، نشان داد که جدایه هایی از باکتری گروه ‏‎Pasteuria penetrans‎‏ روی تعدادی از گونه های نماتود پارازیت گیاهی در شمال ایران فعال بوده و در شرایط طبیعی آنها را پارازیته مینماید. در این مقاله جدایه های باکتری جمع آوری شده از نظر نوع میزبان ،نحوه تکثیر و اندازه اسپور شرح داده شده است. ...

این پژوهش به منظور "بررسی و مقایسه وضعیت انجام و نتایج تست توبرکولین دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی دبستانهای شمال و جنوب تهران و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های آنها" انجام شد. پژوهش نامبرده در 16 مدرسه ابتدایی شمال و جنوب تهران انجام گردید و اطلاعات بدست آمده از دو گروه، یکبار در جمع و بار دیگر بصورت مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت . واحدهای مورد پژوهش از میان دانش‌آموزشان کلاس اول ابتدایی این مدارس با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات مورد ن ...
نمایه ها:
تهران | 
جنوب | 
شمال | 
سل | 

منطقه مورد مطالعه در ناحیه مرطوب و معتدل شمال ایران واقع شده‌است . این منطقه بوسعت 88000 هکتار از اراضی ساحلی دریای خزر و از جنوب محدود به تپه ماهورهای شمالی سلسله جبال البرز بوده و دریای خزر د رقسمت شمال آن واقع شده‌است . سه واحد فیزیوگرافی شامل دشت رسوبی دامنه‌ای، دشت رسوبی رودخانه‌ای، و شنهای ساحلی براساس بررسیهای صحرائی مثل درجه شیب ، تجمع رسوبات در دشتهای پست تر و اثر امواج دریای خزر در منطقه مشخص و مجزا شده‌است . نقشه‌های جنگلبانی منطقه با مقیاس 1.12000 برای این مطالعه ...
نمایه ها:
خاک | 
شمال | 
ایران | 

هسته وتفکر اولیه رساله با توجه به گسترش روزافزون صنعت توریسم و گردشگری در دنیا و تبدیل آن به یک صنعت موفق وبا توجه به نیاز روزافزون کشور ایران به گسترش توریسم با داشتن پتانسیل‌های طبیعی و مصنوعی شکل گرفت. ابتدا به بررسی مفاهیم و سیرتحول صنعت گردشگری به صورت بنیادی نگریسته شد در این راستا تعاریف و مفاهیم جهانگردی، تقاضای جهانگردی، عرضه جهانگردی، جهانگردی و اقتصاد، جهانگردی و محیط زیست،آثار فرهنگی واجتماعی وجهانگردی در ایران به صورت بنیادی و مفصل مورد بحث وبررسی قرار گرفت تا زی ...

به منظور بررسی مقدار سلنیوم خاکهای مرتعی شمال خراسان و غلظت سلنیوم در گون و گیاهان مرتعی دیگر نمونه‌های خاک و گیاه از مناطق موردنظر (بجنورد، شیروان، اسفراین، مشهد، سرخس و تربت جام) جمع‌آوری و تجزیه گردید. گونه گون جمع‌آوری شده Astragalus gummiferus می‌باشد خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاکها (بافت ، Ec و Ph.o.m.) تعیین گردید. سلنیوم کل خاک (هضم شده با اسیدنیتریک غلیظ) و سلنیوم گیاه، بوسیله دستگاه اتمیک ابزروبشن مجهز به کوره گرافیتی و استفاده از مدیفایر نیترات نیکل 1ˆ0 درصد برای خاک ...
نمایه ها:
گون | 
شمال | 
گیاه | 
پ هاش | 
غلظت | 
سلنیم | 
خاک | 

بررسی روند تجویز داروها و تعیین اشکالات موجود در این روند از اقدامات اساسی در جهت بهبود کیفیت دارو درمانی می‌باشد. برهمین اساس 1509 نسخه که حاوی 5016 قلم دارو بودند با استفاده از فرم اطلاعاتی از بهمن 1374 لغایت خرداد 1375 در هشت داروخانه غیربیمارستانی واقع در شمال و جنوب شهر تهران بررسی شدند. در این بررسی 920 مورد (18/3) درصد اشکال در تجویز دارو و 813 مورد (16/2) درصد اشکال در نحوه ذکر دستور مصرف شناسائی شد که سهم پزشکان شمال شهر به ترتیب 45/4 درصد و 38/5 درصد بود. بررسی شاخص ...