عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کودکان امروز سازندگان جامعه‌ی فردا می‌باشند، به همین دلیل چگونگی پرورش آن‌ها نقش موثری در توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد داشت. ادبیات کودکان از ابزارهای موثر در رشد و تکامل کودک است که دارای اشکال متعددی همچون داستان، نمایشنامه، سروده، شعر و ... می‌باشد. این نوع ادبی گرچه دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد، ولی نگاه علمی جدی به آن پس از قرن‌ها صورت پذیرفت. ادبیات کودکان از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم حرکت رو به رشد خود را در سرزمین‌های عربی آغاز کرد. در میان کشورها ...