عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1526

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آن چه در تحلیل زبان شعر در این پژوهش مورد عنایت قرار گرفته است، توجه به ادبی بودن زبان در برابر خودکاری آن است که م ی تواند در نقد علمی م ورد نظر قرار گیرد. اعتقاد به نقش ادبی زبان از آرا و دیدگا ههای شکلوفسکی وصورتگرایان چک نشأت م ی گیرد. آنان دو فرایند زبانی یعنی خودکاری و برجسته سازی را از یکدیگر باز شناختند وفرایند اخیر را عامل به وجود آورند ه ی زبان ادبی م ی دانستند. در این تحقیق کوشش شد ه است تا تمایزات زبانی در دو گروه موسیقایی و کلامی که بی ارتباط با بحث فرمالیسم و نظ ...

تاریخ شعر عربی سرشار از فراز و فرودهایی قابل تامل است؛ شعری که گاه در خدمت قبیله و چندی در خدمت حزب ها وگروه های سیاسی بوده است تا اینکه درهای جهان عرب به روی غرب باز شد. از اینجا بود که شعر عربی، در پیوندی جدید با جامعه و سیاست متبلور شد. شعر معاصر عرب به تقلید از شعر غرب مراحل مختلفی را سپری کرده است و شاعران عرب سعی داشتند ادبیات خود را با جامعه هماهنگ کنند. این شاعران در دوره ای که زبان عربی دچار انحطاط شده بود و زبان و ادبیاتشان نیاز به محافظت داشت به دنبال مکتب کلاسیسم ...

ابهام یکی از فرایندهای مهم و در عین حال کلیدی در شعر معاصر ایران، از جمله شعر شاملو است. شعر او به دلیل مبهم بودن، استعداد تأویل پذیری و معانی متعدد دارد. پژوهش حاضر کوششی است جهت بررسی و شناخت ابعاد ابهام های موجود در شعر شاملو. در این پژوهش این نکته را دریافتیم که ابهام در شعر شاملو دارای ابعاد زبانی، تصویری و معنایی است و بر همین اساس ابهام را در سه حوزه ی معنایی، زبانی و تصویری مورد بررسی قرار داده ایم، تا وجوه ساختاری و معنایی شعر شاملو برای مخاطب شناخته گردد. ...

در دهه های نخست قرن بیستم، تحول در حوزه شعر فارسی شتاب فزاینده ای گرفت و به پیدایش جریان های مختلف شعری انجامید. شعر رمانتیک فارسی، یکی از جریان های شعری معاصر بود که از دهه دوم قرن بیستم به تدریج رواج یافت و در دهه های سی و چهل به یکی از جریان های مهم شعر روزگار بدل شد. فریدون توللی، شاعر معاصر شیرازی، پیشوایی شاخه ای از شعر رمانتیک را در طول چند دهه به عهده داشت. مهدی حمیدی شیرازی، نیز در تعداد قابل توجهی از سروده های خود، متأثر از رمانتیسم است. پایان نامه حاضر عهد ...

در سده اخیر، همراه با تحولاتی که در تمام ابعاد زندگیِ ایرانی صورت‌گرفت، شعر فارسی نیز به عنوان یک پدیده فرهنگی و انسانی، تعریف و کارکردی نوین و متفاوت با کارکرد کلاسیک خود، یافت. پشتوانه فرهنگی یکی از سرچشمه‌های تجربه شعری به‌شمارمی‌آید، که در شعر معاصر، متناسب با زمان، کارکردی متفاوت با کارکردش در شعر کهن یافته‌است. یکی از کارکردهای معاصر و متعارف آن، که در دستگاهِ بلاغی قابل بررسی‌است، شگردِ نقاب‌ است. در این شگرد، شاعر غالباً نام شخصیتی برخاسته از پشتوانه فرهنگی خود را در ...

چکیده در این پایان‌نامه به بررسی شعر نشاط اصفهانی بر اساس شاخصه های شعر سبک عراقی پرداخته شده است. تحقیق از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول دربردارنده‌ی کلیات، است. در بخش کلیات به بیان مسأله ، سوالات تحقیق ، فرضیات و پیشینه‌ی پرداخته شده است. در فصل دوم پس از تعریف سبک در لغت و اصطلاح به بحث در مورد سبک شناسی و مکاتب و رویکردهای آن پرداخته شده است . در فصل سوم تحت عنوان سبک شعر عراقی و شاخصه ها و معیارهای آن ، ابتدا با توجّه به آنچه در کتب تحقیی مربوط به سبک این دوره – به‌و ...

این رساله قصد دارد "نقد شعر" را در یک مقطع از تاریخ ایران به عنوان یک "سنت ادبی" در نظر آن را به صورت یکپارچه و کلی، تحلیل و بررسی کند. این دوره (1367-75 ه. ش) که با جنگ تحمیلی و ارتحال امام خمینی (ره) آغاز می‌شود، دوره بازسازی کشور است . از جریانهای ادبی که باعث فعالیت و پویایی جامعه ادبی این دوره بوده‌اند، می‌توان به برگزاری از پنجاه کنگره ملی و جهانی اشاره کرد که در بزرگداشت برخی از شاعران کلاسیک و معاصر صورت گرفته‌اند. در بخش منتقدان، ضمن توضیح درباره حوزه فعالیت محققان ا ...
نمایه ها:
شعر | 
ایران | 
نقد | 
1358-1367 | 
شاعر | 
منتقد | 

فخر یکی از اغراض برجسته شعر غنایی محسوب می شود که مقصود اصلی شاعر و مضمون قصیده حاکی از فضل و کمال شاعر بوده و او از آن به عنوان وسیله ای برای بزرگیها و مفاخر خود ، قوم ، سرزمین و مذهبش استفاده می کند. جهل دوره جاهلی ، ظهور دین اسلام ، تعصب دوره اموی و دانش و تمدن عصر عباسی ، مهمترین عواملی هستند که بتدریج در عصرهای مختلف در تحول شعر فخر عرب موثر بوده است . فخر در شعر فارسی به تقلید از شاعران عرب آغاز شده است و فخر به سخن و سخنوری مقوله ای است که تا حدودی محور مفاخرات شاعران ...

آیا شعر، این گفتمان ادبی که همواره از سوی اساتید زبان به ندرت مورد توجه قرار گرفته شده است می تواند وسیله ای برای یادگیری زبان باشد؟ شعر فراتر از یک شکل ادبی است، شعر تصویر متعالی از احساسات ، رویاها و رنجهای ماست. بار اصلی شعر به دوش کلمه است، این کلمه در فرهنگ دهخدا، معین و یا هر فرهنگ لغت دیگری یافت می شود ولی این شاعر است که به این کالبد بیجان، جان می بخشد. زبان آموز با خواندن و یادگیری شعر زبان را بهتر جذب می کند، آن را می چشید و سپس از آن لذت می برد. زبان آموز در هر سطح ...