عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عناصر کلیدی و بسیار تعیین کننده در داستان و داستان‌نویسی، پرداختن به شخصیت و شخصیت‌پردازی است. پژوهش حاضر، به بررسی شخصیت و شخصیت‌پردازی در سه رمان دفاع مقدّس: "فال خون" از داوود غفارزادگان، "نخل‌ها و آدم‌ها" از نعمت الله سلیمانی و "شطرنج با ماشین قیامت" از حبیب احمدزاده، پرداخته تا چگونگی پردازش شخصیت را در این رمان‌ها نمایان سازد و خوانندگان را با تکنیک‌ها و شگردهای شخصیت‌پردازی آشنا کند. شخصیت در این سه رمان، از جایگاه و اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است و بیانگر افکار و ...

سبک شناسی، از جمله علوم جدیدی است که اوّلین بار به شکل کنونی آن، توسط استاد محمّدتقی بهار و با تألیف کتاب سه جلدی «تاریخ تطوّر نثر فارسی» یا «سبک شناسی»،در ایران رایج گردید. رمان های حوزه ی دفاع مقدّس، از جمله گونه های ادبی مهم در روزگار ما هستند که شناخت سبک آنها، می تواند راه گشای مولّفان این گونه آثار و نویسندگان جوان باشد. این پژوهش با سبک شناسی سه رمان مشهور دفاع مقدّس به نام های سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت و بیوتن، در پنج لایه ی آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغ ...

جنگ از زمان پیدایش انسان بر روی زمین وجود داشته است و تاریخ بشری این تجربه را همواره با خود داشته و باعث تغییرات سیاسی‌، اجتماعی، فرهنگی،...در سطح جوامع شده است. این تأثیر بویژه در ادبیّات چشمگیر بوده است، به طوری که در کشورهای مختلف ژانری به نام ادبیّات جنگ پدید آمد و نویسندگان بزرگی با نوع ادبی رمان که ظرفیّت بالایی داشت، توانستند آثار به سزایی خلق کنند. در ایران هم به تبع جنگ تحمیلی، ادبیّات جنگ یا دفاع مقدس توسعه یافت؛ و نویسندگان ایرانی آثار متفاوتی را در گونه‌های مختلف ...

اصطلاح «شخصیت» در ادبیات داستانی معادل واژه‌ی «character» در زبان لاتین و در روان‌شناسی، معادل واژه‌ی «persona» است. واژه‌ی پیرنگ هم معادل واژه‌ی (plot) است. این چهار رمان از لحاظ شخصیت و شیوه‌های شخصیت-پردازی و عناصر پیرنگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در یک نگاه کلی، می‌توان گفت همینگوی در پردازش شخصیت‌های رمان‌هایش دقیق عمل کرده است. اغلب شخصیت‌های رمان «وداع با اسلحه» دچار ناامیدی هستند ولی شخصیت‌های «زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند» نسبتاً سرزنده و امیدوارند. در «زمین سوخته ...

جریان‌های ادبی در طول تاریخ از پدیده‌های اجتماعی به خصوص تاثیر بسیاری گرفته-اند. جنگ هشت ساله در کشور ما موجب به وجود آمدن نوعی ژانر به نام ادبیات دفاع مقدس گردید. نویسندگان این عرصه موضوعات متعددی را در قالب‌های مختلف از جمله داستان و رمان مورد توجه قرار دادند و از دیدگاه‌های متفاوت به بررسی و بازتاب آن پرداختند. در این پژوهش سعی شده است چهار رمان (زمستان 62 اسماعیل فصیح، شب ملخ جواد مجابی، سفر به گرای 270 درجه احمد دهقان و شطرنج با ماشین قیامت حبیب احمد زاده) مورد بررسی قرا ...

مطالعه‌ی حاضر، دو هدف عمده دارد. هدف اول، بررسی محدودیت‌های ترجمه‌ی طنز در ادبیات دفاع مقدس است. هدف دوم بررسی میزان تأثیر راهکارهایی که مترجم برای ترجمه‌ی طنز به کار می‌گیرد بر شخصیت پردازی، در ترجمه‌ی انگلیسی آثار دفاع مقدس است. در این راستا، عبارات طنزآمیز سه کتاب دفاع مقدس (داستان‌های شهر جنگی، شطرنج با ماشین قیامت و سفر به گرای 270 درجه) مشخص شدند ودسته‌بندی آنها بر اساس انطباق نظریه‌ی عمومی طنز کلامی با ترجمه که توسط آتاردو (2002) مطرح شده است، صورت گرفت. در پاسخ به ...

وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از جمله رویدادهایی بود که تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد و به تبع آن تحولی بنیادین در ادبیات ایران ایجاد کرد. هم‌زمان با آغاز جنگ نوع ادبی رمان جنگ شکل گرفت که در طول سه دهه‌ی گذشته فراز و فرودهایی داشته است و از لحاظ ساختاری به خصوص در زمینه‌ی شخصیت‌ و شخصیت‌پردازی راه تکامل را پیمود. شخصیت و شخصیت‌پردازی در رمان جنگ دهه‌ی شصت تا حدودی ضعیف بوده و در دهه‌ی هفتاد کمی پخته‌تر شده است؛ اما در دهه‌ی هشت ...

این پژوهش با عنوان «مقایسه بازنمایی تجربه جنگ در 10رمان جنگ ایران و عراق» در پی بررسی بازنمایی تجربه جنگ در رمان های ادبیات جنگ ایران و عراق است. برای این منظور در وهله اول گفتمان های حاکم بر رمان های جنگ ایران و عراق صورت بندی شدند و در درجه بعد شیوه بازنمایی تجربه جنگ در هریک از گفتمان های مزبور بررسی و مقایسه شدند. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است. در ابتدا با توجه به مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تعدادی ازمفاهیم مهم در گفتمان های مزبور استخراج و پس از ب ...