عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش، فرهنگ‏ نامه‏ای است درباره‏ ی مشاغل رایج در دوره‏ ی قاجاریه، پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران به خوبی می‏ تواند از طریق بررسی کمّ و کیف شغل‏ های آن روزگار، به جامعه‏ شناسی این دوره از تاریخ کشور پی ببرد. آن چه ضرورت انجام چنین پژوهشی را بیشتر می‏سازد این است که تاکنون کتاب مرجع مناسبی در این باره به نگارش در نیامده است. هدف در انجام چنین کاری تهیه فرهنگی‏ست، که قابل استفاده‏ ی همه‏ ی ادب دوستان باشد. روش کار به این صورت بود، که پس از انتخاب موضوع تمام پایان‏ نامه‏ ها و ...

این پژوهش به منظور شناخت جو و فضای یادگیری سازمانی به منظور طراحی شغل در شرکت ذغال سنگ البرز شرقی شاهرود اجرا شده است. در این پژوهش مولفه های یادگیری سازمانی (انعطاف پذیری، رویه های کاری و رویه های اجتماعی) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز شرقی شاهرود تشکیل داده اند که تعداد 124 نفر هستند و کل جامعه آماری باید به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شود زیرا جامعه زیر 200 نفر عضو دارد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طراحی شغل برای یا ...

وجود تقاضای گسترده‌ برای تحصیل در جامعه‌ی ایران، به عرضه‌ی وسیع و بدون قاعده‌ و بدون برنامه‌ریزی آموزش‌های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می‌دهد که میلیون‌ها جوان ایرانی در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیلند در حالی آموزش‌هایی که می‌بینند لزوماً متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی‌باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه‌ی ایران عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با مشاغل است. در تحقیق حاضر به منظور نمایش دادن وسعت مشکل عدم تناسب میان وجهی از بده‌بستانِ نهاد آموزش و نهاد ا ...

چکیده مدیران سازمان ها بخوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان ها است. از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هرچه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرا نقشی منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی مدیران است. مطالعات متعددی به بررسی عوامل موثر بر تعهدسازمانی کارکنان در سازمانهای مختلف پرداخته اند و هرکدام به دنبال ارائه نتایج و یافته هایی بودند تا بتوانند به افزایش تعهدسازمانی کارکنان کمک کنند. در این راست ...

همیشه قانون‌گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی‌دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته‌ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می‌گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده‌اند. اما عمده‌ترین آن‌ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.هر‌گاه، میان بزه‌کار و بزه‌دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع نگاه قانون‌گذار به این رویداد متفاوت خواهد بود؛ چرا که روابط میان این افراد بسیار مت ...

به‌تازگی بخش غیر کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه با کمک کردن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، گوناگون‌سازی معیشت و کاستن از فقر، ارزش افزونی یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی «نقش درآمد‌های غیر کشاورزی بر کاهش فقر روستایی شهرستان دلفان» در استان لرستان است. جامعه آماری تحقیق شامل 14270 خانوار روستایی شهرستان دلفان است که بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نمونه به‌دست آمد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده ش ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی انتظارات شغلی مدیران تربیت بدنی از کارآفرینی دانشجویان این رشته انجام گرفته که بدین منظور از بین مدیران تربیت بدنی در سطوح مدیر، معاون، کارشناس مسئول و کارشناس ادارات تربیت بدنی، آموزش و پرورش و سایر ارگان های ذیربط در 9 استان کشورکه تعداد کل آنها طبق آمار اخذ شده 400 نفر بوده که از این بین تعداد 192 نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه ای محقق ساخته، شامل 45 سوال در 8 سر فصل که هر سوال بر اساس مقياس ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت و سیاستگذاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان بود.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود‌.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91-1390 بود.نمونه گیری به صورت تصادفی- خوشه‌ای صورت گرفت و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه‌ها 330 نفر تعیین شد.ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (0/84=α) شامل 30 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه‌اي لیکرت بود که پس از تعیین رو ...

سازمان های موفق نیازمند نیروی انسانی کارآمد می باشند. نیروی انسانی دارای خواسته ها و انتظاراتی می باشد که آگاهی از آنها به موفقیت سازمانها کمک فراوانی می کند. برای شناخت انتظارات شغلی دانشجویان رشته تربیت بدنی دوره کارشناسی، پژوهشی گسترده با جامعه آماری تمامی دانشجویان (10682نفر) دانشگاههای دولتی کشور با تعداد نمونه (386 نفر ) صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دانشجویان پرسشنامه ای با 45 سوال بسته پاسخ، پنج گزینه ای که با مقیاس لیکرت نمره گذاری شده بود طراحی گردید. روايي صور ...