عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این پایان نامه یأس و ناامیدی در شعر معاصر (نادر نادرپور ،یدالله رویایی ونصرت رحمانی) می باشد از آنجاکه تاکنون تحقیق جامعی دراین خصوص بعمل نیامده است لذا چنین تحقیقی لزوم طرح و پژوهش چنین موضوعی را تأیید می کند در این تحقیق نگارنده سعی برآن داردکه علل یأس و ناامیدی را در شعر معاصر و سه شاعر منظور استخراج کند که این کار موجب خواهد شد تا خوانندگان موضوع شعر معاصر و سه شاعر منظور را بهتر و روشن تر درک نمایند. در تحقیق حاضر نوستالژی در شعر معاصر نیزموردبررسی قرارگرفته است ن ...

نقد ادبی به شناخت ارزش آثار ادبی، بر پایه برخی معیارها و ملاک‌ها می‌پردازد. این معیارها گاهی بر اساس تغییر اوضاع زمانی و اجتماعی تغییراتی می‌یابند. از این رو در این تحقیق به شناسایی این معیارها و تحلیل سیر نقد شعر فارسی در فاصله سال‌های 1381 تا 1386 اقدام شد. تمامی منابع نقد ادبی این دوران شامل کتاب‌ها، نشریات و همایش‌ها و انجمن‌های ادبی مورد بررسی قرار گرفت و معیارهای نقد شعر در دوره مذکور استخراج گردید. همچنین پرکارترین منتقدان ادبی و شاعرانی که شعر آنها بیش از سایرین مورد ...

این رساله می کوشد اشعار دکتر حمیدی شیرازی را از جنبه های بلاغی و سبکی و از نظر محتوابررسی کند و جایگاه وی رادر شعر معاصر فارسی با توجه به اظهار نظر ارباب نقد بنمایاند.درفصل های آغازین این رساله مختصری از زندگی نامه حمیدی و معرفی آثار منثور و منظوم این شاعر درج شده است. در فصل های بعدی مضامین شعری وی و سپس بررسی هنری و ادبی اشعار آمده است. در پایان نیز رابطه ی حمیدی با شاعران دیگر از جهت شناخت اثر پذیری وی از گذشتگان و نیز دریافتن جایگاه وی در شعر معاصر فارسی کاویده شده است. ...

ایران و افغانستان دارای مشترکات فرهنگی و تمدنی دیرینه‌ای هستند چنانکه در بسیاری از موارد نمی‌توان یکی را از دیگری باز شناخت یا آنها را از یکدیگر جدا کرد. از این منظر- اگر چه امروزه دو واحد سیاسی جداگانه هستند- ولی در اساس ملیتی یگانه‌اند. این دو ملت، میراث فرهنگی مشترکی دارند که یادگار چند هزار ساله نیاکان مشترک آنها است. یکی از این یادگارها «زبان و ادب پارسی» است که سابقه آن در افغانستان کمتر از ایران نیست. به جهت وابستگی‌های بیان شده و همچنین ضرورت بیان دلبستگی‌های دو ملت، ...

شعر معاصر ایران برآیند دگرگونی در ساختار سیاسی- اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی است که ریشه در انقلاب مشروطه دارد. شعر نو، با زمان‌آگاهی نیما یوشیج و درک این دگرگونی‌ها، پدید آمد و به بار نشست. خوزستان، از جمله اقلیم‌هایی بود که به دلیل کشف نفت، حضور گسترده‌ی کارشناسان خارجی، پدید آمدن صنایع، چاپ نشریات و در پی آن دگرگونیِ روند زندگی ساکنان این منطقه، شاعران آن، با کم‌ترین فاصله‌ی زمانی، شعر نو را پذیرا شدند و به این جریان پیوستند. این پژوهش برای نخستین بار، به گونه‌ای علمی و همه‌ج ...

با وجود گذشت قرون متمادی‌، زبان فارسی هم‌چنان صلابت و اصالت خود را به شکلی پویا حفظ کرده است که دلیل آن چیزی نیست مگر غنی بودن این زبان چه از جهت لفظ و چه از جهت محتوا. همین امر باعث شده است که در سال‌های اخیر، شاعران معاصر ایران زمین در سرودن اشعار در فرم و محتوای جدید که به شعر نو معروف شده است هنوز هم به استفاده از مصادیق کهن زبان فارسی چه از نظر واژگان و چه از نظر محتوا اقبال نشان داده و آرکائیسم یا همان باستان‌گرایی به یکی از مشخصات بارز شعر آنان تبدیل شود. از بین ش ...

بررسی و مقایسه‌ی میزان نوآوری‌ی دو شاعر قبل از انقلاب (اخوان وسپهری) و دو شاعر بعد از انقلاب (قیصر و سید حسن حسینی) از یک سو و میزان تأثیرپذیری این شاعران از شاعران معاصر خود، از سوی دیگر، موضوع این پژوهش است. یعنی میزان صدای خاص یک شاعر در میان معاصرانش به دلیل خلاق بودن و ابداعاتش. روش کار، بررسی لایه‌های مختلف شعر هر یک از این شاعران است که شامل زبان تازه‌ی آن‌ها (در دو بخش واژگان تازه و ترکیبات بی‌سابقه)، تخیل شخصی و تصاویر تازه، نمادهای تازه، قالب و وزن تازه و در نهایت و ...
نمایه ها:

ابهام یعنی حضور بیش از یک معنا در متن که ذهن مخاطب را به کندوکاو وا می‌دارد و پس از درنگ و دقّت در متن دریافت می‌شود. ابهام یکی از ویژگی‌های مشخصّه‌های زبان است و در شعر نقش ارزنده‌ای ایفا می-کند؛ چون شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد، در این صورت شاعر با انتخاب کلماتی خاص و گزینش واژگانی که متناسب با زبان شعر است، ضمن این‌که به سخن خود شعریّت می‌بخشد مخاطب را دچار سردرگمی می‌کند؛ زیرا معلوم نیست که مخاطب هنگام مواجه با آن کلمات درست همان معنی مورد نظر شاعر را دریابد یا ...
نمایه ها:
ابهام | 
شاملو | 
فروغ | 

بدیع یکی از شاخههای علم بلاغت است که به کارگیری آن ضمن آرایش کلام به بخشی از توان هنری شاعر اشاره دارد. دیدگاه افراطی منتقدان به این فن، سبب شده است نقش آرایههای سودمند بدیعی در میان صنایع غیرمفیدی که به علل گوناگون گسترش یافتهاند، نادیده گرفته شود تا جایی که نظریات ارائه شدهی آنها، توصیه به پرهیز از استفادهی صنایع بلاغی و بدیعی را نشان میدهد. این پایاننامه ضمن بررسی کاربرد صنایع بلاغی، در شعر شاعران معاصر از دورهی مشروطیت تا پیش از انقلاب، به استخراج آرایههای بدیعی در اشعار ...