عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسأله تاثیر شعر و اجتماع بر یکدیگر-به معنای امروزین- از جمله مواردی است که با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر مشروطه و تغییر رویکرد شاعران به سمت مردم، در مباحث ادبی مطرح شد. این تاثیر و تأثر به ویژه در تقابل شرایط سیاسی، اجتماعی عصر مشروطه و شعر واقع گرای آن دوره نمود یافته است. بررسی این مسأله که چه میزان شعر معاصر فارسی بر بخش های مختلف جامعه ایران. تاثیر گذار بوده و چه مقدار از تحولات این بخش ها تاثیر پذیرفته است، اولین سوالی بود که ما را به تبیین جایگاه مردم ...

شخصیت مسیح (ع) به سبب جاذبه دینی و ابعاد اخلاقی و انسانی در شعر کلاسیک فارسی بسیار مورد توجه شاعران بوده است.در شعر معاصر شخصیت نوین مسیح در شعر معاصر با آشنایی شاعران معاصر فارسی با ادبیات اروپایی و نیز وضعیت نوین جهان شناختی تغییر یافته است از این رو این پژوهش نشان می‌دهد که در شعر معاصر فارسی ابعاد جدیدی از زندگی مسیح و عناصر و مفاهیم وابسته مطرح شده است. بیشترین و موثرترین حضور مسیح در شعر معاصر فارسی مربوط به دو حوزه شعر رمانتیک و شعر متعهد در دو بُعد شخصیتی متفاوت و بس ...

دررساله پیش روبه بررسی شعر سیاسی معاصر فارسی پرداخته ایم. ابتدا واژه سیاست و شعر سیاسی را با توجه به دیدگاه های صاحب نظران مورد بررسی قرارداده ایم. برای شروع بحث- از نیما تا انقلاب-سخن از شعر دوره پیش از آن نیاز بوده است که اختصاراً بدان پرداخته‌ایم. در برخی ازقسمت ها به خاطرگستردگی موضوع و تعدد شاعران بیش‌تر درنگ کرده و به خاطر اهمیت این شاعران نمونه هایی از شعر آنان را آورده ایم. این رساله از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول به تعریف شعر سیاسی ودیدگاه های صاحب نظران پ ...

شعر کوتاه از دیرباز تا امروز، همواره، همراه شعر و ادبیات فارسی بوده، و"طرح" به عنوان کامل‌ترین نوع شعر کوتاه مدرن، به‌سان آینه‌ای است تمام‌نما، که عواطف و احساسات، ایدئولوژی‌ها، اندیشه‌های اجتماعی- سیاسی- فلسفی و پدیده-های حاصل از فردیت‌گرایی انسان معاصر را در خود منعکس می-سازد. برای شاعر معاصری که خواهان نمایاندن ابعاد مختلف زندگی انسان امروز، برای مخاطبان جدی شعر است، "طرح" راهی روشن‌ و ساختاری دلخواه می‌باشد؛ چرا که این نوع شعر، در کمترین زمان، بیشترین معانی را به مخا ...

مرگ وزندگی از دیرباز ذهن اندیشمندان، شاعران و هنرمندان را به خود مشغول داشته،و یکی از بن‌مایه‌های اساسی آثار ادبی و هنری بوده است. این موضوع در طول تاریخ الهام بخش آفرینش آثار ادبی فراوانی گردیده است و هر شاعر و هنرمندی با توجه به اندیشه و ذوق هنری خود از مرگ و زندگی برداشت و تعابیری خاصی برای خود داشته است.در ادبیات معاصر ایران نیز همزمان با تحولات اجتماعی، دگرگونیهای گوناگونی در مضامین و محتوای شعر به وجود آمد، و شاعران معاصر نسبت به پدیده های جهان پیرامون نگرش و دید تازه‌ا ...
نمایه ها:
مرگ | 
زندگی | 
مرگ | 
زندگی | 
شعر | 

"جفری لیچ"، زبان شناس معروف معاصر، در بحث ابزارهای موثر در شعرآفرینیِ شاعران امروز، به طبـقه بندیِ شـگردهای هنـجارگریزی یا قاعـده کاهی پرداخـته و آن را در هشـت گونه ی مختلف «آوایی»، «زمانی»، «سبکی»، «گویشی»، «معنایی»، «نحوی»، «نوشتاری» و «واژگانی» مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. در این میان، شعر معاصر ایران و عراق با زبان خاصّ خود، هویّتش را در گریز از عادت هایی می داند که از گذشته تاکنون بر تخیّلات شاعرانه سایه افکنده؛ به گونه ای که، تجربه های نامتعارف شاعران این دو سرز ...

چکیده واقعیت زندگی و پدیده‌ی مرگ، از جمله مسائل عاطفی انسانی و اجتماعی است که همیشه ذهن و اندیشه‌ی آدمیان را به خود مشغول می‌دارد. این مسائل، علاوه بر شعر سنّتی، در قلمرو شعر نیمایی نیز با رنگ و بویی دیگر مطرح شده‌است. صرفِ نظر از دیگر شاعرانِ معاصر زبان فارسی که در زمینه‌های مختلف، از جمله زندگی و مرگ، شعر سروده‌اند، اخوان ثالث، فروغ فرخ‌زاد و سهراب سپهری از جمله شاعرانِ معاصر زبان فارسی هستند که در این زمینه‌ دادِ سخن داده‌اند و با عمق و استقلالِ خاصّی در بابِ ستیزِ بینِ ام ...

شعر خوزستان و ادبیات آن در پیوند با محیط منحصر به فرد آن قرار دارد. شعر این منطقه با توجه به تعلقات اقلیم گرایانه شاعران، دارای عناصر بومی زیادی است که ما را با نوع خاصی از شعر روبرو می کند که با بررسی آن از یک سو می توان با عناصر بومی خوزستان بیشتر آشنا گردید و از سوی دیگر وارد جریان و شیوه ی شاعری خاصی می شویم که هر شاعر بر اساس روحیات خود به سرودن اشعاری پرداخته و عناصر اقلیمی را با ظرافت خاصی وارد شعر خود کرده است. در این پایان نامه، فصل آغازین را به ذکر کلیات پرداختیم که ...
نمایه ها:
nativism | 
شاعر | 

نماد از منظر علوم بلاغی، کلمه، عبارت و یا جمله‌ای است که علاوه بر معنای ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای را به خواننده القا کند. بیان اندیشه‌های غامض عرفانی و انعکاس غیرمستقیم اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در قالب نمادین، سبب ظهور ویژه نماد در گستره شعر فارسی شده است. در ادبیات معاصر، علاوه بر عوامل مذکور، بروز مکاتبی که گرایش خاص به ابهام دارند، توجه به نمادپردازی را افزون‌تر می‌نماید. از این رو بررسی نمادهای شعر معاصر گره‌گشای ابهام حاکم بر آنهاست. در این پژوهش، نمادهای موجود در شع ...