عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 433

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی شعر فارسی در مورد زبان نگاه، بیانگر این می‌باشد که زبان نگاه، یک زبان رمزی و اشارتی میان انسان‌ها است که در شرایط مختلف آن‌ها، با حرکات و سکنات چشم، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. در دنیای شاعران، ارتباط عاشقان واقعی در بیشتر موارد با همین زبان صورت می‌گیرد. در واقع با اشتعال شعله عشق در دل آن‌ها، زبان گفتار، قدرت خود را در گویایی، به چشم‌ها می‌دهد. ارتباط عمیق والدین با فرزندان نیز اغلب از طریق ارتباط چشمی صورت می‌گیرد. هم‌چنین افراد ناشنوا که از نعمت زبان گفتار محرو ...

چکیده ندارد.

ارتباط متقابل شعر فارسی و نگارگری ایرانی از مباحث میان رشته‌ای در دو حوزه‌ي ادبیّات فارسی و هنر ایرانی است.بر این اساس هماهنگی بین هنر و ادب این مرز و بوم با استنادی تاریخی و درخور، جلوه می‌نماید و تأثیر ادوار گوناگون، حکومت‌ها و دربارها نیز در رشد و زوال هماهنگ سایر علوم بیش از پیش نمایان خواهد شد. شعر فارسي با پشتوانه‌اي مذهبي زودتر از نقّاشي ايراني به رشد و بالندگي مي‌رسد؛خلأ پشتوانه‌اي ديني براي نقّاشي ايراني بيش از ده قرن، حاشيه‌نشيني در كنار كتاب‌هاي فارسي را به همراه د ...

سیر نقد شعر فارسی از سال 39 تا 47 در دو شاخه نقد شعر نو و نقد شعر کلاسیک جریان دارد و تعداد بیشتری از نقدها مختص شعر نو است . از مهم‌ترین مراکز و منابع نقد، مجلات ، مصاحبه‌ها، کنگره‌ها، شبهای شعر و اقتراح‌ها می‌باشند. برای دستیابی به روند نقد شعر در این دوره، بررسی تعریف شعر در این دوره، شعر خوب ، عناصر سازندهء شعر از قبیل وزن و قافیه ساختمان شعر، ماده تخیل در شعر، زبان شعر، ابهام شعر و تاثیر شعر غرب بر شعر نو، ضروری است . با توجه به این نکته که نقدهای شعر در این دوره بیشتر ب ...
نمایه ها:
نقد | 
1347-1339 | 

با توجه به اینکه خیال عنصر اصلی شعر است و کوشش ذهنی هر شاعری برای ایجاد تصویرها و برقراری ارتباط میان عناصر طبیعت می باشد ، لذا عنصر معنوی شعرکه همین خیال و شیوه تصرف شاعر است می کوشد واقعیات و معنوی را بیان کند و هر کدام از شاعران بدنبال بیان واقعیات و اندیشه هایی بوده اند، در این طرح کوشش بر آن است که شاعران معاصر شیوه نیمایی یا قالب آزاد که نیما یوشیج بنیان گذار این شیوه می باشد - مورد بررسی قرار گیرد و صور خیالهای این شاعران از جمله نیما ، اخوان ، سپهری ، فروغ فرخزاد ( شا ...

هجو به عنوان یکی از اصلی ترین فنون شعر در نوع ادب غنائی، حجم عظیمی از آثار منظوم شعر فارسی‌گو را در تمام ادوار شعر فارسی در بر گرفته است . این تحقیق، نقد، بررسی، تحلیل و سیر تطور این نوع ادبی را از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هجری شامل می‌شود و در پنچ فصل ارائه شده است . در فصل اول پس از تعریف شعر و هجو و بررسی خاستگاه آن در ادبیات سایر ملل، گفته شده است ، که در باب ادب انسانی در همه اقطار عالم شبیه به هم است و آدمیان معانی مشترک را چون هم به کار می‌گیرند، بنابراین هجو ی ...
نمایه ها:
هزل | 
هجو | 
شاعر | 

این رساله در سه بخش و 18 فصل به بررسی انتقادی در خصوص مباحث مختلف قافیه و ردیف در شعر فارسی می‌پردازد و بخش اول آن (کلیات) مرور مختصری است به تاریخچه نقد شعر عرب ، اروپا و شعر فارسی و نیز تاملی در مفهوم شعر با توجه به تعاریف مختلف آن. بخش دوم با عنوان قافیه، در 6 فصل، مباحث گوناگونی را درباره نقد تعاریف قافیه، سابقه قافیه، کارکردهای قافیه، انواع قافیه، قافیه در شعر نو و... در برمی‌گیرد. بخش سوم ردیف ، در 8 فصل به نقد تعاریف ردیف ، سابقه ردیف ، سیر تحول ردیف در شعر فارسی، کارب ...
نمایه ها:
نقد | 
قافیه | 
ردیف | 
شعر | 

رساله‌ای که با عنوان بررسی قالبهای شعر فارسی از آغاز تا اول قرن ششم تنظیم شده، کوششی است در جهت پاسخگویی به بعضی از مجهولات در مورد قالبهای شعر و نیز مسائلی که ادیبان و مولفان کتب بدیع بی‌توجه از کنار آنها گذشته و یا اینکه اظهار نظرهای تردیدآمیز کرده‌اند، چون شناخت خصوصیات قالبهای شعر از روی منابع دست اول و استخراج خصوصیات آنها از متون اولیه و قدیم ادب فارسی هم می‌تواند آنچه را از نظر محققان و ادیبان پنهان مانده است آشکار سازد و هم به عنوان فتح‌یابی در مورد بررسی لف ...
نمایه ها:

به راه باده رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم از آنجائی که حیوانات (از نظر شکل ظاهری و عادات و رفتار و باورهای مردم درباره آنها) در شعر فارسی به خصوص شعر کهن تاثیر انکارناپذیر داشتند و با توجه به اینکه تاکنون فرهنگ جامعی درباره حیوانات برای رفع مشکلات دانشجویان بخصوص ادبیات فراهم نشده، نگارنده بر خود لازم دید تا جایی که زمان و منابع اجازه می‌دهند در این باره مطالعه و پژوهش نماید و حاصل آن را با عنوان "حیوانات در نظم فارسی از ابتدا تا دوره مغول با ویژگی‌ها ...
نمایه ها:
حیوان | 
تصویر |