عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 348

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله تحولات اساسی که شاعران معاصر عرب از نیمه اول قرن بیستم در روند شعر سرائی خود بوجود آوردند، استفاده از شخصیتهای تاریخی ( ادبی، دینی و سیاسی) در اشعارشان بوده است. که خفقان سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه عرب، از جمله عوامل گرایش این شعرا به بکار گیری اینگونه شخصیتها به شمار می آید؛ چرا که شاعر معاصر می خواست با پنهان شدن در پشت این شخصیتها ، ضمن رساندن سخن خود به گوش جامعه، خود را از حوادث احتمالی همچون خشم و ستم حاکمیّت در امان دارد.از شخصیتهای دینی که در شعر معاصر عرب ...

یکی از پیامدهای پیوند شعر و روایت، پیدایش شعر روایی است. شعر روایی، در یک تعریف ساده به شعری گفته می‌شود که داستانی را نقل می‌کند. سابقه‌ی شعر روایی در ایران به روزگار پیش از اسلام می‌رسد و در دوره‌ی اسلامی نیز تقریباً از آغاز شعر فارسیِ دری، در منظومه‌های حماسی و بعدها در منظومه‌های غنایی و تعلیمی رواج داشته است. اگر چه روایت در پهنه‌ی شعر فارسی، بیشتر با قالب مثنوی همراه بوده است؛ اما منطق روایت می‌تواند در هر قالبی کاربرد داشته باشد. یکی از این قالب‌ها، غزل است. غزل روایی، ...

درباره ادبیات معاصر افغانستان و به طور خاص شعر معاصر افغانستان اساساً پژوهش های چندانی انجام نگرفته است. این خلاء تحقیقاتی البته به شرایط نا امن و نا مساعد افغانستان در چند دهه ی اخیر باز می گردد. این پایان نامه را می توان نخستین و جدی ترین پژوهش در این رابطه به خصوص در سطح آکادمیک دانست. هدف از این پژوهش اولاً آشنایی با تاریخچه ی سیاسی و اجتماعی معاصر افغانستان در سده ی حاضر خورشیدی است تا مخاطب با زمینه های سیاسی و اجتماعی فرهنگ، ادبیات و شعر معاصر افغانستان آشنا گردد و بتو ...

شخصیت مسیح (ع) به سبب جاذبه دینی و ابعاد اخلاقی و انسانی در شعر کلاسیک فارسی بسیار مورد توجه شاعران بوده است.در شعر معاصر شخصیت نوین مسیح در شعر معاصر با آشنایی شاعران معاصر فارسی با ادبیات اروپایی و نیز وضعیت نوین جهان شناختی تغییر یافته است از این رو این پژوهش نشان می‌دهد که در شعر معاصر فارسی ابعاد جدیدی از زندگی مسیح و عناصر و مفاهیم وابسته مطرح شده است. بیشترین و موثرترین حضور مسیح در شعر معاصر فارسی مربوط به دو حوزه شعر رمانتیک و شعر متعهد در دو بُعد شخصیتی متفاوت و بس ...

دررساله پیش روبه بررسی شعر سیاسی معاصر فارسی پرداخته ایم. ابتدا واژه سیاست و شعر سیاسی را با توجه به دیدگاه های صاحب نظران مورد بررسی قرارداده ایم. برای شروع بحث- از نیما تا انقلاب-سخن از شعر دوره پیش از آن نیاز بوده است که اختصاراً بدان پرداخته‌ایم. در برخی ازقسمت ها به خاطرگستردگی موضوع و تعدد شاعران بیش‌تر درنگ کرده و به خاطر اهمیت این شاعران نمونه هایی از شعر آنان را آورده ایم. این رساله از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول به تعریف شعر سیاسی ودیدگاه های صاحب نظران پ ...

کهن الگوها ، نمادها و اساطیر، عناصر اصلی آفرینش‌های هنری و کاملاً با هم مرتبط هستند که با بررسی آنها در شعر شاعران مختلف می‌توان به خصوصیات و دیدگاه‌های خاص آنان پی برد. عوامل ظهور و قالب انعکاس این عناصر در شعر معاصر، و شگردهای خاص هریک از شاعران در نوع استفاده از این عناصر از سوالات اصلی این تحقیق به شمار می‌رود. اوضاع خاص اقلیمی، گرایش های سیاسی و فضای خانواده، کاملاًدر ظهور کهن‌الگوها، نمادها و اساطیر مختلف موثر بوده و قالب شعر نو ظرف مناسب‌تری جهت ارائه‌ی این مفاهیم گردی ...

یکی از گونه های ادبی جهان ادبیات غنایی است که بیان کننده عواطف و احساسات شاعر است. مرثیه گونه ای از ادبیات غنایی است که شاعر به وسیله آن از عواطف و احساسات خود نسبت به از دست دادن امور مطلوبش سخن می گوید. مرثیه از جمله اشعاری است که جنبه عاطفی در آن قوی تر و برجسته تر است و از این لحاظ مورد توجه است. در این پزوهش 5 دمفاهیم انتزاعی 4- مرثیه مذهبی 5- مرثیه درباری. البته مرثیه در شعر معاصر نسبت به قدیم از شکل فردی دورتر می شودو حوزه جدیدتری را نمایان می کند. هدف از این پژوهش شنا ...

تاریخ نماد نشان می دهد که هر موضوعی می تواند ارزش نمادین پیدا کند به شرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بی کرانگی معانی آن مهیا شود. در ادبیات نماد یکی از صورخیال است که پویاترین نوع تصویرهاست و موجب گستردگی معنا و سیال بودن مفاهیم در عالم شعر می شود. نماد بنا به خصوصیت چندمعنایی، این قابلیت را دارد که با توجه به سابقه ی ذهنی و روحیه ی خواننده، در زمان های مختلف - و حتی در یک زمان- معانی متفاوتی بپذیرد. تعیین قطعی معنای نماد ممکن نیست؛ زیرا از یکسو مستلزم شناخت واقعی و د ...

سبک‌شناسی فکر و محتوای شعر شاعران معاصر، از شاخه‌های مورد توجّه نقد است که با سبک-شناسی ساختاری مرتبط است، بر این اساس که تعیین سبک فکری شاعران معاصر به تعیین جریان‌های فکری شعر معاصر می‌انجامد، نوشتار حاضر سیر تحوّلات فکری و محتوایی شعر معاصر را با تبیین سبک دو شاعر برجسته و صاحب سبک، نیمایوشیج و محمدرضا شفیعی‌کدکنی، از طریق شناسایی بن‌مایه‌های اشعار آن‌ها، شباهت‌ها،تفاوت‌ها و تأثیر وتأثّرها مورد دقّت قرار داده‌است. بر اساس مناسبات درونی سروده‌های هر دو شاعر، محورهای قاب ...